Tulossa 1.7: Travel Assistant

Travel Assistant (unit “Guiding in foreign language”, tutkinnon osa “Opastaminen vieraalla kielellä”)

“The aim of the training is to achieve the skills in order to work as a Travel Assistant handling international travelers and groups in the harbors and airports.”

Those applying for the training are required to have strong motivation, previous work experience in tourism or in customer service, suitable health for the work (the work requires a great deal of time standing and walking), readiness for online learning, adequate written and oral skills in English and at least one other foreign language (in case the working language is not English) and basic level of oral and written Finnish.

The training takes into consideration the nature and the needs of the tourism business of today and it focuses on the customer service and guiding skills. The final aim of the training is to pass the competence test (unit “Guiding in foreign language”, part of the Qualification of Guide Services ). This training consists of multiform learning including contact lessons, practical training and online learning. The contact lessons will be given mainly on the Töölö campus and also, in case of the practical training, in central Helsinki. The training programme will be in English.

A personal study plan will be made for each student; the duration of the studies might vary according to the individual background of each student.

The training fee is 50 euros.

CONTENT OF THE TRAINING:

– Orientation to the studies (the 26th and 27th of August 2021)

– Basics of the tourism industry

– The work of a Travel Assistant

– Security in tourism

– First Aid skills

– Responsible tourism

– Customer service

– Guiding skills

– Practical training

– The competence test

– The last day of studies (the 10th of December 2021)

APPLYING

The application period starts on the 1st of July and expires the 9th of August 2021. You can apply by filling in an online application here.

Representatives of Perho PRO make a pre-selection based on the applications. In the application, it is important to describe the suitability and motivation for working as a Travel Assistant. After a pre-selection, some of the applicants will be invited for selection interviews. The interviews will be organized either at the Perho Culinary, Tourism and Business College (Helsinki) or on-line on the 18th of August 2021.

FURTHER INFORMATION

For more information about the training programme, please contact:

Karla Ruutu
Education and Training Specialist
karla.ruutu@perho.fi, 0400 520335

www.perhopro.fi

Tulossa viikolla 27: Minustako kahvilatyöntekijä? 699630

Kahvilapalvelut – Minustako kahvilatyöntekijä? Koulutusnro 699630

Kahvilapalvelut –tutkinnonosakoulutus (20.9.-15.11.2021) on suunnattu ensisijaisesti ilman ammatillista koulutusta oleville vähintään 18-vuotiaille työttömille ja työttömyysuhan alaisille TE-toimiston ja kuntakokeilun asiakkaille, jotka haluavat työskennellä kahvilan eri työtehtävissä. Koulutuksen toissijaisena kohderyhmänä ovat uudelle alalle suuntaavat TE-toimiston ja kuntakokeilun työttömät ja työttömyysuhan alla olevat ammatinvaihtajat.

EDELLYTYKSET

Hakijoilta edellytetään vahvaa motivaatiota ja kiinnostusta kahvila-alalla työskentelemiseen, valmiutta asiakaspalvelutehtäviin, kahvilatyöskentelyyn soveltuvaa terveyttä, valmiutta ajoittain nopeatempoiseen vuorotyöhön sekä riittävää suomen kielen taitoa.

KOULUTUKSESTA

Kahvilakoulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, johon kuuluu lähi- ja verkko-opetusta sekä työelämässä tapahtuvaa oppimista. Koulutukseen kuuluvan työelämässä oppimisen jaksolla opiskelijat suorittavat tutkinnon osan vaatimia työtehtäviä.  Työssäoppiminen tapahtuu jakson aikana viitenä päivänä viikossa ja se voi tapahtua myös viikonloppuisin. Oppimisjakson aikana opiskelijat suorittavat Kahvilapalvelut -tutkinnon osan Ravintola- ja catering-alan perustutkinnosta.

Kaikille opiskelijoille tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Opintojen kesto voi vaihdella yksilöllisesti henkilökohtaistamisen perusteella.

Koulutus toteutetaan suomen kielellä.

Koulutus on opiskelijalle maksutonta.

LÄHIOPETUKSEN SISÄLTÖ (20.9.-15.10.2021)

– Koulutuksen aloitus, sisältö, ohjeet ja apuvälineet (iPerho -verkkokampus)

– Kahvilatyöntekijän työnkuva ja toimialatuntemus

– Keittiön koneet, laitteet ja välineet, ergonomia ja turvallinen työskentely

– Kahvilan lounas- ja vitriinituotteet

– Vastuullisuus somekanavissa

– Kahvi- ja teekoulutus

– Alkoholilainsäädännön koulutus ja testi

– Perustietoa viineistä ja yleisimmät juomasekoitukset

– Hygieniaosaaminen, testi

– Asiakaspalvelu ja myyntitaidot

– Työyhteisö- ja vuorovaikutustaidot

 TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN OPPIMISEN JAKSO (16.10.-14.11.2021)

– Työelämässä oppiminen

– Tutkinnon osan näytön suorittaminen ja arviointikeskustelu

KOULUTUKSEN TAVOITE

Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija kehittää valmiuksiaan kahvilatyöskentelyn aloittamiseen sekä selkeyttää koulutus- ja työllistymismahdollisuuksiaan. Opiskelija saa tiedolliset, taidolliset ja asenteelliset perusvalmiudet, joiden avulla työssäoppiminen kahvilassa työelämässä oppimisen -jaksolla onnistuu. Työelämässä oppimisen jaksolla opiskelija suorittaa Kahvilapalvelut -tutkinnon osan Ravintola- ja catering-alan perustutkinnosta.

Tavoitteena on työllistyä koulutuksen jälkeen alan työtehtäviin tai jatkaa Ravintola- ja catering-alan perustutkinto-opintoja.

KOULUTUKSEEN HAKEMINEN

Täytä koulutushakemus työhallinnon internet-sivuilla (www.te-palvelut.fi > Haussa olevat työvoimakoulutukset > hakusanana koulutuksen numero 699630 > haettavan koulutuksen Kuvaus-/Tiedot-välilehti) tai jätä paperihakemus työ- ja elinkeinotoimistoon. Paperihakemuslomakkeen löydät osoitteesta www.suomi.fi hakusanalla TEM601. Mikäli täytät sähköisen hakemuksen ilman pankkitunnuksia, sinun tulee vahvistaa hakemuksesi TE-toimistossa ennen hakuajan päättymistä. Koulutushakemuksesi käsittelyä voit seurata www.te-palvelut.fi > Oma asiointi > Työvoimakoulutus

Esivalinta tehdään koulutushakemusten perusteella. Hakemuksessa on tärkeää tuoda esille soveltuvuutta ja motivaatiota koulutukseen. Esivalinnan jälkeen osa hakijoista kutsutaan ryhmähaastatteluun. Ryhmähaastattelut järjestetään Perho Liiketalousopiston tiloissa viikolla 36.

Jättämällä koulutushakemuksen sitoudut aloittamaan koulutuksen, mikäli tulet siihen valituksi. Mikäli et osallistu valintatilaisuuteen, tai perut koulutukseen osallistumisen ilman pätevää syytä, TE-toimisto selvittää oikeutesi työttömyysetuuteen (Työttömyysturvalaki 2 a luku 12 §).

Opiskelijavalinnasta vastaa Uudenmaan TE-toimisto.

Haku avautuu 9.7.2021. 

LISÄTIETOJA

Tietoa työvoimakoulutuksesta ja koulutuksen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista saa puhelimitse p. 0295 020 702 ma-pe klo 9–16.15 tai www.facebook.com/koulutusneuvonta

Tom Källroos, Perho Liiketalousopisto Oy/Perho PRO

tom.kallroos@perho.fi , p. 0400 184 165

Tulossa viikolla 29: Juomien myynti ja tarjoilu 699822

Juomien myynti ja tarjoilu (tutkinnon osa), koulutusnumero 699822

Juomien myynti ja tarjoilu -koulutus (27.9.-26.11.2021) on suunnattu ensisijaisesti ilman ammatillista koulutusta oleville vähintään 18-vuotiaille työttömille ja työttömyysuhan alaisille TE-toimiston ja kuntakokeilun asiakkaille, jotka haluavat työskennellä juomien myyntiin ja tarjoiluun liittyvissä tehtävissä anniskeluravintolan baarissa tai salissa. Koulutuksen toissijaisena kohderyhmänä ovat alalle suuntaavat TE-toimiston ja kuntakokeilun työttömät ja työttömyysuhan alaiset ammatinvaihtajat. Hakijoilta edellytetään vahvaa motivaatiota ja asiakaspalvelu- ja myyntihenkisyyttä, ravintolatyöhön soveltuvaa terveyttä, valmiutta ajoittain nopeatempoiseen ilta- ja viikonlopputyöhön sekä riittävää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa.

KOULUTUKSEN TOTEUTUKSESTA

Juomien myynti ja tarjoilu -koulutus on työelämälähtöisesti suunniteltua, juomien myynnin ja tarjoilun perustaitoihin keskittyvää osatutkintotavoitteista koulutusta.

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, johon kuuluu lähi- ja verkko-opetusta sekä työpaikalla tapahtuvaa koulutusta. Koulutukseen kuuluva työssäoppiminen tapahtuu viitenä päivänä viikossa. Työssäoppiminen voi tapahtua myös iltaisin tai viikonloppuisin työssäoppimispaikasta riippuen. Työssäoppimisjakson aikana opiskelijat suorittavat Juomien myynti ja tarjoilu -tutkinnon osan (Ravintola- ja catering-alan perustutkinto).

Koulutus on kokopäiväistä opiskelua.

Koulutuksen opetuskielenä on suomi.

Kaikille opiskelijoille tehdään opintojen henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Opintojen kesto voi vaihdella yksilöllisesti henkilökohtaistamisen mukaisesti.

LÄHIOPETUKSEN SISÄLTÖ (27.9.-15.10.2021)

– Orientaatio

– Väkevät alkoholit

– Asiakaspalvelu ja baarityöntekijänä toimiminen

– Tarjoilun perusteet

– Oluet ja siiderit

– Hygieniaosaaminen, hygieniaosaamistesti

– Drinkkikoulu

– Viinit

– Anniskeluasiat, anniskelupassin suorittaminen

KOULUTUKSEN MUU SISÄLTÖ (18.10.-26.11.2021)

– Työssäoppimisjakso, tutkinnon osan näytön suorittaminen ja arviointikeskustelu

KOULUTUKSEN TAVOITE

Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelijat suorittavat työssäoppimisen aikana Juomien myynti ja tarjoilu -tutkinnon osan ja työllistyvät sitä vastaaviin tehtäviin tai jatkavat Ravintola- ja catering-alan perustutkinto-opintoja.

MUUTA

Koulutus on opiskelijalle maksutonta.

KOULUTUKSEEN HAKEMINEN

Täytä koulutushakemus työhallinnon internet-sivuilla (www.te-palvelut.fi > Haussa oleva työvoimakoulutus > hakusanana koulutuksen numero 699822 > haettavan koulutuksen Kuvaus-/Tiedot-välilehti) tai jätä paperihakemus työ- ja elinkeinotoimistoon. Paperihakemuslomakkeen löydät osoitteesta www.suomi.fi hakusanalla TEM601. Mikäli täytät sähköisen hakemuksen ilman pankkitunnuksia, sinun tulee vahvistaa hakemuksesi TE-toimistossa ennen hakuajan päättymistä. Koulutushakemuksesi käsittelyä voit seurata www.te-palvelut.fi > Oma asiointi > Työvoimakoulutus

Esivalinta tehdään koulutushakemusten perusteella. Hakemuksessa on tärkeää tuoda esille soveltuvuutta ja motivaatiota koulutukseen. Esivalinnan jälkeen osa hakijoista kutsutaan valintahaastatteluun. Ryhmähaastattelut järjestetään Perho Liiketalousopiston tiloissa viikolla 37.

Jättämällä koulutushakemuksen sitoudut aloittamaan koulutuksen, mikäli tulet siihen valituksi. Mikäli et osallistu valintatilaisuuteen, tai perut koulutukseen osallistumisen ilman pätevää syytä, TE-toimisto selvittää oikeutesi työttömyysetuuteen (Työttömyysturvalaki 2 a luku 12 §).

Opiskelijavalinnasta vastaa Uudenmaan TE-toimisto.

Hakuaika 19.7- 30.8.2021

LISÄTIETOJA

Tietoa työvoimakoulutuksesta ja koulutuksen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista saa puhelimitse p. 0295 020 702 ma-pe klo 9–16.15 tai www.facebook.com/koulutusneuvonta

Marjo Rajala, Perho Liiketalousopisto Oy/Perho PRO
marjo.rajala@perho.fi, 040 183 5353

Salla Frydrychová, Uudenmaan TE-toimisto Koulutuspalvelut
salla.frydrychova@te-toimisto.fi

 

 

Tulossa viikolla 30: Luksusmatkailu 699706

Luksusmatkailun asiakasymmärrys ja asiakaspalvelu 699706

Luksusmatkailun asiakasymmärrys ja asiakaspalvelu -koulutus (27.09. – 23.11.2021) on suunnattu TE-toimiston ja kuntakokeilun asiakkaille, jotka ovat joutuneet työttömiksi tai työttömyysuhan alaisiksi matkailu-, majoitus-, kuljetus- tai ravintola-alan asiakaspalvelutyöstä koronapandemian asettamien toimintarajoitteiden vuoksi.

Hakijoilta edellytetään kansainvälistä asiakaspalvelutyökokemusta yhdeltä yllä mainituilta aloilta, vahvaa motivaatiota kehittyä luksusmatkailun asiantuntijaksi, sujuvaa englannin ja suomen kielen taitoa, valmiuksia osallistua lähi- ja verkko-opiskeluun (tietokone, Internet-yhteys) sekä hyviä tieto- ja viestintäteknisiä taitoja.

KOULUTUKSESTA

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, johon kuuluu lähiopetusta, ohjattua etäopiskelua ja yritysvierailuja luksuspalveluja tarjoaviin yrityksiin. Osa koulutuksesta toteutetaan englannin kielellä. Lähitapaamiset toteutetaan yritysvierailuina ja Perho Liiketalousopiston tiloissa Töölön kampuksella (Helsinki).

Koulutus on opiskelijalle maksutonta.

LÄHIOPETUKSEN SISÄLTÖ

– Luksuksen määritelmät

– Kulttuurisensitiivisyys ja asiakasymmärrys

– Luksusmatkailun asiakassegmentit

– Asiakaskohtaamiset ja asiakastyytyväisyyden varmistaminen

– Luksusmatkailupalvelujen tuotteistaminen ja markkinointi

– Matkailualan turvallisuus

– Ensiaputaidot

– Vastuullisuus

– Yritysvierailut

KOULUTUKSEN TAVOITE

Luksusasiakasryhmä on haastava ja vaatii asiakaspalvelijalta erityistason osaamista läpi koko palveluketjun. Koulutuksen painopiste on kohderyhmän asiakasymmärryksessä, kulttuurierojen tunnistamisessa sekä käytännön asiakaspalvelun toteuttamisessa.

Koulutus ei ole tutkintotavoitteista, mutta syventää opiskelijan osaamista vastaamaan luksusmatkailusektorin tarpeita. Koulutuksen aikana opiskelijalla on mahdollisuus verkostoitua alan toimijoiden kanssa ja edistää työllistymistään alalle.

KOULUTUKSEEN HAKEMINEN

Täytä koulutushakemus työhallinnon internet-sivuilla (www.te-palvelut.fi > Haussa oleva työvoimakoulutus > hakusanana koulutuksen numero 699706 > haettavan koulutuksen Kuvaus-/Tiedot-välilehti) tai jätä paperihakemus Työ- ja elinkeinotoimistoon. Paperihakemuslomakkeen löydät osoitteesta www.suomi.fi hakusanalla TEM601. Mikäli täytät sähköisen hakemuksen ilman pankkitunnuksia, sinun tulee vahvistaa hakemuksesi TE-toimistossa ennen hakuajan päättymistä. Koulutushakemuksesi käsittelyä voit seurata www.te-palvelut.fi > Oma asiointi > Työvoimakoulutus

Esivalinta tehdään koulutushakemusten perusteella. Hakemuksessa on tärkeää tuoda esille soveltuvuutta ja motivaatiota koulutukseen. Esivalinnan jälkeen osa hakijoista kutsutaan valintahaastatteluun. Ryhmähaastatteluna toteutettavat valintahaastattelut järjestetään Perho Liiketalousopiston tiloissa viikolla 37.

Jättämällä koulutushakemuksen sitoudut aloittamaan koulutuksen, mikäli tulet siihen valituksi. Mikäli et osallistu valintatilaisuuteen, tai perut koulutukseen osallistumisen ilman pätevää syytä, TE-toimisto selvittää oikeutesi työttömyysetuuteen (Työttömyysturvalaki 2 a luku 12 §).

Opiskelijavalinnasta vastaa Uudenmaan TE-toimisto.

Haku avautuu 26.7.2021

LISÄTIETOJA

Tietoa työvoimakoulutuksesta ja koulutuksen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista saa puhelimitse p. 0295 020 702 ma-pe klo 9–16.15 tai www.facebook.com/koulutusneuvonta

Maarit Havukainen, PerhoPRO
050 455 7001
maarit.havukainen@perho.fi

Salla Frydrychová, Uudenmaan TE-toimisto Koulutuspalvelut
salla.frydrychova@te-toimisto.fi

 

 

 

 

 

 

Tulossa viikolla 31: Minustako kokki?! 698778

                   Read more

Muutosturvavalmennus

DesignYourFuture

Työnantaja tuntee vastuunsa työntekijöistään myös silloin, kun työsuhde päättyy. Hyvä vaihtoehto on tarjota irtisanotuille työntekijöille muutosturvavalmennusta. PerhoPROlla on useamman vuoden kokemus ja erittäin hyvät palautteet – ota yhteyttä Heidiin!

Muutosturvavalmennus_esite (pdf).

Yksilöllinen DesignYourFuture –valmennus

  • Autamme irtisanottua henkilöä löytämään omat vahvuutensa ja motivaatiotekijänsä
  • Autamme huomaamaan osaamisen kehittämisen tarpeet ja ohjaamme eteenpäin
  • Valmennamme tekemään oman osaamisen näkyväksi ja ohjaamme hyödyntämään sosiaalisen median työkaluja

Toteutus:

  • 4 – 5 henkilökohtaista lähi-/ virtuaalivalmennustapaamista
  • Kokonaiskesto n. 4 viikkoa, aikataulu sovitaan jokaiselle yksilöllisesti

Sisältö:

  • Muutoksesta mahdollisuus – valmennuksen avaus
  • Tulevaisuuden käsikirjoitus: Unelmani, vahvuuteni ja motivaatiotekijäni Tasapainon Avaimet® –menetelmällä
  • Oman osaamisen brändäys: oman osaamisen löytäminen ja näkyväksi tekeminen, CV ja Some
  • Uravalmennus: piilotyöpaikat ja verkostoituminen
  • Vaihtoehtona yrittäjyys

Vastuullisina valmentajina:

Laura Pettilä, kouluttaja, sertifioitu Business Coach, pitkä kokemus yrittäjänä ja esimiesten kouluttajana

Heidi Malin, johtamisen ja esimiestyön koulutusasiantuntija, sertifioitu Tasapainon Avaimet®-valmentaja, pitkä kokemus esimies- ja HRD-tehtävistä.

Yhteyshenkilösi PerhoPROssa

Heidi Malin
050 574 6867
heidi.malin (at) perho.fi