ALKOHOLILAINSÄÄDÄNTÖ/ALCOHOL LEGISLATION

Hallituksen toimintaohjeet huomioiden Perho Liiketalousopisto ja Perho PRO on päättänyt sulkea tilansa keskiviikosta 18.3.2020 alkaen ja oppilaitoksen ovet menevät kiinni ainakin 13.4.2020 saakka. Henkilöstömme tekee tänä aikana etätöitä, joten maililla/puhelimella saa tarvittaessa kiinni.  Due the decision of Finnish Government, Perho Culinary, Business and Tourism College is closed 18.3.-13.4.2020. All alcohol legislation exams are cancelled during that time.

Anniskelupassikoe/Alcohol legislation exam

Tarvitsetko työssäsi anniskelupassia? Anniskeluluvanhaltijan on huolehdittava siitä, että vastaavalla hoitajalla tai muulla tehtävään nimetyllä henkilöllä on alkoholilain tuntemista osoittava Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) hyväksymän mallin mukainen todistus. Vastaavalta hoitajalta tai muulta tehtävään nimetyltä ei enää edellytetä työkokemusta tai ravitsemisalan koulutusta.

Do you need alcohol passport? The licence holder must ensure that the responsible manager or other designated person has a certificate of alcohol proficiency consistent with the model approved by the National Supervisory Authority for Welfare and Health (Valvira). Unlike in the past, specific work experience or training in the hotel, restaurant and catering sector is not required for the responsible manager or designated person.

Lue lisää anniskelupaikan henkilökunnasta tästä >>

Read more about responsible manager here >>

Meiltä saat todistuksen mukaasi heti kokeen jälkeen jos läpäiset kokeen! You will get the certificate immediately after the exam if you pass it!

Ilmoittautuminen kokeeseen (suomen-, englannin- ja kiinankielinen/Registration to exam in English and Chinese):

Kaikki alkoholilainsäädännön kokeet on peruttu kevään/kesän 2020 ajalta. Seuraavat kokeet syksyllä 2020. Aikataulut tulossa pian.
All alcohol legislation exams are cancelled during spring/summer 2020. Next exams are in autumn 2020. Schedules coming soon.

Perho PROn opiskelijat ilmoittautuvat myös yllä olevien linkkien kautta. Laita rasti kohtaan Perho PROn opiskelija, niin ohjelma ei tee sinulle laskua. The students of Perho PRO also register through the links above. Put a cross on the Perho PRO student, so the program will not make you an invoice.

Viimeinen ilmoittautumispäivä kokeeseen on yhtä päivää ennen koetta. The last day to register is one day before the exam.

Pidätämme oikeuden aikataulujen muutokseen. We reserve the right to change timetables.

Koe koostuu 32 monivalintakysymyksestä, joista 26 pitää olla valittu oikein. Koe suoritetaan (max 60 min) tietokoneella tietokoneluokassa. The test consists of 32 multiple questions of which 26 must be selected correctly. The test is accomplished (max 60 min) with a computer in a computer class.

Hinnat/Prices

  • Koe/Exam 45 eur/hlö/person, re-sit exam 25 eur/hlö/person
  • Kiinankielinen koe/Chinese exam 55 eur/hlö/person, re-sit exam 35 eur/hlö/person
  • Uusintakoe vain heille ketkä ovat tehneet kokeen aikaisemmin Perho PROssa. Re-sit exams only for those who have done the exam earlier in Perho PRO

Hinnat sisältävät alv:n 24 %. Prices incl. VAT 24 %

Materiaali kokeeseen/Material for the exam

Valviran suomenkielinen materiaali Alkoholijuomien anniskelu -ohje >> . Lisää tietoa myös Valviran kotisivulta >>. Valvira’s material in english  Serving of alcoholic beverages on licensed premises >>   Study more on Valvira’s page >>

Koulutuspaikka/Location
Perho PRO/Perhonkatu 11, 00100 Helsinki. Katso kutsusta tarkemmin, missä koe pidetään.
Perho PRO/Perhonkatu 11, 00100 Helsinki. Check from the invitation where the exam is held.

Alkoholilainsäädännön koulutus

Järjestämme alkoholilainsäädännön koulutuksen tarvittaessa yli 10 hengen ryhmille. Koulutuksiin osallistuville jaetaan kaikki tarvittava materiaali koulutustilaisuuksissa. Perho PRO järjestää alkoholilainsäädännön kokeita useasti vuodessa.

Lisätiedot/More information

Sirpa Vaahti, koulutussuunnittelija/Education Coordinator
050 3100 787
sirpa.vaahti (at) perho.fi