ALKOHOLILAINSÄÄDÄNTÖ/ALCOHOL LEGISLATION/酒精立法

Ilmoittautuminen alkoholilainsäädännön kokeeseen linkistä/registration to exam from this link/在这里注册考试 TÄSTÄ/HERE >>.

Linkin kautta siirryt www.anniskelupassit.fi sivulle, laita kaupungiksi Helsinki ja etsi Perho Liiketalousopiston kokeet. Via the link you will be moved to www.anniskelupassit.fi page, choose city as Helsinki and search for Perho Liiketalousopisto’s trainings. 通过该链接,您将进入 www.anniskelupassit.fi 页面,选择城市赫尔辛基并搜索 Perho Liiketalousopisto 的培训.

Koe maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä ja sitä ei ole mahdollista maksaa paikan päällä. The exam has to be paid when you register and it is not possible to pay it on the venue. 考试须在报名时缴纳,不可现场缴纳。Mikäli sairastut tai et pääse kokeeseen, olethan yhteydessä info@osaamistehdas.fi. If you get ill or if you are unable to come to the exam, please contact info@osaamistehdas.fi.  如果您生病或无法参加考试,请联系 info@osaamistehdas.fi。

Koepäivät suomen-, englannin- ja kiinankielisinä.
Exam dates in English and in Chinese. 考试日期有英文和中文:

Seuraavat kokeet/Next exams: 13.8.2024 ja 29.8.2024. Lisää päiviä tulossa myöhemmin.

Kaikki kokeet alkavat klo 14.00. All  exams start at 2 pm. 所有春季考试均于下午 2 点开始.

Meillä voit suorittaa kokeen myös venäjän- ja italiankielellä. With us, you can also take the exam in Russian and Italian.

Pidätämme oikeuden aikataulujen muutokseen. We reserve the right to change the schedules.

Kokeet pidetään osoitteessa, exams will be held at following address:

Perho PRO, Perhonkatu 11, 00100 Helsinki. Katso kutsusta tarkemmin, missä koe pidetään.
Perho PRO, Perhonkatu 11, 00100 Helsinki. Check from the invitation where the exam is held.

Hinnat/Prices

  • Koe/Exam 53 €/hlö/person, Uusintakoe/Re-sit exam 35 €/hlö/person
  • Hinnat sisältävät alv:n 24 %. Prices incl. VAT 24 %

Koe koostuu 32 monivalintakysymyksestä, joista 26 pitää olla valittu oikein. Koe suoritetaan (max 60 min) tietokoneella tietokoneluokassa. The test consists of 32 multiple questions of which 26 must be selected correctly. The test is accomplished (max 60 min) with a computer in a computer class. 考试由 32 道多题组成,其中 26 道必须正确选择。考试是在计算机课程中使用计算机完成的(最多 60 分钟)。

Mikäli sinulla on oppimiseen liittyviä haasteita, ota yhteyttä sirpa.vaahti (at) perho.fi, puh. 050 3100 787, ilmoittauduttuasi kokeeseen.

Materiaali kokeeseen/Material for the exam/考试材料

Valviran suomenkielinen materiaali Alkoholijuomien anniskelu -ohje >> . Lisää tietoa myös Valviran kotisivulta >>. Valvira’s material in english  Serving of alcoholic beverages on licensed premises >>   Study more on Valvira’s page >>

Noudatamme edelleen hyvää hygieniatasoa, pesethän tai desinfioit kätesi ennen kokeeseen tuloa. Tulethan kokeeseen vain terveenä.

We still maintain a good level of hygiene, so wash or disinfect your hands before entering the test. Please come to the test only in good health.

 

Anniskelupassikoe/Alcohol legislation exam

Tarvitsetko työssäsi anniskelupassia? Anniskeluluvanhaltijan on huolehdittava siitä, että vastaavalla hoitajalla tai muulla tehtävään nimetyllä henkilöllä on alkoholilain tuntemista osoittava Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) hyväksymän mallin mukainen todistus. Vastaavalta hoitajalta tai muulta tehtävään nimetyltä ei enää edellytetä työkokemusta tai ravitsemisalan koulutusta.

Do you need alcohol passport? The licence holder must ensure that the responsible manager or other designated person has a certificate of alcohol proficiency consistent with the model approved by the National Supervisory Authority for Welfare and Health (Valvira). Unlike in the past, specific work experience or training in the hotel, restaurant and catering sector is not required for the responsible manager or designated person.

Lue lisää anniskelupaikan henkilökunnasta tästä >>

Read more about responsible manager here >>

 

 

Alkoholilainsäädännön koulutus

Järjestämme alkoholilainsäädännön koulutuksen tarvittaessa. Koe on heti koulutuksen jälkeen. Ota yhteyttä Sirpa Vaahtiin, sirpa.vaahti (at) perho.fi tai puh. 050 3100 787.

Lisätiedot/More information

Sirpa Vaahti, koulutussuunnittelija/Education Coordinator
050 3100 787
sirpa.vaahti (at) perho.fi