Hotellin vastaanottopalvelut (Koulutusnumero 705703)

 

 

 

Hotellin vastaanottopalvelut – Majoitusalan tehtäviin matkailualalle (nro 705703)

Näetkö tulevaisuuden työpaikkasi hotellin tai muun matkailualan yrityksen vastaanottopalveluissa?

Matkailualan perustutkintoon kuuluvan Hotellin vastaanottopalvelut -tutkinnon osan koulutus (11.8.-20.12.2022) toteutetaan työelämälähtöisenä monimuotokoulutuksena. Koulutus sisältää tutkinnon osaan kuulumattomia täydentäviä verkko-opintoja: Johdanto kestävään kehitykseen sekä Vastuullinen matkailu.

Koulutus antaa valmiudet työskennellä asiakaspalvelutehtävissä hotellin vastaanotossa tai muissa majoitusalan yrityksissä.

Kohderyhmä ja edellytykset

Koulutus on tarkoitettu työttömille ja työttömyysuhan alaisille TE-toimiston ja kuntakokeilujen asiakkaille, joiden tavoitteena on työllistyminen majoitusalan vastaanottopalvelutehtäviin.

Hakijoilta edellytetään hyvän suullisen ja kirjallisen suomen kielen taidon lisäksi hyvää englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää suullista ja kirjallista osaamista. Hakijoilta edellytetään asiakaspalvelutehtävissä tarvittavan kielitaidon lisäksi myös valmiutta verkko-opiskeluun, vahvaa motivaatiota majoitusalan vastaanottopalvelutehtäviin, kokemusta asiakaspalvelutyöstä, kykyä tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa, oma-aloitteisuutta, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä työhön soveltuvaa fyysistä terveyttä ja kuntoa (työn luonteeseen kuuluu merkittävässä määrin seisomista ja kävelemistä).

Koulutuksen toteutuksesta

Koulutus on työelämälähtöisesti suunniteltua, matkailun asiakaspalvelutaitoihin keskittyvää koulutusta, jossa tutustutaan eri kulttuureista tulevien asiakkaiden palvelemiseen. Koulutukseen sisältyy hotelleissa käytössä olevan Opera Cloud -järjestelmän koulutus.

Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena, johon kuuluu lähi- ja verkko-opetusta sekä työpaikalla tapahtuvan oppimisen jakso. Työpaikalla tapahtuva oppiminen tapahtuu viitenä päivänä viikossa (maanantai-sunnuntai) hotellin tai muun majoituspaikan yrityksen työvuorolistan mukaisesti. Lähitapaamiset toteutetaan Perho Liiketalousopiston tiloissa Malmin kampuksella (Helsinki).

Koulutus on kokopäiväistä opiskelua.

Koulutuksen opetuskielenä on suomi.

Kaikille opiskelijoille tehdään opintojen henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Opintojen kesto voi vaihdella yksilöllisesti henkilökohtaistamisen mukaisesti.

Koulutuksen lomajakso: 17.-21.10.2022 (viikko 42)

Koulutuksen jaksot ja sisältö

– Lähi- ja verkko-opetusjakso: 11.8.-7.10.2022
– Työpaikalla tapahtuvan oppimisen jakso: 10.-14.10.2022, 24.10.-20.12.2022

Opinnot sisältävät seuraavia osioita:

– Hotellipalvelujen perusteet (mm. hotellien liiketoiminnan rakenne ja toimialan tuntemus, henkilöstörakenne majoitusliikkeissä, työsuhdeasiat majoitusalalla, vastaanoton asiakaspalvelu ja työtehtävät, erilaiset asiakkaat, reklamaatiot)
– Opera Cloud -hotellijärjestelmän perusteet
– Hotellin asiakaspalvelua ruotsin kielellä
– Hotellin asiakaspalvelua englannin kielellä
– Anniskelupassi
– Osaamisen hankkimista työelämässä oppien hotellissa, tutkinnon osan näyttö ja arviointikeskustelu
– Tutkinnon osaan kuulumattomat opintoja täydentävät verkko-opinnot: Johdanto kestävään kehitykseen sekä Vastuullinen matkailu

Koulutuksen tavoite

Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija

– kehittää valmiuksia työskennellä majoitusalan työtehtävissä palvellen niin kotimaisia kuin ulkomaisia asiakkaita
– löytää ja ymmärtää omat kehittämisalueensa
– saa tiedolliset, taidolliset ja asenteelliset perusvalmiudet, joiden avulla majoitusalan työssä toimiminen onnistuu
– selkeyttää työllistymismahdollisuuksiaan majoitusalan työtehtävissä
– rakentaa majoitusalan ammatillisia verkostojaan
– suorittaa Hotellin vastaanottopalvelut -tutkinnon osan ja työllistyy koulutuksen jälkeen majoitusalan työtehtäviin tai jatkaa Matkailualan perustutkinto-opintoihin työmahdollisuuksiensa laajentamiseksi matkailualan eri sektoreilla.

Koulutus on opiskelijalle maksutonta.

Koulutukseen hakeminen

Hakuaika on päättynyt.

Täytä koulutushakemus www.työmarkkinatori.fi > Henkilöasiakkaat > TE-palveluiden Oma asiointi > Haussa oleva työvoimakoulutus > hakusanana koulutuksen numero 705703.

Esivalinta tehdään koulutushakemusten perusteella. Hakemuksessa on tärkeää tuoda esille soveltuvuutta ja motivaatiota koulutukseen ja majoitusalan vastaanottotehtävissä toimimiseen. Esivalinnan jälkeen osa hakijoista kutsutaan valintahaastatteluun. Haastattelut toteutetaan Perho Liiketalousopiston Malmin kampuksella viikolla 25.

Jättämällä koulutushakemuksen sitoudut aloittamaan koulutuksen, mikäli tulet siihen valituksi. Mikäli et osallistu valintatilaisuuteen, tai perut koulutukseen osallistumisen ilman pätevää syytä, TE-toimisto selvittää oikeutesi työttömyysetuuteen (Työttömyysturvalaki 2 a luku 12 §).

Opiskelijavalinnasta vastaa Uudenmaan TE-toimisto.

Koulutus alkaa 11.08.2022. Hakuaika 25.4.- 31.5.2022.

Lisätietoja

Tietoa työvoimakoulutuksesta ja koulutuksen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista saa puhelimitse p. 0295 020 702 ma-pe klo 9-16.15 tai www.facebook.com/koulutusneuvonta tai nettisivuilta https://www.te-palvelut.fi/nain-asioit-kanssamme/te-palvelut/puhelinpalvelut/puhelin-koulutusneuvonta, jossa chat-palvelu ma-pe 9-16.

Satu Sandman, matkailun koulutusalajohtaja, Perho Liiketalousopisto Oy
satu.sandman@perho.fi
040 7753266

Salla Frydrychová, Uudenmaan TE-toimisto Koulutuspalvelut
salla.frydrychova@te-toimisto.fi

 

 

Matkailualan turvallisuusosaajana toimiminen

Matkailualan turvallisuusosaajana toimiminen (25 OSP) on tutkinnon osa Matkailupalvelujen ammattitutkinnosta.

Kenelle koulutus sopii?

Sinulle, joka työskentelet matkailualan yrityksessä tai organisaatioissa – työntekijänä tai yrittäjänä, ja haluat kehittää ja päivittää turvallisuusosaamistasi käytännön tasolla

Osoitat ammattitaitosi näytössä käytännön työtehtävissä toimimalla matkailualan työtehtävissä vastaten turvallisuudesta itsenäisesti tai työryhmän jäsenenä. Kehität työ- ja asiakasturvallisuutta ja toimit yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Tutustu tutkinnon osan perusteisiin tarkemmin tästä linkistä
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/7104540/reformi/tutkinnonosat/7099717

Tee osaamiskartoitus ja tutustu samalla koulutuksen pääteemoihin Osaan.fi-sivustolla
https://osaan.fi/#/arviointi?osa=200747

Hakuaika on päättynyt

Matkailualan turvallisuusosaajana toimiminen -tutkinnon osan koulutusaika on 4.4.-27.5.2022. Hakuaika on päättynyt.

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena ja siihen sisältyy lähitapaamisia Perho Liiketalousopiston kampuksilla Töölössä ja Malmilla sekä etäopetusta ja itsenäisesti tehtäviä verkko-opintoja.

Koulutuksen sisältö:

  • riskien tunnistaminen omassa toimintaympäristössä (mm. riskianalyysi, turvallisuussuunnitelmat)
  • matkailupalvelujen turvallisuuteen liittyvät keskeiset lait ja asetukset
  • toimintaympäristön vaatimusten mukaiset asiakirjat ja ilmoitukset (mm. pelastussuunnitelma, turvallisuusasiakirja, tapahtumailmoitus)
  • alkusammutus, poistumisharjoitus, turvallisuuskävely
  • ensiaputaidot
  • vastuullisen matkailun periaatteet omassa toiminnassa

Kouluttajina toimivat alan asiantuntijat sekä myös Tukes ja Helsingin kaupungin pelastuslaitos.

Koulutuksen hinta on 105 euroa, oppisopimuksella 50 euroa.

Lisätiedot

Maarit Havukainen, koulutusasiantuntija
050 455 7001
maarit.havukainen (at) perho.fi

Kesäesimies – verkkovalmennus

KESÄESIMIES – VERKKOVALMENNUS 2022

Lähiesimiehenä toimiminen –tutkinnon osa

Perhon Kesäesimies -verkkovalmennusohjelma antaa hyvät perustiedot ja –taidot esimiessijaisuuksiin ravintola-, matkailu- ja kaupan alan yrityksissä.

Ohjelmassa keskitytään sisältöihin, jotka antavat opiskelijoille valmiudet esimiesroolin omaksumiseen sijaisuuden hoitamiseksi, käytännön työkaluja sovellettavaksi esimiestyön arkeen ja tarjoaa ohjausta tulevan urapolun suunnitteluun. Valmennuksessa tuetaan erityisesti työntekijästä esimieheksi kasvamista ja oman esimiesidentiteetin rakentumista, sekä harjoitellaan päivittäistä työryhmän lähijohtamista, vastuunottamista, perehdyttämistä ja vuorovaikutustaitoja.

TÄHTÄIMESSÄ AMMATILLISEN TUTKINNON OSA

Verkkovalmennusohjelma sisältää 7 liveopetuskertaa verkossa (klo 9-12), itsenäisesti suoritettavista verkkokursseista, soveltavista oppimistehtävistä ja lähiesimiehenä toimiminen –tutkinnon osan näytöistä. Lähiesimiestyön ammattitutkinnon osa suoritetaan osoittamalla osaaminen näytöissä, aidoissa esimiestehtävissä omalla kesätyöpaikalla. Valmennuksen kokonaiskesto on n. 6kk, lähtötilanteen osaamisesta riippuen.

Opiskelijoilla on mahdollisuus jatkaa opintoja koko tutkinnon suorittamiseksi kesän jälkeen henkilökohtaisten osaamisen kehittämissuunnitelmien mukaisesti.

Koulutuksen aikataulu ja sisältö

Perhon Kesäesimies-verkkovalmennus toteutetaan 21.3. -30.9.2022 oppisopimuskoulutuksena, jossa esimiestyön ammattitaito opitaan ensisijaisesti omalla kesätyöpaikalla. Oppisopimuskoulutuksessa vähimmäistyöaika on keskimäärin 25 tuntia/viikko, mihin sekä työnantaja että opiskelija sitoutuvat. Oppisopimuskoulutuksessa tehtävät työvuorot ovat palkallisia.

Kesäesimies – verkkovalmennus esite tästä (pdf).

21.3. Sinun polkusi kesäesimieheksi

30.3. Esimiestyön peruspilarit

5.4. Tiimin menestyksellinen johtaminen palvelubisneksessä

19.4. Palvelubisneksen kannattavuus

26.4. Esimiehen oikeudet, vastuut ja velvollisuudet

4.5. Pätevä perehdyttäjä & osaava ohjaaja

24.5. Kohti kesää – tutkinnon suorittaminen

30.9. Koulutuksen päätös

Koulutuksen hinta

Opintomaksu on 50€ ja se laskutetaan opiskelijalta henkilökohtaisesti koulutuksen alussa.

Verkkovalmennus järjestetään Perho Liiketalousopiston verkkokampuksella.

Hakeminen

Koulutus alkaa 21.3.2022.

Jäikö kysyttävää?

Heidi Malin, koulutusasiantuntija
050 5746 867
heidi.malin (at) perho.fi

 

Minustako kahvilatyöntekijä? 699630

Kahvilapalvelut – Minustako kahvilatyöntekijä? Koulutusnro 699630

Kahvilapalvelut –tutkinnonosakoulutus (20.9.-15.11.2021) on suunnattu ensisijaisesti ilman ammatillista koulutusta oleville vähintään 18-vuotiaille työttömille ja työttömyysuhan alaisille TE-toimiston ja kuntakokeilun asiakkaille, jotka haluavat työskennellä kahvilan eri työtehtävissä. Koulutuksen toissijaisena kohderyhmänä ovat uudelle alalle suuntaavat TE-toimiston ja kuntakokeilun työttömät ja työttömyysuhan alla olevat ammatinvaihtajat.

EDELLYTYKSET

Hakijoilta edellytetään vahvaa motivaatiota ja kiinnostusta kahvila-alalla työskentelemiseen, valmiutta asiakaspalvelutehtäviin, kahvilatyöskentelyyn soveltuvaa terveyttä, valmiutta ajoittain nopeatempoiseen vuorotyöhön sekä riittävää suomen kielen taitoa.

KOULUTUKSESTA

Kahvilakoulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, johon kuuluu lähi- ja verkko-opetusta sekä työelämässä tapahtuvaa oppimista. Koulutukseen kuuluvan työelämässä oppimisen jaksolla opiskelijat suorittavat tutkinnon osan vaatimia työtehtäviä.  Työssäoppiminen tapahtuu jakson aikana viitenä päivänä viikossa ja se voi tapahtua myös viikonloppuisin. Oppimisjakson aikana opiskelijat suorittavat Kahvilapalvelut -tutkinnon osan Ravintola- ja catering-alan perustutkinnosta.

Kaikille opiskelijoille tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Opintojen kesto voi vaihdella yksilöllisesti henkilökohtaistamisen perusteella.

Koulutus toteutetaan suomen kielellä.

Koulutus on opiskelijalle maksutonta.

LÄHIOPETUKSEN SISÄLTÖ (20.9.-15.10.2021)

– Koulutuksen aloitus, sisältö, ohjeet ja apuvälineet (iPerho -verkkokampus)

– Kahvilatyöntekijän työnkuva ja toimialatuntemus

– Keittiön koneet, laitteet ja välineet, ergonomia ja turvallinen työskentely

– Kahvilan lounas- ja vitriinituotteet

– Vastuullisuus somekanavissa

– Kahvi- ja teekoulutus

– Alkoholilainsäädännön koulutus ja testi

– Perustietoa viineistä ja yleisimmät juomasekoitukset

– Hygieniaosaaminen, testi

– Asiakaspalvelu ja myyntitaidot

– Työyhteisö- ja vuorovaikutustaidot

 TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN OPPIMISEN JAKSO (16.10.-14.11.2021)

– Työelämässä oppiminen

– Tutkinnon osan näytön suorittaminen ja arviointikeskustelu

KOULUTUKSEN TAVOITE

Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija kehittää valmiuksiaan kahvilatyöskentelyn aloittamiseen sekä selkeyttää koulutus- ja työllistymismahdollisuuksiaan. Opiskelija saa tiedolliset, taidolliset ja asenteelliset perusvalmiudet, joiden avulla työssäoppiminen kahvilassa työelämässä oppimisen -jaksolla onnistuu. Työelämässä oppimisen jaksolla opiskelija suorittaa Kahvilapalvelut -tutkinnon osan Ravintola- ja catering-alan perustutkinnosta.

Tavoitteena on työllistyä koulutuksen jälkeen alan työtehtäviin tai jatkaa Ravintola- ja catering-alan perustutkinto-opintoja.

KOULUTUKSEEN HAKEMINEN

Täytä koulutushakemus työhallinnon internet-sivuilla (www.te-palvelut.fi > Haussa olevat työvoimakoulutukset > hakusanana koulutuksen numero 699630 > haettavan koulutuksen Kuvaus-/Tiedot-välilehti) tai jätä paperihakemus työ- ja elinkeinotoimistoon. Paperihakemuslomakkeen löydät osoitteesta www.suomi.fi hakusanalla TEM601. Mikäli täytät sähköisen hakemuksen ilman pankkitunnuksia, sinun tulee vahvistaa hakemuksesi TE-toimistossa ennen hakuajan päättymistä. Koulutushakemuksesi käsittelyä voit seurata www.te-palvelut.fi > Oma asiointi > Työvoimakoulutus

Esivalinta tehdään koulutushakemusten perusteella. Hakemuksessa on tärkeää tuoda esille soveltuvuutta ja motivaatiota koulutukseen. Esivalinnan jälkeen osa hakijoista kutsutaan ryhmähaastatteluun. Ryhmähaastattelut järjestetään Perho Liiketalousopiston tiloissa viikolla 36.

Jättämällä koulutushakemuksen sitoudut aloittamaan koulutuksen, mikäli tulet siihen valituksi. Mikäli et osallistu valintatilaisuuteen, tai perut koulutukseen osallistumisen ilman pätevää syytä, TE-toimisto selvittää oikeutesi työttömyysetuuteen (Työttömyysturvalaki 2 a luku 12 §).

Opiskelijavalinnasta vastaa Uudenmaan TE-toimisto.

Hakuaika on päättynyt. Koulutus alkaa 20.9.2021.

LISÄTIETOJA

Tietoa työvoimakoulutuksesta ja koulutuksen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista saa puhelimitse p. 0295 020 702 ma-pe klo 9–16.15 tai www.facebook.com/koulutusneuvonta

Tom Källroos, Perho Liiketalousopisto Oy/Perho PRO

tom.kallroos@perho.fi , p. 0400 184 165

Opiskelijatarinoita Viinikoulu Perho PRO

Mitä mieltä opiskelijat ovat?

 

WSET Level 2 -kurssi on hyvin järjestetty tiivis paketti viinitiedon perusteista. Koulutus sopii kaltaiselleni viineistä kiinnostuneelle harrastajalle kuten myös alalla työskentelevälle. Viiniammattilaisten, FM Jouko Mykkäsen, MW Essi Avellanin ja MW Heidi Mäkisen innostavat luennot sekä viinien analysointi yhdessä olivat suureksi hyödyksi. Oppikirja on hyvin jäsennelty, selkeä ja helppolukuinen.

Suosittelen kurssia lämpimästi kaikille viineistä kiinnostuneille!

Suvi Niemi, WSET Level 2

Apply now to Become a Travel Assistant

Apply now to Become a Travel Assistant


ARE YOU

interested in working in an international atmosphere in Helsinki Metropolitan Area
Would you enjoy providing excellent customer service to Helsinki visitors in more than one language?

If Your Answer Is YES, It’s Yes to Become > Travel Assistant

Apply now to Become a Travel Assistant Your first step towards carving out a career in the fast-growing tourism industry in Finland is to study the diploma “Opastaminen vieraalla kielellä – Guiding in A Foreign Language” and become a Travel Assistant at Perho Culinary, Tourism and Business College.

This popular training for immigrants, which is a unit of The Further Vocational Qualification for Tourist Guide, puts you on the path to inbound tourism know-how and allows you to work as Travel Assistant in e.g.

Travel Assistant – opastaminen vieraalla kielellä

Hotels
Restaurants

Travel Assistant – opastaminen vieraalla kielellä

Terminals | Airports
Railwaystations

Travel Assistants work side by side with tourism professionals assisting authorized guides and DMC agents to provide all-around quality service where ever extra help is needed with inbound travelers.

Travel Assistant – opastaminen vieraalla kielelläThe executed diploma allows you to efficiently network with employers: your contact information will  be attached in a nationwide Travel Assistant recruiting register of Association of Finnish Travel Agents (AFTA) >>

Content of Training

Travel Assistant, Opastaminen vieraalla kielellä – Guiding in A Foreign Language

• Orientation to studies (tools. study environment, schedules, personalized study path)
• Basics of Tourism
• Travel Assistant Job Description
• Safety in Tourism
• Emergency Firs Aid
• Responsible Tourism
• Customer Service Design
• Guiding and Communication Skills
• Guiding Clients in Practice
• Vocational Skills Demonstration and Evaluation

How it works

Based on Learning-By-Doing method | Learning materials and tutoring available online | Schedule-wise often possible to combine the training programme with work | Training will mainly take place in Helsinki city center and at Perho PRO premises in Töölö | Classes mainly during business hours with a few exceptions | Personalized study path for each student, therefore the duration of studies may vary.

Apply now to Become a Travel Assistant

What We Expect From You

• previous studies in tourism
• work experience in tourism and customer service
• basic level of Finnish
• strong motivation for working in tourism
• initiative
• solution oriented mindset
• good communication skills
• basic computer skills
• readiness to study in English

Apply Till Wed 26.9.2018 to Become A Travel Assistant

(see the application form below)

Group interviews: Mon 1.10.2018 at 9–12 & 13–15
Applicants accepted: 15

Training: Wed 10.10.2018–Thu 31.1.2019 (holiday period Sun 23.12.2018–Fri 4.1.2019)
Tuition fee: 167 eur
Address: Perho PRO/Perhonkatu 10, 00100 Helsinki (Töölö)

Guiding in A Foreign Language – Stay Hungry!

Completing the full course ”Opastaminen vieraalla kielellä – Guiding in A Foreign Language” may help you to become eligible to apply for the full programme ”Further Vocational Qualification for Tourist Guides”, which allows you to work as a professional guide in Finland.

Further Information

(6.–26.9.2018)
Ms. Sari Vuontisjärvi, training specialist, tourism education
040 714 4290
sari.vuontisjarvi (at) perho.fi

Application Form