Sadonkorjuumarkkinat la 21.9. Malmilla

Perho PRO Sadonkorjuumarkkinoilla la 21.9.2024

Olemme mukana Sadonkorjuumarkkinoilla la 21.9.2024. Markkinoilla on myynnissä monipuolinen kattaus syksyn satoa ja pientuottajien tuotteita. Tarjolla on valmiiden herkkujen lisäksi myös peltokierroksia ja ohjelmaa lapsille. Lisätietoja markkinoista täältä.

Perhon Juustolan kuuluisa sinihomejuusto Perhon Rehtori myynnissä.

Perhon Panimon oluet Perhon Rohkea (Amber Ale), Comet (Pilsner),  timjamilla maustettu raikas maalaisolut Green City Farmhouse Ale ja vaalea ja vivahteikas belgialaistyylinen nautiskeluolut Patersbier.

Paikkana Perho Liiketalousopiston Malmin kampus, Vanha Helsingintie 13. Tervetuloa! 

 

Klassikot yhdessä!

Via Tribunali RecruitmentTraining

RecruitmentTraining (RekryKoulutus) Via Tribunali (718286) / 11.3.-24.5.2024

RekryKoulutus Via Tribunali (718286) /11.3.-24.5.2024

Are you heading for a new career in restaurant industry? Do you want to be involved with creating something special: the best Neapolitan pizza experience in Finland?

Via Tribunali RecruitmentTraining (RekryKoulutus) is a recruiting training program which aims to train and recruit new Neapolitan pizza chefs with Via Tribunali.

RekryKoulutus Via Tribunali (11.3.-24.5.2024) on suunnattu työttömille ja työttömyysuhan alaisille TE-toimiston/työllisyyden kuntakokeilujen asiakkaille, joiden tavoitteena on napolilaisen pizzakokin ammatissa työskenteleminen. RekryKoulutuksen tavoitteena on opiskelijoiden työllistyminen Pizzeria Via Tribunaliin koulutuksen päätyttyä.

TARGET GROUP AND REQUIREMENTS

Via Tribunali RecruitmentTraining (RekryKoulutus) is targeted to the unemployed customers of TE Office/local government pilot on employment (työllisyyden kuntakokeilu), and to those customers of TE Office/local government pilot on employment, who are under risk of being unemployed and meet the following requirements:

 • Strong motivation for professional kitchen work
 • Interest in working in service industry
 • Suitable health for professional kitchen work; good physical health as the work in restaurant kitchen requires a great deal of proper physical condition
 • Readiness to handle and taste all ingredients used in food preparation
 • Readiness for fast-paced shift work
 • Fluent written and oral skills in English

Previous experience in a pizzeria or another professional kitchen is not required, but it is considered an advantage as well as proficiency in Finnish.

EDELLYTYKSET

Koulutuksen kohderyhmään kuulumisen lisäksi hakijoilta edellytetään vahvaa motivaatiota keittiötyöhön, kiinnostusta palvelualalla työskentelemiseen, keittiötyöskentelyyn soveltuvaa terveyttä, valmiutta käsitellä ja maistaa kaikkia ruoanvalmistamisessa käytettäviä raaka-aineita, valmiutta ajoittain nopeatempoiseen vuorotyöhön sekä sujuvaa englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa. Suomen kielen taito on eduksi. Pizzeriassa työskenteleminen on fyysistä työtä, joten fyysinen kunto pitää olla riittävällä tasolla. Aiempaa kokemusta pizzeriasta tai muusta ammattikeittiöstä ei vaadita, mutta katsotaan eduksi.

IMPLEMENTATION OF THE TRAINING

Via Tribunali RecruitmentTraining is designed to be work-life-oriented training focusing on basic kitchen skills and Neapolitan pizza. The training is carried out as multiform training which includes contact instruction and online learning as well as learning on the job at Via Tribunali´s restaurants in Helsinki.

Contact instruction will be held on weekdays at Perho Culinary, Tourism and Business College Campus Töölö in Helsinki.

Learning on the job at Via Tribunali will be held also on weekends and public holiday days five days a week excluding April 1st, 2024 (2nd Easter Day).

The training is full-time studying.

The training will be held in English.

Training period: March 11th – May 24th, 2024.

The training is carried out in collaboration with Via Tribunali (Pyöreän Pöydän Pääty Oy).

The training program is free of charge for the students.

KOULUTUKSEN TOTEUTUS

RekryKoulutus Via Tribunali on työelämälähtöisesti suunniteltua, keittiötyöskentelyn perustaitoihin sekä napolilaiseen pizzaan keskittyvää rekrytoivaa koulutusta. Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena, johon kuuluu lähi- ja verkko-opetusta sekä työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Lähiopetus toteutetaan Perhon tiloissa arkipäivinä Perhon tiloissa, Töölön kampuksella Helsingissä.

Työpaikalla tapahtuva oppiminen ajoittuu myös iltaan, viikonloppuun ja arkipyhiin. Työssäoppiminen tapahtuu viitenä päivänä viikossa, pois lukien 1.4.2024 (Toinen pääsiäispäivä).

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Via Tribunalin (Pyöreän Pöydän Pääty Oy) kanssa. Työpaikalla tapahtuva oppiminen järjestetään Via Tribunalin toimipisteissä Helsingissä.

Koulutus on kokopäiväistä opiskelua.

Koulutuksen opetuskielenä on englanti.

CONTENT OF THE TRAINING

Contact instruction and online learning (March 11th – 28th, 2024)

 • Beginning and content of the training, instructions, and tools (Online Campus)
 • Kitchen appliances, equipment, tools, ergonomics, and safe working practices
 • Hygiene competence and test
 • Identification, handling, and storage of ingredients
 • Knife handling
 • Baking, dough behavior
 • Appetizers and desserts
 • Sauces, seasoning
 • Waste management
 • Learning on the job at at Via Tribunali; making Neapolitan pizza
 • Possibility to complete a beverage service license
 • Final day of the training; May 24th, 2024

Learning on the job (April 2nd – May 23rd, 2024)

 • Learning on the job at Via Tribunali’s restaurants in Helsinki

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ

LÄHI- JA VERKKO-OPETUS (11.3.-28.3.2024)

 • Koulutuksen aloitus, sisältö, ohjeet ja apuvälineet (verkkokampus)
 • Keittiön koneet, laitteet ja välineet, ergonomia ja turvallinen työskentely
 • Hygieniaosaaminen, testi
 • Raaka-aineiden tunnistus, käsittely ja varastointi
 • Veitsen käsittely
 • Leipominen, taikinan käyttäytyminen
 • Alku- ja jälkiruoat
 • Kastikkeet, maustaminen
 • Hävikin hallinta
 • Työskentely Via Tribunalissa; napolaisen pizzan valmistus
 • mahdollisuus suorittaa anniskelupassi
 • Koulutuksen päätöspäivä 24.5.2024

TYÖPAIKALLA TAPAHTUVA OPPIMINEN (2.4.-23.5.2024)

 • Via Tribunalin toimipisteissä Helsingissä

VIA TRIBUNALI

Established in 2017 with its first unit on Sofiankatu in Helsinki, Pizzeria Via Tribunali embodies the authentic Neapolitan tradition of pizza making. Our eight restaurants located in Helsinki, Turku, Äkäslompolo and Pirkkala employ over a hundred passionate pizza professionals. The Associazione Verace Pizza Napoletana (AVPN) certificate granted to our restaurants is also a promise that at Via Tribunali, you will experience pizza that is certified to be as good as, or even better than, in Naples.

At Pizzeria Via Tribunali, we believe in the power of people and community. Outstanding individuals – each with their unique personality and skills – create not only an inspiring and positive work environment but also a unique customer experience. For this reason, we invest in our employees’ wellbeing and development, offering opportunities for professional growth in a close-knit and supportive community. As an employee at Via Tribunali, you join a family where everyone’s contribution is equally valuable, and together we create something special: the best Neapolitan pizza experience in Finland.

VIA TRIBUNALI

Vuonna 2017 Helsingin Sofiankadulle ensimmäisen toimipisteen avannut Pizzeria Via Tribunali edustaa aitoa napolilaista perinnettä pizzanvalmistuksessa. Kahdeksan ravintolaamme Helsingissä, Turussa, Äkäslompolossa sekä Pirkkalassa työllistävät yli sata intohimoista pizzan ammattilaista. Ravintoloille myönnetty Associazione Verace Pizza Napoletana (AVPN) -sertifikaatti on myös lupaus siitä, että Via Tribunalissa pääset maistamaan pizzaa, joka on sertifioidusti yhtä hyvää tai jopa parempaa kuin Napolissa.

Me Pizzeria Via Tribunalilla uskomme ihmisten ja yhteisön voimaan. Loistavat yksilöt – jokainen uniikilla persoonallaan ja kyvyillään – luovat paitsi inspiroivan ja positiivisen työympäristön, myös ainutlaatuisen asiakaskokemuksen. Tästä syystä panostamme työntekijöidemme hyvinvointiin ja kehitykseen, tarjoamalla mahdollisuudet ammatilliseen kasvuun tiiviissä ja tukevassa työyhteisössä. Via Tribunalin työntekijänä liityt perheeseen, jossa jokaisen jäsenen panos on yhtä arvokas ja jossa yhdessä luomme jotain erityistä: Suomen parhaan napolilaisen pizzaelämyksen.

PURPOSE AND AIM OF THE TRAINING

 • Develop the capabilities to start working in the kitchen at Via Tribunali’s restaurant,
 • Get acquainted with the restaurant industry and Via Tribunali’s restaurants, thus exploring opportunities provided by the restaurant industry and the employer,
 • The aim of Via Tribunali RecruitmentTraining is to be employed as a Neapolitan pizza chef in the recruiting company Via Tribunali after successfully completing the training.
 • After completing RecruitmentTraining there is an opportunity for the students to apply to study further at Perho Culinary, Tourism and Business College.

KOULUTUKSEN TAVOITE

Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija

 • kehittää valmiuksia keittiötyöskentelyn aloittamiseen Via Tribunalin toimipisteissä,
 • tutustuu ravintola-alaan ja Via Tribunalin pizzerioihin, sitä kautta alan ja työnantajan tarjoamiin mahdollisuuksiin,
 • koulutuksen hyväksytysti suoritettuaan voi työllistyä Pyöreän Pöydän Pääty Oy:n Via Tribunalin toimipisteeseen, alan työtehtäviin,
 • RekryKoulutuksen jälkeen on mahdollisuus hakea Perho Liiketalousopistoon ravintola-alan opintoihin.

MUUTA

Koulutus on opiskelijalle maksutonta.

APPLICATION AND SELECTION PROCESS FOR THE TRAINING

Fill out an electronic application at www.tyomarkkinatori.fi > Henkilöasiakkaat > TE-palveluiden Oma asiointi > Haussa oleva työvoimakoulutus (the keyword is number 718286), or a paper application with TE Office/local government pilot on employment. If needed, you can find the paper application (TEM601) at www.suomi.fi. If you fill out an electronic application without a bank ID, you must confirm your application at TE Office/local government pilot on employment before the end of the application period.

Representatives from TE Office Uusimaa, Perho Culinary, Tourism and Business College and Via Tribunali make a pre-selection based on the applications.

In the application, it is important to highlight the suitability (see the above-mentioned requirements) and motivation to work as a Neapolitan pizza chef at Via Tribunali. Please fill out the application in English.

After the pre-selection, some of the applicants will be invited for selection interviews. The small group interviews will be organized by Perho Culinary, Tourism and Business College and Via Tribunali at Perho Culinary, Tourism and Business College Campus Töölö (Helsinki) on February 27th, 2024.

Please note that the training application is binding and cannot be withdrawn without a valid reason. By submitting an application to this training, you agree to participate in the selection process and to take part in the training if you are selected for it. If you cancel the application, do not participate in the selection process, or do not start the training, the TE Office/local government pilot on employment will review your entitlement to unemployment benefit (TTL 2 a luku 9 § 7 a-7 b sekä 2 a luku 10 §).

KOULUTUKSEEN HAKEMINEN JA VALINTA

TE-palveluiden, kouluttajan sekä työnantajan edustajat tekevät esivalinnan koulutushakemusten perusteella. Hakemuksessa on tärkeää tuoda esille motivaatiota ja soveltuvuutta pizzeriassa työskentelemiseen, sekä valmiutta ilta- ja viikonlopputyöhön.

Esivalinnan jälkeen osa hakijoista kutsutaan kouluttajan ja työnantajan järjestämään valintahaastatteluun. Valintahaastattelussa on myös tärkeää tuoda esille soveltuvuutta ja motivaatiota koulutukseen sekä positiivista asennetta uuden oppimiseen. Valintahaastattelut järjestetään pienryhmähaastatteluina Perho Liiketalousopiston tiloissa Töölön kampuksella Helsingissä 27.2.2024.

Jättämällä koulutushakemuksen sitoudut aloittamaan koulutuksen, mikäli tulet siihen valituksi. Mikäli et osallistu valintatilaisuuteen, tai perut koulutukseen osallistumisen ilman pätevää syytä, TE-toimisto selvittää oikeutesi työttömyysetuuteen (Työttömyysturvalaki 2 a luku 12 §).

Opiskelijavalinnasta vastaa Uudenmaan TE-toimisto.

FURTHER INFORMATION

You can get more information about labor market trainings and financial support/benefits during the training by phone (in English) at 0295 020 713 (Mon-Fri 9 am to 4.15 pm); see more:

https://tyomarkkinatori.fi/en/info/national-guidance-services/guidance-services-for-personal-customers/education-and-training-guidanc

TE-palveluiden Koulutusneuvonta:

https://tyomarkkinatori.fi/info/valtakunnalliset-neuvontapalvelut/henkiloasiakkaan-neuvontapalvelut/koulutusneuvonta

Perho Culinary, Tourism and Business College:

Sami Rantanen (available after January 2nd, 2024)
Perho Culinary, Tourism and Business College

sami.rantanen@perho.fi, 040 595 9644
www.perhopro.fi

 Pyöreän Pöydän Pääty Oy/Via Tribunali:

Hanna Rauhala (available after January 8th, 2024)

Pyöreän Pöydän Pääty Oy/Via Tribunali

hanna.rauhala@viatribunali.fi, 050 551 9947

www.viatribunali.fi

Juomien myynti ja tarjoilu (710537)
 

 

JUOMIEN MYYNTI JA TARJOILU – Haku auki 3.7.2023

Koulutusaika: 25.9.-24.11.2023
Hakuaika: 3.7.-28.8.2023
Esivalinta: 29.8.2023 klo 9–12.00 / Teams
Valintahaastattelut: 12.9.2023 / viikko 37
Koulutuksen kesto: 45 pv / HOKS
Opiskelijapaikkamäärä: 10 ?
Koulutusnumero: 714800

Ota juomien myynti- ja tarjoilutyö haltuun joustavalla ja täsmällisellä koulutuksella! Suoritat osatutkinnon ja olet askeleen lähempänä ammattilaisuutta!

Juomien myynti ja tarjoilu -koulutus on työelämälähtöisesti suunniteltua juomien myynnin ja tarjoilun perustaitoihin keskittyvää osatutkintotavoitteista koulutusta. Opiskelijat suorittavat työssäoppimisjakson aikana Juomien myynti ja tarjoilu -tutkinnon osan (Ravintola- ja catering-alan perustutkinto).

Koulutuksen kohderyhmä ja edellytykset

Juomien myynti ja tarjoilu -koulutus on suunnattu vähintään 18-vuotiaille työttömille ja työttömyysuhan alaisille TE-toimiston ja kuntakokeilujen asiakkaille, jotka haluavat työskennellä juomien myyntiin ja tarjoiluun liittyvissä tehtävissä anniskeluravintolan baarissa tai salissa.

Hakijoilta edellytetään vahvaa motivaatiota ja asiakaspalvelu- ja myyntihenkisyyttä juomien myyntiin ja tarjoiluun, ravintolatyöhön soveltuvaa terveyttä, valmiutta ajoittain nopeatempoiseen ilta- ja viikonlopputyöhön sekä riittävää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa.

 Koulutuksen toteutuksesta

Koulutus on työelämälähtöisesti suunniteltua juomien myynnin ja tarjoilun perustaitoihin keskittyvää osatutkintotavoitteista koulutusta.

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, johon kuuluu lähiopetusta ja työpaikalla tapahtuvaa koulutusta. Koulutukseen kuuluva työssäoppiminen tapahtuu viitenä päivänä viikossa. Työssäoppiminen voi tapahtua myös iltaisin tai viikonloppuisin työssäoppimispaikasta riippuen. Työssäoppimisjakson aikana opiskelijat suorittavat Juomien myynti ja tarjoilu -tutkinnon osan (Ravintola- ja catering-alan perustutkinto).

Koulutusaika: 25.9.-24.11.2023.

Koulutus on kokopäiväistä opiskelua.

Koulutuksen opetuskielenä on suomi.

Kaikille opiskelijoille tehdään opintojen henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Opintojen kesto voi vaihdella yksilöllisesti henkilökohtaistamisen mukaisesti.

Lähiopetuksen sisältö (25.9.-3.10.2023)

– Orientaatio

– Väkevät alkoholit

– Asiakaspalvelu ja baarityöntekijänä toimiminen

– Tarjoilun perusteet

– Oluet ja siiderit

– Hygieniaosaaminen, hygieniaosaamistesti

– Drinkkikoulu

– Viinit

– Anniskeluasiat, anniskelupassin suorittaminen

Koulutuksen muu sisältö (16.10.-24.11.2023)

– Työpaikalla tapahtuvan koulutuksen jakso (työssäoppiminen), tutkinnon osan näytön suorittaminen ja arviointikeskustelu

Koulutuksen tavoite

Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelijat suorittavat työssäoppimisen aikana Juomien myynti ja tarjoilu -tutkinnon osan ja työllistyvät sitä vastaaviin tehtäviin tai jatkavat Ravintola- ja catering-alan perustutkinto-opintoja.

Muuta

Koulutus on opiskelijalle maksutonta.

Koulutukseen hakeminen ja valinta

Täytä koulutushakemus www.tyomarkkinatori.fi > Henkilöasiakkaat > TE-palveluiden Oma asiointi > Haussa oleva työvoimakoulutus > hakusanana koulutuksen numero 714800 tai jätä paperihakemus TE-toimistoon/kuntakokeiluun. Paperihakemuslomakkeen löydät osoitteesta www.suomi.fi hakusanalla TEM601. Mikäli täytät sähköisen hakemuksen ilman pankkitunnuksia, sinun tulee vahvistaa hakemuksesi TE-toimistossa/kuntakokeilussa ennen hakuajan päättymistä. Ilman tunnistautumista jätetyn sähköisen hakemuksen voit myös vahvistaa soittamalla TE-palveluiden Koulutusneuvontaan (kts. kohta Lisätietoja).

Esivalinta tehdään koulutushakemusten perusteella. Hakemuksessa on tärkeää tuoda esille soveltuvuutta ja motivaatiota koulutukseen ja juomien myyntiin ja tarjoiluun liittyvissä tehtävissä toimimiseen. Esivalinnan jälkeen osa hakijoista kutsutaan valintahaastatteluun. Pienryhmähaastattelut järjestetään Perho Liiketalousopiston Töölön kampuksella (Helsinki) viikolla 37.

Huomioithan, että koulutushakemus on sitova, eikä sitä voi perua ilman pätevää syytä. Jättämällä koulutushakemuksen sitoudut osallistumaan koulutuksen valintatilaisuuteen ja aloittamaan koulutuksen, mikäli tulet siihen valituksi. Mikäli perut hakemuksen, et osallistu koulutuksen valintatilaisuuteen, tai et aloita koulutusta, TE-toimisto/kuntakokeilu selvittää oikeutesi työttömyysetuuteen (TTL 2 a luku 9 § 7 a-7 b sekä 2 a luku 10 §).

Opiskelijavalinnasta vastaa Uudenmaan TE-toimisto.

Lisätietoja

Tietoa työvoimakoulutuksesta ja koulutuksen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista saa puhelimitse p. 0295 020 702 ma-pe klo 9–16.15 tai www.facebook.com/koulutusneuvonta tai nettisivuilta https://www.te-palvelut.fi/nain-asioit-kanssamme/te-palvelut/puhelinpalvelut/puhelin-koulutusneuvonta, jossa Chat-palvelu ma-pe 9–16.

Marjo Rajala, Perho Liiketalousopisto Oy/Perho PRO ( X-X)

marjo.rajala@perho.fi, 040 183 5353

Salla Frydrychová, Uudenmaan TE-toimisto Koulutuspalvelut (3.7.–14.7., 17.8.-28.8.2023)

salla.frydrychova@te-toimisto.fi

www.perhopro.fi

 

 

Hotellin vastaanottopalvelut 713008

Hotellin vastaanottopalvelut – Majoitusalan tehtäviin matkailualalle (nro 713008)

Näetkö tulevaisuuden työpaikkasi hotellin tai muun matkailualan yrityksen vastaanottopalveluissa?

Matkailualan perustutkintoon kuuluvan Hotellin vastaanottopalvelut -tutkinnon osan koulutus toteutetaan työelämälähtöisenä monimuotokoulutuksena. Koulutus sisältää lisäksi tutkinnon osaan kuulumattomia täydentäviä verkko-opintoja: Johdanto kestävään kehitykseen sekä Vastuullinen matkailu.

Koulutus antaa valmiudet työskennellä asiakaspalvelutehtävissä hotellin vastaanotossa tai muissa majoitusalan yrityksissä.

Lisätiedot

Matkailualalla on tällä hetkellä työvoimapula usealla sektorilla. Erityisesti hotellisektorilla kaivataan kovasti uusia tekijöitä. Kouluttaudu siis majoitusalan osaajaksi!

Matkailuala on nopeasti kasvava ja muuttuva kansainvälinen ja monipuolisia työtehtäviä sisältävä ala. Toimiala tarjoaa mahdollisuuden kehittyä omien vahvuuksien ja tavoitteiden mukaisesti jatkuvasti sekä tarjoaa uudenlaisia haasteita asiakaspalvelua jo osaaville. Toimialan jatkuvasti kasvaessa ja kehittyessä tarve uusille osaajille on suuri.

Hakuaika on päättynyt.

Kohderyhmä ja edellytykset

Koulutus on tarkoitettu työttömille ja työttömyysuhan alaisille TE-toimiston ja kuntakokeilujen asiakkaille, joiden tavoitteena on työllistyminen majoitusalan vastaanottopalvelutehtäviin.

Hakijoilta edellytetään hyvän suullisen ja kirjallisen suomen kielen taidon lisäksi hyvää englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää suullista ja kirjallista osaamista.

Hakijoilta edellytetään asiakaspalvelutehtävissä tarvittavan kielitaidon lisäksi myös valmiutta verkko-opiskeluun, vahvaa motivaatiota majoitusalan vastaanottopalvelutehtäviin, kokemusta asiakaspalvelutyöstä, kykyä tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa, oma-aloitteisuutta, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä työhön soveltuvaa fyysistä terveyttä ja kuntoa (työn luonteeseen kuuluu merkittävässä määrin seisomista ja kävelemistä).

Koulutuksen toteutuksesta

Koulutus on työelämälähtöisesti suunniteltua matkailun asiakaspalvelutaitoihin keskittyvää koulutusta, jossa tutustutaan eri kulttuureista tulevien asiakkaiden palvelemiseen. Koulutukseen sisältyy hotelleissa käytössä olevan Opera Cloud -järjestelmän koulutus.

Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena, johon kuuluu lähi- ja verkko-opetusta sekä työpaikalla tapahtuvan oppimisen jakso. Työpaikalla tapahtuva oppiminen tapahtuu viitenä päivänä viikossa (maanantai – sunnuntai) hotellin tai muun majoituspaikan yrityksen työvuorolistan mukaisesti. Lähitapaamiset toteutetaan Perho Liiketalousopiston tiloissa Malmin kampuksella (Helsinki).

Koulutus on kokopäiväistä opiskelua.

Koulutuksen opetuskielenä on suomi.

Koulutusaika: 11.8.-20.12.2023

Koulutuksen lomajakso: 9.-15.10.2023 (viikko 41)

Kaikille opiskelijoille tehdään opintojen henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Opintojen kesto voi vaihdella yksilöllisesti henkilökohtaistamisen mukaisesti.

Koulutuksen jaksot ja sisältö

– Lähi- ja verkko-opetusjakso: 11.8.-6.10.2023
– Työpaikalla tapahtuvan oppimisen jakso: 16.10.-20.12.2023

Opinnot sisältävät seuraavia osioita:

– Hotellipalvelujen perusteet (mm. hotellien liiketoiminnan rakenne ja toimialan tuntemus, henkilöstörakenne majoitusliikkeissä, työsuhdeasiat majoitusalalla, vastaanoton asiakaspalvelu ja työtehtävät, erilaiset asiakkaat, reklamaatiot)
– Opera Cloud -hotellijärjestelmän perusteet
– Hotellin asiakaspalvelua ruotsin kielellä
– Hotellin asiakaspalvelua englannin kielellä
– Anniskelupassi
– Osaamisen hankkimista työelämässä oppien hotellissa, tutkinnon osan näyttö ja arviointikeskustelu
– Tutkinnon osaan kuulumattomat opintoja täydentävät verkko-opinnot: Johdanto kestävään kehitykseen sekä Vastuullinen matkailu

Koulutuksen tavoite

Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija

– kehittää valmiuksia työskennellä majoitusalan työtehtävissä palvellen niin kotimaisia kuin ulkomaisia asiakkaita
– löytää ja ymmärtää omat kehittämisalueensa
– saa tiedolliset, taidolliset ja asenteelliset perusvalmiudet, joiden avulla majoitusalan työssä toimiminen onnistuu
– selkeyttää työllistymismahdollisuuksiaan majoitusalan työtehtävissä
– rakentaa majoitusalan ammatillisia verkostojaan
– suorittaa Hotellin vastaanottopalvelut -tutkinnon osan ja työllistyy koulutuksen jälkeen majoitusalan työtehtäviin tai jatkaa matkailualan perustutkinto-opintoihin työmahdollisuuksiensa laajentamiseksi matkailualan eri sektoreilla.

Muuta

Koulutus on opiskelijalle maksutonta.

Koulutukseen hakeminen ja opiskelijavalinta

Täytä koulutushakemus: www.työmarkkinatori.fi > Henkilöasiakkaat > TE-palveluiden Oma asiointi > Haussa oleva työvoimakoulutus > hakusanana koulutuksen numero 713008 tai jätä paperihakemus TE-toimistoon/kuntakokeiluun ennen hakuajan päättymistä. Paperihakemuslomakkeen löydät osoitteesta www.suomi.fi hakusanalla TEM601. Mikäli täytät sähköisen hakemuksen ilman pankkitunnuksia, sinun tulee vahvistaa hakemuksesi TE-toimistossa/kuntakokeilussa ennen hakuajan päättymistä. Ilman tunnistautumista jätetyn sähköisen hakemuksen voit myös vahvistaa soittamalla TE-palveluiden Koulutusneuvontaan (kts. kohta Lisätietoja).

Esivalinta tehdään koulutushakemusten perusteella. Hakemuksessa on tärkeää tuoda esille soveltuvuutta (ml. motivaatiota) koulutukseen ja majoitusalan vastaanottotehtävissä toimimiseen. Esivalinnan jälkeen osa hakijoista kutsutaan valintahaastatteluun. Haastattelut toteutetaan Perho Liiketalousopiston Malmin kampuksella (Helsinki) viikolla 25.

Huomioithan, että koulutushakemus on sitova, eikä sitä voi perua ilman pätevää syytä. Jättämällä koulutushakemuksen sitoudut osallistumaan koulutuksen valintatilaisuuteen ja aloittamaan koulutuksen, mikäli tulet siihen valituksi. Mikäli perut hakemuksen, et osallistu koulutuksen valintatilaisuuteen, tai et aloita koulutusta, TE-toimisto/kuntakokeilu selvittää oikeutesi työttömyysetuuteen (TTL 2 a luku 9 § 7 a-7 b sekä 2 a luku 10 §).

Opiskelijavalinnasta vastaa Uudenmaan TE-toimisto.

Lisätietoja

Tietoa työvoimakoulutuksesta ja koulutuksen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista saa puhelimitse p. 0295 020 702 ma-pe klo 9-16.15 tai www.facebook.com/koulutusneuvontatai nettisivuilta https://www.te-palvelut.fi/nain-asioit-kanssamme/te-palvelut/puhelinpalvelut/puhelin-koulutusneuvonta, jossa Chat-palvelu ma-pe 9-16.

Satu Sandman
Matkailun koulutusalajohtaja, Perho Liiketalousopisto Oy
satu.sandman@perho.fi
040 7753266

Salla Frydrychová
Uudenmaan TE-toimisto Koulutuspalvelut
salla.frydrychova@te-toimisto.fi

 

Matkapalvelujen myynti 713009

Matkapalvelujen myynti – Matkapalvelujen myynnin osaajaksi (nro 713009)

Matkailualalla on tällä hetkellä työvoimapula usealla sektorilla. Myös matkatoimisto- ja matkanjärjestäjäsektorilla kaivataan kovasti uusia tekijöitä. Kouluttaudu matkapalvelujen myynnin osaajaksi!

Matkailuala on nopeasti kasvava ja muuttuva kansainvälinen ja monipuolisia työtehtäviä sisältävä ala. Toimiala tarjoaa mahdollisuuden kehittyä omien vahvuuksien ja tavoitteiden mukaisesti jatkuvasti sekä tarjoaa uudenlaisia haasteita asiakaspalvelua jo osaaville. Toimialan jatkuvasti kasvaessa ja kehittyessä tarve uusille osaajille on suuri.

Kohderyhmä ja edellytykset

Osatutkintotavoitteinen Matkapalvelujen myynti – Matkapalvelujen myynnin osaajaksi -koulutus on tarkoitettu työttömille ja työttömyysuhan alaisille TE-toimiston ja kuntakokeilujen asiakkaille, jotka haluavat työskennellä matkapalvelujen myynnin tehtävissä.

Hakijoilta edellytetään vahvaa motivaatiota matkapalvelujen myynnin tehtäviin sekä hyvää suomen että englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa. Lisäksi toisen kotimaisen kielen osaaminen tulisi olla vähintään tyydyttävällä tasolla. Asiakaspalvelukokemus, tietotekniset valmiudet varausjärjestelmien käyttöön sekä valmius toimia välillä nopeastikin muuttuvissa tilanteissa asiakaslähtöisesti ovat myös edellytyksiä alan tuleville osaajille.

Hakuaika on päättynyt.

Koulutuksen toteutuksesta

Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena, johon kuuluu lähi- ja verkko-opetusta sekä työpaikalla tapahtuvan oppimisen jakso. Työpaikalla tapahtuva oppiminen tapahtuu viitenä päivänä viikossa (maanantai – sunnuntai) matkamyynti- ja asiakaspalvelutehtävissä yrityksen kanssa sovittujen työvuorojen mukaisesti. Lähitapaamiset toteutetaan Perho Liiketalousopiston tiloissa Malmin kampuksella (Helsinki).

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen jaksolla suoritetaan kaksi tutkinnon osaa matkailualan perustutkinnosta: Matkapalvelujen myynti ja Matkailualan varausjärjestelmien käyttö.

Koulutusaika: 11.8.2023-31.5.2024

Lomajaksot: 16.-22.10.2023 (viikko 42), 25.12.2023-7.1.2024 (viikot 52 ja 1) ja 19.-25.2.2024 (viikko 8)

Koulutus on kokopäiväistä opiskelua.

Koulutuksen opetuskielenä on suomi.

Kaikille opiskelijoille tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Opintojen kesto voi vaihdella yksilöllisesti henkilökohtaistamisen perusteella.

Koulutuksen jaksot ja sisältö

Lähi- ja verkko-opetusjakso: 11.8.-22.12.2023
Työpaikalla tapahtuvan oppimisen jakso: 8.1.-31.5.2024

Opintoihin kuuluu kaksi tutkinnon osaa matkailualan perustutkinnosta: Matkapalvelujen myynti (40 osaamispistettä) ja Matkailualan varausjärjestelmien käyttö (20 osaamispistettä).

Opinnot sisältävät seuraavia osioita:

– Myynti, markkinointi ja viestintä
– Matkapalvelujen varaaminen / Försäljning och bokning av resetjänster och -produkter
– Kustannustehokas ja taloudellinen toiminta
– Matematiikka (katelaskenta, prosenttilaskut, valuuttakertoimet ja laskenta, verokannat)
– Maailman matkakohteiden esittely
– Meetings, Events and Groups
– Liikematkustus ja matkahallinto
– Espanjan alkeet
– Amadeus-varausjärjestelmän perusteet
– Matkailuruotsia
– Osaamisen hankkimista työelämässä oppien matkapaketteja myyvässä matkailuyrityksessä, jossa on käytössä jokin varausjärjestelmä; tutkinnon osien näytöt ja arviointikeskustelu

Koulutuksen tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija

– kehittää valmiuksia työskennellä matkapalveluja tarjoavassa yrityksessä tai organisaatiossa myynti- ja asiakaspalvelutehtävissä palvellen niin kotimaisia kuin ulkomaisia asiakkaita
– löytää ja ymmärtää omat kehittämisalueensa
– saa tiedolliset, taidolliset ja asenteelliset perusvalmiudet, joiden avulla matkapalvelujen myyntityössä toimiminen onnistuu
– selkeyttää työllistymismahdollisuuksiaan matkailualan työtehtävissä
– rakentaa matkatoimistoalan ammatillisia verkostojaan
– suorittaa Matkapalvelujen myynti ja Matkailualan varausjärjestelmien käyttö -tutkintojen osat ja työllistyy koulutuksen jälkeen matkapalvelujen myynnin työtehtäviin tai jatkaa matkailualan perustutkinto-opintoihin työmahdollisuuksiensa laajentamiseksi matkailualan eri sektoreilla.

Muuta

Koulutus on opiskelijalle maksutonta.

Koulutukseen hakeminen ja valinta

Täytä koulutushakemus: www.työmarkkinatori.fi > Henkilöasiakkaat > TE-palveluiden Oma asiointi > Haussa oleva työvoimakoulutus > hakusanana koulutuksen numero 713009 tai jätä paperihakemus TE-toimistoon/kuntakokeiluun ennen hakuajan päättymistä. Paperihakemuslomakkeen löydät osoitteesta www.suomi.fi hakusanalla TEM601. Mikäli täytät sähköisen hakemuksen ilman pankkitunnuksia, sinun tulee vahvistaa hakemuksesi TE-toimistossa/kuntakokeilussa ennen hakuajan päättymistä. Ilman tunnistautumista jätetyn sähköisen hakemuksen voit myös vahvistaa soittamalla TE-palveluiden Koulutusneuvontaan (kts. kohta Lisätietoja).

Esivalinta tehdään koulutushakemusten perusteella. Hakemuksessa on tärkeää tuoda esille soveltuvuutta (ml. motivaatiota) koulutukseen ja matkapalvelujen myyntitehtävissä toimimiseen.

Esivalinnan jälkeen osa hakijoista kutsutaan valintahaastatteluun, joka toteutetaan yksilöhaastatteluna. Haastattelut järjestetään Perho Liiketalousopiston tiloissa Malmin kampuksella viikolla 25.

Huomioithan, että koulutushakemus on sitova, eikä sitä voi perua ilman pätevää syytä. Jättämällä koulutushakemuksen sitoudut osallistumaan koulutuksen valintatilaisuuteen ja aloittamaan koulutuksen, mikäli tulet siihen valituksi. Mikäli perut hakemuksen, et osallistu koulutuksen valintatilaisuuteen tai et aloita koulutusta, TE-toimisto/kuntakokeilu selvittää oikeutesi työttömyysetuuteen (TTL 2 a luku 9 § 7 a-7 b sekä 2 a luku 10 §).

Opiskelijavalinnasta vastaa Uudenmaan TE-toimisto.

Lisätietoja

Tietoa työvoimakoulutuksesta ja koulutuksen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista saa puhelimitse p. 0295 020 702 ma-pe klo 9-16.15 tai www.facebook.com/koulutusneuvontatai nettisivuilta https://www.te-palvelut.fi/nain-asioit-kanssamme/te-palvelut/puhelinpalvelut/puhelin-koulutusneuvonta, jossa Chat-palvelu ma-pe 9-16.

Satu Sandman, Perho Liiketalousopisto
satu.sandman@perho.fi, 040 7753266

Salla Frydrychová, Uudenmaan TE-toimisto Koulutuspalvelut
salla.frydrychova@te-toimisto.fi

 

Matkailupalvelujen ammattitutkinto

Matkailupalvelujen ammattitutkinto tarjoaa opiskelijalle toimintaa tukevan, käytännönläheisen ja joustavan mahdollisuuden osaamisen kehittämiseen.

Koulutus on suunnattu erityisesti sinulle, joka työskentelet esim. hotellissa, kokous- ja /tai kongressialan yrityksessä, matkailualan organisaatiossa tai muussa matkailullisessa kohteessa. Koulutus sopii myös sinulle, joka olet kiinnostunut matkailualasta ja mahdollisesti siirtymässä alan tehtäviin. Tärkeää on, että sinulla on mahdollisuus antaa tutkintoon liittyvät näytöt alan työpaikassa.

Haku on auki 10.4.2023 asti: https://perhopro.fi/tutkintokoulutus/matkailupalvelujen-ammattitutkinto/

Koulutus alkaa 18.4.2023 ja kestää noin 7 kuukautta. Lähipäiviä Töölön kampuksella on 10. Lisäksi koulutukseen kuuluu työpaikalla tapahtuvaa oppimista.

Lisätietoja koulutuksesta 

Tom Källroos, koulutusasiantuntija
0400 184 165
tom.kallroos (at) perho.fi

 

StaffChef

Oletko aina haaveillut kokin ammatista? Vai haluatko vaihtaa alaa? Nyt se on mahdollista, vieläpä palkallisena!

StaffPoint ja Perho PRO järjestävät StaffChef-koulutuksen, joka alkaa 3.4. ja kestää neljä viikkoa. Uutta koulutusmallissa on se, että myös koulutusajalta maksetaan palkkaa. Osallistujille tehdään heti koulutuksen alussa työsopimukset StaffPointin kanssa ja koulutukseen osallistujille kustannetaan kokin työvaatteet ja veitsisetti. Koulutuksen jälkeen osallistujat siirtyvät töihin ravintolan keittiöihin StaffPointin asiakasyrityksiin. Tässä on elämäsi tilaisuus!

Hakuaika on päättynyt. 

Tässä Antin ja Mikon tarinat edellisestä ryhmästä:

Matkapalvelujen myynti – Matkapalvelujen myynnin osaajaksi (nro 709902)

 

Matkapalvelujen myynti – Matkapalvelujen myynnin osaajaksi (nro 709902)

Matkailualalla on tällä hetkellä työvoimapula usealla sektorilla. Myös matkatoimisto- ja matkanjärjestäjäsektorilla kaivataan kovasti uusia tekijöitä. Kouluttaudu matkapalvelujen myynnin osaajaksi!

Matkailuala on nopeasti kasvava ja muuttuva kansainvälinen ja monipuolisia työtehtäviä sisältävä ala. Toimiala tarjoaa mahdollisuuden kehittyä omien vahvuuksien ja tavoitteiden mukaisesti jatkuvasti sekä tarjoaa uudenlaisia haasteita asiakaspalvelua jo osaaville. Toimialan jatkuvasti kasvaessa ja kehittyessä tarve uusille osaajille on suuri.

Hakuaika on päättynyt. 

Kohderyhmä ja edellytykset

Osatutkintotavoitteinen Matkapalvelujen myynti – Matkapalvelujen myynnin osaajaksi -koulutus on tarkoitettu työttömille ja työttömyysuhan alaisille TE-toimiston ja kuntakokeilujen asiakkaille, jotka haluavat työskennellä matkapalvelujen myynnin tehtävissä.

Hakijoilta edellytetään vahvaa motivaatiota matkapalvelujen myynnin tehtäviin sekä hyvää suomen ja englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa. Lisäksi ruotsin kielen osaaminen tulisi olla vähintään tyydyttävällä tasolla. Asiakaspalvelukokemus, tietotekniset valmiudet varausjärjestelmien käyttöön sekä valmius toimia välillä nopeastikin muuttuvissa tilanteissa asiakaslähtöisesti ovat myös edellytyksiä alan tuleville osaajille.

Koulutuksen toteutuksesta

Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena, johon kuuluu lähi- ja verkko-opetusta sekä työpaikalla tapahtuvan oppimisen jakso. Työpaikalla tapahtuva oppiminen tapahtuu viitenä päivänä viikossa (maanantai – sunnuntai) matkamyynti- ja asiakaspalvelutehtävissä yrityksen kanssa sovittujen työvuorojen mukaisesti. Lähitapaamiset toteutetaan Perho Liiketalousopiston tiloissa Malmin kampuksella (Helsinki).

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen jaksolla suoritetaan kaksi tutkinnon osaa matkailualan perustutkinnosta: Matkapalvelujen myynti ja Matkailualan varausjärjestelmien käyttö.

Koulutusaika 10.1.-15.8.2023

Lomajakso: 20.-26.2.2023 (viikko 8)

Koulutus on kokopäiväistä opiskelua.

Kaikille opiskelijoille tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Opintojen kesto voi vaihdella yksilöllisesti henkilökohtaistamisen perusteella.

Koulutuksen jaksot ja sisältö

Lähi- ja verkko-opetusjakso: 10.1.-2.6.2023
Työpaikalla tapahtuvan oppimisen jakso: 5.6.-15.8.2023

Opintoihin kuuluu kaksi tutkinnon osaa matkailualan perustutkinnosta: Matkapalvelujen myynti (40 osaamispistettä) ja Matkailualan varausjärjestelmien käyttö (20 osaamispistettä).

Opinnot sisältävät seuraavia osioita:

– Myynti, markkinointi ja viestintä
– Matkapalvelujen varaaminen / Försäljning och bokning av resetjänster och -produkter
– Kustannustehokas ja taloudellinen toiminta
– Matematiikka (katelaskenta, prosenttilaskut, valuuttakertoimet ja laskenta, verokannat)
– Maailman matkakohteiden esittely
– Meetings, Events and Groups
– Liikematkustus ja matkahallinto
– Espanjan alkeet
– Amadeus-varausjärjestelmän perusteet
– Matkailuruotsia
– Osaamisen hankkimista työelämässä oppien matkapaketteja myyvässä matkailuyrityksessä, jossa on käytössä jokin varausjärjestelmä; tutkinnon osien näytöt ja arviointikeskustelu

Koulutuksen tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija

– kehittää valmiuksia työskennellä matkapalveluja tarjoavassa yrityksessä tai organisaatiossa myynti- ja asiakaspalvelutehtävissä palvellen niin kotimaisia kuin ulkomaisia asiakkaita
– löytää ja ymmärtää omat kehittämisalueensa
– saa tiedolliset, taidolliset ja asenteelliset perusvalmiudet, joiden avulla matkapalvelujen myyntityössä toimiminen onnistuu
– selkeyttää työllistymismahdollisuuksiaan matkailualan työtehtävissä
– rakentaa matkatoimistoalan ammatillisia verkostojaan
– suorittaa Matkapalvelujen myynti ja Matkailualan varausjärjestelmien käyttö -tutkintojen osat ja työllistyy koulutuksen jälkeen matkapalvelujen myynnin työtehtäviin tai jatkaa matkailualan perustutkinto-opintoihin työmahdollisuuksiensa laajentamiseksi matkailualan eri sektoreilla.

Muuta

Koulutus on opiskelijalle maksutonta.

Koulutukseen hakeminen ja valinta

Täytä koulutushakemus www.työmarkkinatori.fi > Henkilöasiakkaat > TE-palveluiden Oma asiointi > Haussa oleva työvoimakoulutus > hakusanana koulutuksen numero 709902 tai jätä paperihakemus TE-toimistoon tai kuntakokeiluun. Paperihakemuslomakkeen löydät osoitteesta www.suomi.fi hakusanalla TEM601. Mikäli täytät sähköisen hakemuksen ilman pankkitunnuksia, sinun tulee vahvistaa hakemuksesi TE-toimistossa tai kuntakokeilussa ennen hakuajan päättymistä.

Esivalinta tehdään koulutushakemusten perusteella. Hakemuksessa on tärkeää tuoda esille soveltuvuutta (ml. motivaatiota) koulutukseen ja matkapalvelujen myyntitehtävissä toimimiseen.

Esivalinnan jälkeen osa hakijoista kutsutaan valintahaastatteluun, joka toteutetaan yksilöhaastatteluna. Haastattelut järjestetään Perho Liiketalousopiston tiloissa Malmin kampuksella viikolla 50.

Huomioithan, että koulutushakemus on sitova, eikä sitä voi perua ilman pätevää syytä. Jättämällä koulutushakemuksen sitoudut osallistumaan koulutuksen valintatilaisuuteen ja aloittamaan koulutuksen, mikäli tulet siihen valituksi. Mikäli perut hakemuksen, et osallistu koulutuksen valintatilaisuuteen tai et aloita koulutusta, TE-toimisto/kuntakokeilu selvittää oikeutesi työttömyysetuuteen (TTL 2 a luku 9 § 7 a-7 b sekä 2 a luku 10 §).

Opiskelijavalinnasta vastaa Uudenmaan TE-toimisto.

Lisätietoja

Tietoa työvoimakoulutuksesta ja koulutuksen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista saa puhelimitse p. 0295 020 702 ma-pe klo 9-16.15 tai www.facebook.com/koulutusneuvonta tai nettisivuilta https://www.te-palvelut.fi/nain-asioit-kanssamme/te-palvelut/puhelinpalvelut/puhelin-koulutusneuvonta, jossa chat-palvelu ma-pe 9-16.

Satu Sandman, Perho Liiketalousopisto
satu.sandman@perho.fi, 040 7753266

Salla Frydrychová, Uudenmaan TE-toimisto Koulutuspalvelut
salla.frydrychova@te-toimisto.fi

 

Tapahtuma-alan tekijäksi?!

 

Tapahtuma-alan tekijäksi?! (707595)

Näetkö itsesi mukana tapahtumatuotannon monipuolisissa työtehtävissä? Haluatko olla yksi tapahtumaelämysten tekijöistä?

Kahdeksan viikkoa kestävä Tapahtuma-alan tekijäksi?! -koulutus toteutetaan työelämälähtöisenä monimuotokoulutuksena, joka tarjoaa ajantasaisen tietopuolisen ja käytännön opetuksen tapahtumatyöntekijän tehtäviin. Koulutus mahdollistaa alalle siirtymisen myös muilta toimialoilta.

Tapahtumatuotannon työelämän edustajat ovat olleet mukana suunnittelemassa koulutuksen sisältöä ja tavoitteita.

Koulutusaika: 17.10.-12.12.2022

Kohderyhmä ja edellytykset

Tapahtuma-alan tekijäksi?! -koulutus on suunnattu vähintään 20-vuotiaille, työttömille tai työttömyysuhan alaisille TE-toimiston ja kuntakokeilun asiakkaille, jotka haluavat työskennellä tapahtumatyöntekijän tehtävissä.

Hakijoilta edellytetään käsitystä tapahtumatoimialalla työskentelystä Suomessa ja/tai ulkomailla, vahvaa motivaatiota tapahtuma-alalla työskentelemiseen ja kiinnostusta oppia uutta, alalla työskentelyyn soveltuvaa terveyttä ja valmiutta ajoittain nopeatempoiseen vuorotyöhön. Hakijoilta edellytetään lisäksi hyviä asiakaspalvelu- ja tiimityöskentelytaitoja, hyviä tieto- ja viestintäteknisiä taitoja sekä riittävää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa.

Koulutukseen hakevilta ei edellytetä aiempaa työkokemusta tapahtumatuotantoalalta.

Koulutuksen toteutuksesta

Koulutusaika: 17.10.-12.12.2022

Tapahtumatyöntekijä -koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena, johon kuuluu lähi- ja verkko-opetusta sekä työpaikalla tapahtuvaa oppimista aidoissa työelämän tapahtumatuotannon tehtävissä.

Koulutuksen toteutuksessa hyödynnetään Perho Liiketalousopiston tapahtuma-alan työelämäyhteyksiä.

Koulutus toteutetaan suomen kielellä.

Koulutus on opiskelijalle maksutonta.

Lähiopetuksen sisältö (17.10.-11.11.2022, 4 viikkoa)

– Orientaatio, koulutuksen sisältö, ohjeet ja verkkoympäristö

– Tapahtumatyöntekijän työnkuva ja toimialatuntemus

– Tapahtumatuotannon koneet, laitteet ja välineet ja turvallinen työskentely

– Ammattimainen työskentely tapahtumatuotannossa

– Työyhteisö- ja vuorovaikutustaidot

Esimerkkejä koulutuspäivien teemoista:

– Minä tapahtumatyöntekijänä

– Tapahtuman asiakaskokemus

– Tapahtuman turvallisuus

– Tapahtumatekniikka ja -rakenteet

Koulutuksen muu sisältö (14.11.-12.12.2022, 4 viikkoa)

– Työpaikalla tapahtuva koulutus (työssäoppiminen)

– Koulutuksen päätös- ja palautepäivä

Työssäoppimisjaksolla opiskelija tutustuu ja oppii, mitä kaikkea tapahtuman suunnittelu ja järjestely vaatii sekä mitä asioita pitää ottaa huomioon tapahtuman taustatyössä.

Tapahtumatuotantoalasta

Pandemia on vaikuttanut merkittävästi suomalaiseen tapahtumatuotantoalaan. Pandemian aikana kotimainen tapahtumatuotanto on ollut pysähdyksissä. Tänä aikana tapahtumatuotantoon liittyvän ammatillisen osaamisen ylläpitäminen on ollut haastavaa. Osa tapahtumatuotannon osaajista on siirtynyt muille toimialoille.

Tapahtumatuotannot tarvitsevat osaavaa työvoimaa. Tapahtumatuotannon osaajista on tällä hetkellä pulaa työmarkkinoilla.

Koulutuksen tavoitteet

– Koulutuksen tavoitteena on lisätä opiskelijoiden osaamista erilaisista tapahtumateollisuuden työtehtävistä ja saada tapahtumatuotannon toimialalle uusia osaavia työntekijöitä

– Koulutus auttaa opiskelijoita toimimaan paremmin tapahtumateollisuuden muuttuneessa toimintaympäristössä (mm. digitaalisuus ja muuttuneet toimintarakenteet)

– Koulutus tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden alan verkostoitumiseen

– Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija työllistyy koulutuksen jälkeen alan työtehtäviin tai laajentaa osaamistaan hakemalla opiskelemaan esim. matkailualan perustutkintoa

Koulutukseen hakeminen ja valinta

Täytä koulutushakemus www.työmarkkinatori.fi > Henkilöasiakkaat > TE-palveluiden Oma asiointi > Haussa oleva työvoimakoulutus > hakusanana koulutuksen numero 707595 tai jätä paperihakemus TE-toimistoon/kuntakokeiluun. Paperihakemuslomakkeen löydät osoitteesta www.suomi.fi hakusanalla TEM601. Mikäli täytät sähköisen hakemuksen ilman pankkitunnuksia, sinun tulee vahvistaa hakemuksesi TE-toimistossa/kuntakokeilussa ennen hakuajan päättymistä.

Esivalinta tehdään koulutushakemusten perusteella. Hakemuksessa on tärkeää tuoda esille soveltuvuutta ja motivaatiota koulutukseen ja tapahtumatyöntekijän tehtävissä toimimiseen. Esivalinnan jälkeen osa hakijoista kutsutaan valintahaastatteluun, joka toteutetaan ryhmähaastatteluna. Pienryhmähaastattelut järjestetään Perho Liiketalousopiston tiloissa (Töölön kampus, Helsinki) viikolla 40.

Huomioithan, että koulutushakemus on sitova, eikä sitä voi perua ilman pätevää syytä. Jättämällä koulutushakemuksen sitoudut osallistumaan koulutuksen valintatilaisuuteen ja aloittamaan koulutuksen, mikäli tulet siihen valituksi. Mikäli perut hakemuksen, et osallistu koulutuksen valintatilaisuuteen, tai et aloita koulutusta, TE-toimisto/kuntakokeilu selvittää oikeutesi työttömyysetuuteen (TTL 2 a luku 9 § 7 a-7 b sekä 2 a luku 10 §).

Opiskelijavalinnasta vastaa Uudenmaan TE-toimisto.

Lisätietoja

Tietoa työvoimakoulutuksesta ja koulutuksen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista saa puhelimitse p. 0295 020 702 ma-pe klo 9–16.15 tai sähköpostilla koulutusneuvonta@te-toimisto.fi tai www.facebook.com/koulutusneuvonta

Tom Källroos, koulutusasiantuntija
0400 184 165
tom.kallroos (at) perho.f

Salla Frydrychová, Uudenmaan TE-toimisto Koulutuspalvelut
salla.frydrychova@te-toimisto.fi