Lähiopetuksen suuntaan myös PerhoPROssa

Koronatiedote Perho Liiketalousopiston toiminnasta 26.4. alkaen (pdf).

Perho Liiketalousopistossa palataan asteittain lähiopetukseen 26.4. alkavalla periodilla koulutusaloittain annettavien tarkempien ohjeiden mukaisesti.

Perho PROn ammatti- ja erikoisammattitutkintoon johtavissa koulutuksissa arvioimme ryhmien tarpeet ja otamme käyttöön kohdennetut lähipäivät.

Opiskelijoita pyydetään seuraamaan iPerhossa annettavia toimintaohjeita etäoppimisesta ja tarpeen mukaan olemaan matalalla kynnyksellä yhteydessä oman ryhmän vetäjään. 


Koulutuskalenteri 2021 (pdf) on julkaistu. Näet kootussa muodossa vuonna 2021 PerhoPROssa alkavat tutkintokoulutukset. Koulutuksiimme voi ja kannattaa edelleen hakea.

Perho Liiketalousopistoon kuuluva Perho PRO on keskittynyt ammatti- ja erikoisammattitutkintokoulutuksiin. Koulutamme matkailu-, ravintola-, liiketoiminta- ja esimiespuolen ammattilaisia. Tarjoamme myös lyhytkoulutuksia, joiden tavoitteena on päivittää, täydentää ja lisätä osaamista – unohtamatta verkostoitumismahdollisuuksia. Lyhytkoulutuksissa on vaihtoehtoja niin ammattilaisille kuin harrastelijoillekin. Kannattaa tutustua myös työvoimakoulutuksiin, jos olet työtön tai työttömyysuhan alaisena.

Helsingin Sanomien yhteydessä 25.3.2020 ilmestyneessä Johtaminen -julkaisussa on juttu PerhoPROn esimieskoulutuksista: https://newspool.fi/vastuullisuutta-esimiestyon-avulla/

KOULUTUSALAT

AJANKOHTAISTA

HYVÄ – PAREMPI – PRO