Matkapalvelujen myynti 713009

Matkapalvelujen myynti – Matkapalvelujen myynnin osaajaksi (nro 713009)

Matkailualalla on tällä hetkellä työvoimapula usealla sektorilla. Myös matkatoimisto- ja matkanjärjestäjäsektorilla kaivataan kovasti uusia tekijöitä. Kouluttaudu matkapalvelujen myynnin osaajaksi!

Matkailuala on nopeasti kasvava ja muuttuva kansainvälinen ja monipuolisia työtehtäviä sisältävä ala. Toimiala tarjoaa mahdollisuuden kehittyä omien vahvuuksien ja tavoitteiden mukaisesti jatkuvasti sekä tarjoaa uudenlaisia haasteita asiakaspalvelua jo osaaville. Toimialan jatkuvasti kasvaessa ja kehittyessä tarve uusille osaajille on suuri.

Kohderyhmä ja edellytykset

Osatutkintotavoitteinen Matkapalvelujen myynti – Matkapalvelujen myynnin osaajaksi -koulutus on tarkoitettu työttömille ja työttömyysuhan alaisille TE-toimiston ja kuntakokeilujen asiakkaille, jotka haluavat työskennellä matkapalvelujen myynnin tehtävissä.

Hakijoilta edellytetään vahvaa motivaatiota matkapalvelujen myynnin tehtäviin sekä hyvää suomen että englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa. Lisäksi toisen kotimaisen kielen osaaminen tulisi olla vähintään tyydyttävällä tasolla. Asiakaspalvelukokemus, tietotekniset valmiudet varausjärjestelmien käyttöön sekä valmius toimia välillä nopeastikin muuttuvissa tilanteissa asiakaslähtöisesti ovat myös edellytyksiä alan tuleville osaajille.

Hakuaika on päättynyt.

Koulutuksen toteutuksesta

Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena, johon kuuluu lähi- ja verkko-opetusta sekä työpaikalla tapahtuvan oppimisen jakso. Työpaikalla tapahtuva oppiminen tapahtuu viitenä päivänä viikossa (maanantai – sunnuntai) matkamyynti- ja asiakaspalvelutehtävissä yrityksen kanssa sovittujen työvuorojen mukaisesti. Lähitapaamiset toteutetaan Perho Liiketalousopiston tiloissa Malmin kampuksella (Helsinki).

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen jaksolla suoritetaan kaksi tutkinnon osaa matkailualan perustutkinnosta: Matkapalvelujen myynti ja Matkailualan varausjärjestelmien käyttö.

Koulutusaika: 11.8.2023-31.5.2024

Lomajaksot: 16.-22.10.2023 (viikko 42), 25.12.2023-7.1.2024 (viikot 52 ja 1) ja 19.-25.2.2024 (viikko 8)

Koulutus on kokopäiväistä opiskelua.

Koulutuksen opetuskielenä on suomi.

Kaikille opiskelijoille tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Opintojen kesto voi vaihdella yksilöllisesti henkilökohtaistamisen perusteella.

Koulutuksen jaksot ja sisältö

Lähi- ja verkko-opetusjakso: 11.8.-22.12.2023
Työpaikalla tapahtuvan oppimisen jakso: 8.1.-31.5.2024

Opintoihin kuuluu kaksi tutkinnon osaa matkailualan perustutkinnosta: Matkapalvelujen myynti (40 osaamispistettä) ja Matkailualan varausjärjestelmien käyttö (20 osaamispistettä).

Opinnot sisältävät seuraavia osioita:

– Myynti, markkinointi ja viestintä
– Matkapalvelujen varaaminen / Försäljning och bokning av resetjänster och -produkter
– Kustannustehokas ja taloudellinen toiminta
– Matematiikka (katelaskenta, prosenttilaskut, valuuttakertoimet ja laskenta, verokannat)
– Maailman matkakohteiden esittely
– Meetings, Events and Groups
– Liikematkustus ja matkahallinto
– Espanjan alkeet
– Amadeus-varausjärjestelmän perusteet
– Matkailuruotsia
– Osaamisen hankkimista työelämässä oppien matkapaketteja myyvässä matkailuyrityksessä, jossa on käytössä jokin varausjärjestelmä; tutkinnon osien näytöt ja arviointikeskustelu

Koulutuksen tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija

– kehittää valmiuksia työskennellä matkapalveluja tarjoavassa yrityksessä tai organisaatiossa myynti- ja asiakaspalvelutehtävissä palvellen niin kotimaisia kuin ulkomaisia asiakkaita
– löytää ja ymmärtää omat kehittämisalueensa
– saa tiedolliset, taidolliset ja asenteelliset perusvalmiudet, joiden avulla matkapalvelujen myyntityössä toimiminen onnistuu
– selkeyttää työllistymismahdollisuuksiaan matkailualan työtehtävissä
– rakentaa matkatoimistoalan ammatillisia verkostojaan
– suorittaa Matkapalvelujen myynti ja Matkailualan varausjärjestelmien käyttö -tutkintojen osat ja työllistyy koulutuksen jälkeen matkapalvelujen myynnin työtehtäviin tai jatkaa matkailualan perustutkinto-opintoihin työmahdollisuuksiensa laajentamiseksi matkailualan eri sektoreilla.

Muuta

Koulutus on opiskelijalle maksutonta.

Koulutukseen hakeminen ja valinta

Täytä koulutushakemus: www.työmarkkinatori.fi > Henkilöasiakkaat > TE-palveluiden Oma asiointi > Haussa oleva työvoimakoulutus > hakusanana koulutuksen numero 713009 tai jätä paperihakemus TE-toimistoon/kuntakokeiluun ennen hakuajan päättymistä. Paperihakemuslomakkeen löydät osoitteesta www.suomi.fi hakusanalla TEM601. Mikäli täytät sähköisen hakemuksen ilman pankkitunnuksia, sinun tulee vahvistaa hakemuksesi TE-toimistossa/kuntakokeilussa ennen hakuajan päättymistä. Ilman tunnistautumista jätetyn sähköisen hakemuksen voit myös vahvistaa soittamalla TE-palveluiden Koulutusneuvontaan (kts. kohta Lisätietoja).

Esivalinta tehdään koulutushakemusten perusteella. Hakemuksessa on tärkeää tuoda esille soveltuvuutta (ml. motivaatiota) koulutukseen ja matkapalvelujen myyntitehtävissä toimimiseen.

Esivalinnan jälkeen osa hakijoista kutsutaan valintahaastatteluun, joka toteutetaan yksilöhaastatteluna. Haastattelut järjestetään Perho Liiketalousopiston tiloissa Malmin kampuksella viikolla 25.

Huomioithan, että koulutushakemus on sitova, eikä sitä voi perua ilman pätevää syytä. Jättämällä koulutushakemuksen sitoudut osallistumaan koulutuksen valintatilaisuuteen ja aloittamaan koulutuksen, mikäli tulet siihen valituksi. Mikäli perut hakemuksen, et osallistu koulutuksen valintatilaisuuteen tai et aloita koulutusta, TE-toimisto/kuntakokeilu selvittää oikeutesi työttömyysetuuteen (TTL 2 a luku 9 § 7 a-7 b sekä 2 a luku 10 §).

Opiskelijavalinnasta vastaa Uudenmaan TE-toimisto.

Lisätietoja

Tietoa työvoimakoulutuksesta ja koulutuksen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista saa puhelimitse p. 0295 020 702 ma-pe klo 9-16.15 tai www.facebook.com/koulutusneuvontatai nettisivuilta https://www.te-palvelut.fi/nain-asioit-kanssamme/te-palvelut/puhelinpalvelut/puhelin-koulutusneuvonta, jossa Chat-palvelu ma-pe 9-16.

Satu Sandman, Perho Liiketalousopisto
satu.sandman@perho.fi, 040 7753266

Salla Frydrychová, Uudenmaan TE-toimisto Koulutuspalvelut
salla.frydrychova@te-toimisto.fi