Kohti vastuullista à la carte -osaamista

 

Kohti vastuullista à la carte -osaamista (705934)

Hakuaika on päättynyt.

Koulutusaika: 19.9-9.11.2022
Koulutuksen kesto: 38 pv
Hakuaika: 8.7.-24.8.2022
Esivalinta: viikko 34
Valintahaastattelut: viikko 36

Oletko kiinnostunut laajentamaan ammattikeittiöosaamistasi à la carte -osaajaksi? Haluatko syventää vastuullisen ruokatuotannon osaamistasi? Onko seuraava ammatillinen askeleesi à la carte?

Luonnonmukaiseen ja vastuulliseen ruoan kasvattamiseen tutustutaan Perho Liiketalousopiston omalla Green City Farmin pellolla, joka voitti 2022 PRO Gaalassa vastuullisuus -sarjan.

Kohti vastuullista à la carte -osaamista -koulutus (19.9.-9.11.2022) on monimuotokoulutuksena toteutettava räätälöity jatkokoulutus ammattikeittiöosaajille.

Kohderyhmä ja edellytykset

Koulutus on suunnattu vähintään 20-vuotiaille työttömille ja työttömyysuhan alaisille TE-toimiston ja kuntakokeilujen asiakkaille, joilla on jo kokemusta ammattikeittiössä toimimisesta työn, koulutuksen tai yritystoiminnan kautta. Ammattikeittiökokemuksen ei tarvitse olla à la carte -ravintolan keittiöstä; kokemus voi olla myös esimerkiksi suurkeittiöstä tai muusta ammattikeittiöstä.

Hakijoilta edellytetään aiemman ammattikeittiökokemuksen lisäksi vahvaa motivaatiota à la carte -ruoan valmistukseen ja à la carte -ravintolassa työskentelemiseen. Hakijoilta edellytetään myös halua oppia vastuullisuudesta ruokatuotannossa sekä kestävän tulevaisuuden vaatimuksista à la carte -ruoanvalmistuksessa.

Hakijoilta edellytetään lisäksi keittiötyöskentelyyn soveltuvaa terveyttä, valmiutta käsitellä ja maistaa kaikkia ruoanvalmistamisessa käytettäviä raaka-aineita, valmiutta ajoittain nopeatempoiseen vuorotyöhön sekä riittävää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa.

Koulutuksen toteutuksesta

Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena, johon kuuluu lähi- ja verkkokoulutusta sekä työpaikalla tapahtuvaa oppimista à la carte -ravintolan keittiössä. Työelämässä oppimisen jaksolla opiskelija tekee à la carte -ruoanvalmistukseen ja ammattikeittiötyöskentelyyn liittyviä kokille kuuluvia työtehtäviä.

Vastuulliset raaka-aineet ja alkuperät huomioidaan koulutuksen toteutuksessa. Isossa roolissa koulutuksessa on Perhon Green City Farmin pelto, jossa opitaan luonnonmukaista ja vastuullista ruokatuotantoa. Vastuullisuutta edellytetään myös koulutuksen työssäoppimispaikoilta.

Kaikille opiskelijoille tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS) siltä osin, että opiskelijan kanssa suunnitellaan yhdessä työelämässä oppimisen paikka opiskelijan tavoitteet, osaaminen ja toiveet huomioon ottaen.

Koulutuksessa ei suoriteta tutkinnon osia. Koulutuksen loppuun suorittaneet opiskelijat saavat osallistumistodistuksen koulutuksen suorittamisesta.

Koulutus toteutetaan suomen kielellä.

Koulutus on kokopäiväistä opiskelua.

Lähiopetuksen sisältö (19.9.-13.10.2022, sekä päätöspäivä 9.11.2022)

– Koulutuksen aloitus, sisältö, ohjeet ja apuvälineet (verkkokampus)

– Kestävä tulevaisuus ruokatuotannossa

– Keittiön koneet, laitteet ja välineet, ergonomia ja turvallinen työskentely ja ammattimainen työskentely ammattikeittiössä

– à la carte -ruokien valmistaminen vastuullisista raaka-aineista (liha-, lintu-, kala-, kasvis- ja vegaaniruoat), alku-, pää- ja jälkiruokien valmistamista erityisruokavaliot huomioiden

– Hygieniaosaamisen koulutus, tarvittaessa testi

– Mahdollisuus suorittaa anniskelulainsäädännön tentti

– Koulutuksen päätöspäivä 9.11.2022

Etäopetuksen sisältö (14.10.2022)

– Ammattilaisen kädenjälki -kestävän kehityksen verkkokurssi; Johdanto kestävään kehitykseen ja Vastuullinen ruokapalveluala

Työpaikalla tapahtuva koulutus (17.10.-8.11.2022)

Työpaikalla tapahtuva koulutus (työelämässä oppiminen) tapahtuu viitenä päivänä viikossa (maanantain ja sunnuntain välisenä aikana) à la carte -ravintolan keittiön työvuorolistan mukaisesti. Työaika saattaa sijoittua iltaan ja viikonloppuun á la carte -ravintolan aukioloaikojen mukaisesti.

Koulutuksen tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on lisätä opiskelijoiden perusvalmiuksia sujuvaan työskentelyyn á la carte -ravintolan keittiössä.

Koulutuksen tavoitteena on syventää opiskelijoiden tietämystä vastuullisuuden ja kestävän tulevaisuuden vaatimuksista à la carte -ruoan valmistuksessa sekä ruokatuotannossa yleisesti.

Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelijat työllistyvät koulutuksen jälkeen à la carte -keittiöihin kokin tehtäviin tai syventävät edelleen osaamistaan Perho Liiketalousopiston koulutuksissa.

Muuta

Koulutus on opiskelijalle maksutonta.

Koulutukseen hakeminen ja valinta

Täytä koulutushakemus www.työmarkkinatori.fi > Henkilöasiakkaat > TE-palveluiden Oma asiointi > Haussa oleva työvoimakoulutus > hakusanana koulutuksen numero 705934 tai jätä paperihakemus TE-toimistoon tai kuntakokeiluun. Paperihakemuslomakkeen löydät osoitteesta www.suomi.fi hakusanalla TEM601. Mikäli täytät sähköisen hakemuksen ilman pankkitunnuksia, sinun tulee vahvistaa hakemuksesi TE-toimistossa tai kuntakokeilussa ennen hakuajan päättymistä. Koulutushakemuksesi käsittelyä voit seurata www.te-palvelut.fi > Oma asiointi > Työvoimakoulutus

Esivalinta tehdään koulutushakemusten perusteella. Hakemuksessa on tärkeää tuoda esille soveltuvuutta ja motivaatiota koulutukseen sekä à la carte -ravintolan kokin tehtävissä toimimiseen. Hakemuksessa tulee myös tuoda esille edellytetty aiempi kokemus ammattikeittiössä toimimisesta.

Esivalinnan jälkeen osa hakijoista kutsutaan valintahaastatteluun, joka toteutetaan ryhmähaastatteluna. Pienryhmähaastattelut järjestetään Perho Liiketalousopiston tiloissa Töölön kampuksella viikolla 36.

Jättämällä koulutushakemuksen sitoudut aloittamaan koulutuksen, mikäli tulet siihen valituksi. Mikäli et osallistu valintatilaisuuteen, tai perut koulutukseen osallistumisen ilman pätevää syytä, TE-toimisto selvittää oikeutesi työttömyysetuuteen (Työttömyysturvalaki 2 a luku 12 §).

Opiskelijavalinnasta vastaa Uudenmaan TE-toimisto.

Lisätietoja

Tietoa työvoimakoulutuksesta ja koulutuksen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista saa puhelimitse p. 0295 020 702 ma-pe klo 9–16.15 tai www.facebook.com/koulutusneuvonta tai nettisivuilta https://www.te-palvelut.fi/nain-asioit-kanssamme/te-palvelut/puhelinpalvelut/puhelin-koulutusneuvonta, jossa chat-palvelu ma-pe 9–16.

Sami Rantanen, Perho Liiketalousopisto Oy/Perho PRO
sami.rantanen@perho.fi, 040 5959 644

Salla Frydrychová, Uudenmaan TE-toimisto Koulutuspalvelut
salla.frydrychova@te-toimisto.fi

www.perhopro.fi