Tapahtuma-alan tekijäksi?!

 

Tapahtuma-alan tekijäksi?! (707595)

Näetkö itsesi mukana tapahtumatuotannon monipuolisissa työtehtävissä? Haluatko olla yksi tapahtumaelämysten tekijöistä?

Kahdeksan viikkoa kestävä Tapahtuma-alan tekijäksi?! -koulutus toteutetaan työelämälähtöisenä monimuotokoulutuksena, joka tarjoaa ajantasaisen tietopuolisen ja käytännön opetuksen tapahtumatyöntekijän tehtäviin. Koulutus mahdollistaa alalle siirtymisen myös muilta toimialoilta.

Tapahtumatuotannon työelämän edustajat ovat olleet mukana suunnittelemassa koulutuksen sisältöä ja tavoitteita.

Koulutusaika: 17.10.-12.12.2022

Kohderyhmä ja edellytykset

Tapahtuma-alan tekijäksi?! -koulutus on suunnattu vähintään 20-vuotiaille, työttömille tai työttömyysuhan alaisille TE-toimiston ja kuntakokeilun asiakkaille, jotka haluavat työskennellä tapahtumatyöntekijän tehtävissä.

Hakijoilta edellytetään käsitystä tapahtumatoimialalla työskentelystä Suomessa ja/tai ulkomailla, vahvaa motivaatiota tapahtuma-alalla työskentelemiseen ja kiinnostusta oppia uutta, alalla työskentelyyn soveltuvaa terveyttä ja valmiutta ajoittain nopeatempoiseen vuorotyöhön. Hakijoilta edellytetään lisäksi hyviä asiakaspalvelu- ja tiimityöskentelytaitoja, hyviä tieto- ja viestintäteknisiä taitoja sekä riittävää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa.

Koulutukseen hakevilta ei edellytetä aiempaa työkokemusta tapahtumatuotantoalalta.

Koulutuksen toteutuksesta

Koulutusaika: 17.10.-12.12.2022

Tapahtumatyöntekijä -koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena, johon kuuluu lähi- ja verkko-opetusta sekä työpaikalla tapahtuvaa oppimista aidoissa työelämän tapahtumatuotannon tehtävissä.

Koulutuksen toteutuksessa hyödynnetään Perho Liiketalousopiston tapahtuma-alan työelämäyhteyksiä.

Koulutus toteutetaan suomen kielellä.

Koulutus on opiskelijalle maksutonta.

Lähiopetuksen sisältö (17.10.-11.11.2022, 4 viikkoa)

– Orientaatio, koulutuksen sisältö, ohjeet ja verkkoympäristö

– Tapahtumatyöntekijän työnkuva ja toimialatuntemus

– Tapahtumatuotannon koneet, laitteet ja välineet ja turvallinen työskentely

– Ammattimainen työskentely tapahtumatuotannossa

– Työyhteisö- ja vuorovaikutustaidot

Esimerkkejä koulutuspäivien teemoista:

– Minä tapahtumatyöntekijänä

– Tapahtuman asiakaskokemus

– Tapahtuman turvallisuus

– Tapahtumatekniikka ja -rakenteet

Koulutuksen muu sisältö (14.11.-12.12.2022, 4 viikkoa)

– Työpaikalla tapahtuva koulutus (työssäoppiminen)

– Koulutuksen päätös- ja palautepäivä

Työssäoppimisjaksolla opiskelija tutustuu ja oppii, mitä kaikkea tapahtuman suunnittelu ja järjestely vaatii sekä mitä asioita pitää ottaa huomioon tapahtuman taustatyössä.

Tapahtumatuotantoalasta

Pandemia on vaikuttanut merkittävästi suomalaiseen tapahtumatuotantoalaan. Pandemian aikana kotimainen tapahtumatuotanto on ollut pysähdyksissä. Tänä aikana tapahtumatuotantoon liittyvän ammatillisen osaamisen ylläpitäminen on ollut haastavaa. Osa tapahtumatuotannon osaajista on siirtynyt muille toimialoille.

Tapahtumatuotannot tarvitsevat osaavaa työvoimaa. Tapahtumatuotannon osaajista on tällä hetkellä pulaa työmarkkinoilla.

Koulutuksen tavoitteet

– Koulutuksen tavoitteena on lisätä opiskelijoiden osaamista erilaisista tapahtumateollisuuden työtehtävistä ja saada tapahtumatuotannon toimialalle uusia osaavia työntekijöitä

– Koulutus auttaa opiskelijoita toimimaan paremmin tapahtumateollisuuden muuttuneessa toimintaympäristössä (mm. digitaalisuus ja muuttuneet toimintarakenteet)

– Koulutus tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden alan verkostoitumiseen

– Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija työllistyy koulutuksen jälkeen alan työtehtäviin tai laajentaa osaamistaan hakemalla opiskelemaan esim. matkailualan perustutkintoa

Koulutukseen hakeminen ja valinta

Täytä koulutushakemus www.työmarkkinatori.fi > Henkilöasiakkaat > TE-palveluiden Oma asiointi > Haussa oleva työvoimakoulutus > hakusanana koulutuksen numero 707595 tai jätä paperihakemus TE-toimistoon/kuntakokeiluun. Paperihakemuslomakkeen löydät osoitteesta www.suomi.fi hakusanalla TEM601. Mikäli täytät sähköisen hakemuksen ilman pankkitunnuksia, sinun tulee vahvistaa hakemuksesi TE-toimistossa/kuntakokeilussa ennen hakuajan päättymistä.

Esivalinta tehdään koulutushakemusten perusteella. Hakemuksessa on tärkeää tuoda esille soveltuvuutta ja motivaatiota koulutukseen ja tapahtumatyöntekijän tehtävissä toimimiseen. Esivalinnan jälkeen osa hakijoista kutsutaan valintahaastatteluun, joka toteutetaan ryhmähaastatteluna. Pienryhmähaastattelut järjestetään Perho Liiketalousopiston tiloissa (Töölön kampus, Helsinki) viikolla 40.

Huomioithan, että koulutushakemus on sitova, eikä sitä voi perua ilman pätevää syytä. Jättämällä koulutushakemuksen sitoudut osallistumaan koulutuksen valintatilaisuuteen ja aloittamaan koulutuksen, mikäli tulet siihen valituksi. Mikäli perut hakemuksen, et osallistu koulutuksen valintatilaisuuteen, tai et aloita koulutusta, TE-toimisto/kuntakokeilu selvittää oikeutesi työttömyysetuuteen (TTL 2 a luku 9 § 7 a-7 b sekä 2 a luku 10 §).

Opiskelijavalinnasta vastaa Uudenmaan TE-toimisto.

Lisätietoja

Tietoa työvoimakoulutuksesta ja koulutuksen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista saa puhelimitse p. 0295 020 702 ma-pe klo 9–16.15 tai sähköpostilla koulutusneuvonta@te-toimisto.fi tai www.facebook.com/koulutusneuvonta

Tom Källroos, koulutusasiantuntija
0400 184 165
tom.kallroos (at) perho.f

Salla Frydrychová, Uudenmaan TE-toimisto Koulutuspalvelut
salla.frydrychova@te-toimisto.fi