Kestävä kehitys ja laatu

KASVUA KEHITTYEN JA INNOVOIDEN

Kestävä kehitys kuuluu Perho Liiketalousopistossa vahvasti koulutuksen osaamistavoitteisiin ja on osa työelämän kehitys- ja innovaatiotoimintaa.

Henkilöstömme ja opiskelijamme tiedostavat ekologisen, taloudellisen, sosiaalisen ja kulttuurisen vastuunsa sekä sitoutuvat noudattamaan ja edistämään suunnitelmallisesti kestävän kehityksen periaatteita toiminnassaan.

Perholainen kestävä kehitys >>

Laatu ja sen hallinta toteutuvat, kun johto ja henkilöstö ovat ammattitaitoisia, osaavia ja laadun kehittämiseen sitoutuneita ja motivoituneita.

Laatupolitiikan tavoitteena Perho Liiketalousopistossa on ammatillisen koulutuksen laatujohtajuus, joka johtaa asiakastyytyväisyyteen ja Perho Liiketalousopiston menestymiseen.

Perho Quality 2020 >>