Perho Quality 2020

AMMATTITAITOA, SITOUTUNEISUUTTA JA ONNISTUMISTA

Perho Liiketalousopiston laatupolitiikan tavoitteena on ammatillisen koulutuksen laatujohtajuus, jonka avulla edistämme ja ylläpidämme asiakastyytyväisyyttä ja oppilaitoksemme menestystä. Haluamme olla tunnettuja ja tunnustettuja toimintamme korkeasta laadusta ja meiltä valmistuneet opiskelijat menestyvät työelämässä vastuullisina kansalaisina.

Laadunhallinnan keskeisiä edellytyksiä ovat ammattitaitoinen, osaava ja laadun kehittämiseen sitoutunut ja motivoitunut johto ja henkilöstö. Lisäksi aineellisten voimavarojen kohdentaminen tuloksellisesti ja tarkoituksenmukaisesti sekä jatkuva ja suunnitelmallinen tiedon kerääminen ja hyödyntäminen ovat laadunhallinnan edellytyksiä.

Laadun arviointi

Perho Liiketalousopiston toimintajärjestelmä rakentuu EFQM Excellence -mallin viitekehyksen mukaisesti ja sisältää olennaisena ajatuksena toiminnan jatkuvan parantamisen.

Itsearvioinnin ja sisäisten auditointien lisäksi koulutuksen laadun arviointia suoritetaan myös ulkopuolisten organisaatioiden tekemien auditointien ja vertaisarviointien muodossa. Opetusohjelmille haetaan kansainvälinen akkreditointi eli tunnustaminen, mikäli se on mahdollista.

Lisätietoja

Pekka Selenius, laatupäällikkö
0400 602 516
pekka.selenius (at) perho.fi