Via Tribunali RecruitmentTraining

RecruitmentTraining (RekryKoulutus) Via Tribunali (718286) / 11.3.-24.5.2024

RekryKoulutus Via Tribunali (718286) /11.3.-24.5.2024

Are you heading for a new career in restaurant industry? Do you want to be involved with creating something special: the best Neapolitan pizza experience in Finland?

Via Tribunali RecruitmentTraining (RekryKoulutus) is a recruiting training program which aims to train and recruit new Neapolitan pizza chefs with Via Tribunali.

RekryKoulutus Via Tribunali (11.3.-24.5.2024) on suunnattu työttömille ja työttömyysuhan alaisille TE-toimiston/työllisyyden kuntakokeilujen asiakkaille, joiden tavoitteena on napolilaisen pizzakokin ammatissa työskenteleminen. RekryKoulutuksen tavoitteena on opiskelijoiden työllistyminen Pizzeria Via Tribunaliin koulutuksen päätyttyä.

TARGET GROUP AND REQUIREMENTS

Via Tribunali RecruitmentTraining (RekryKoulutus) is targeted to the unemployed customers of TE Office/local government pilot on employment (työllisyyden kuntakokeilu), and to those customers of TE Office/local government pilot on employment, who are under risk of being unemployed and meet the following requirements:

 • Strong motivation for professional kitchen work
 • Interest in working in service industry
 • Suitable health for professional kitchen work; good physical health as the work in restaurant kitchen requires a great deal of proper physical condition
 • Readiness to handle and taste all ingredients used in food preparation
 • Readiness for fast-paced shift work
 • Fluent written and oral skills in English

Previous experience in a pizzeria or another professional kitchen is not required, but it is considered an advantage as well as proficiency in Finnish.

EDELLYTYKSET

Koulutuksen kohderyhmään kuulumisen lisäksi hakijoilta edellytetään vahvaa motivaatiota keittiötyöhön, kiinnostusta palvelualalla työskentelemiseen, keittiötyöskentelyyn soveltuvaa terveyttä, valmiutta käsitellä ja maistaa kaikkia ruoanvalmistamisessa käytettäviä raaka-aineita, valmiutta ajoittain nopeatempoiseen vuorotyöhön sekä sujuvaa englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa. Suomen kielen taito on eduksi. Pizzeriassa työskenteleminen on fyysistä työtä, joten fyysinen kunto pitää olla riittävällä tasolla. Aiempaa kokemusta pizzeriasta tai muusta ammattikeittiöstä ei vaadita, mutta katsotaan eduksi.

IMPLEMENTATION OF THE TRAINING

Via Tribunali RecruitmentTraining is designed to be work-life-oriented training focusing on basic kitchen skills and Neapolitan pizza. The training is carried out as multiform training which includes contact instruction and online learning as well as learning on the job at Via Tribunali´s restaurants in Helsinki.

Contact instruction will be held on weekdays at Perho Culinary, Tourism and Business College Campus Töölö in Helsinki.

Learning on the job at Via Tribunali will be held also on weekends and public holiday days five days a week excluding April 1st, 2024 (2nd Easter Day).

The training is full-time studying.

The training will be held in English.

Training period: March 11th – May 24th, 2024.

The training is carried out in collaboration with Via Tribunali (Pyöreän Pöydän Pääty Oy).

The training program is free of charge for the students.

KOULUTUKSEN TOTEUTUS

RekryKoulutus Via Tribunali on työelämälähtöisesti suunniteltua, keittiötyöskentelyn perustaitoihin sekä napolilaiseen pizzaan keskittyvää rekrytoivaa koulutusta. Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena, johon kuuluu lähi- ja verkko-opetusta sekä työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Lähiopetus toteutetaan Perhon tiloissa arkipäivinä Perhon tiloissa, Töölön kampuksella Helsingissä.

Työpaikalla tapahtuva oppiminen ajoittuu myös iltaan, viikonloppuun ja arkipyhiin. Työssäoppiminen tapahtuu viitenä päivänä viikossa, pois lukien 1.4.2024 (Toinen pääsiäispäivä).

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Via Tribunalin (Pyöreän Pöydän Pääty Oy) kanssa. Työpaikalla tapahtuva oppiminen järjestetään Via Tribunalin toimipisteissä Helsingissä.

Koulutus on kokopäiväistä opiskelua.

Koulutuksen opetuskielenä on englanti.

CONTENT OF THE TRAINING

Contact instruction and online learning (March 11th – 28th, 2024)

 • Beginning and content of the training, instructions, and tools (Online Campus)
 • Kitchen appliances, equipment, tools, ergonomics, and safe working practices
 • Hygiene competence and test
 • Identification, handling, and storage of ingredients
 • Knife handling
 • Baking, dough behavior
 • Appetizers and desserts
 • Sauces, seasoning
 • Waste management
 • Learning on the job at at Via Tribunali; making Neapolitan pizza
 • Possibility to complete a beverage service license
 • Final day of the training; May 24th, 2024

Learning on the job (April 2nd – May 23rd, 2024)

 • Learning on the job at Via Tribunali’s restaurants in Helsinki

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ

LÄHI- JA VERKKO-OPETUS (11.3.-28.3.2024)

 • Koulutuksen aloitus, sisältö, ohjeet ja apuvälineet (verkkokampus)
 • Keittiön koneet, laitteet ja välineet, ergonomia ja turvallinen työskentely
 • Hygieniaosaaminen, testi
 • Raaka-aineiden tunnistus, käsittely ja varastointi
 • Veitsen käsittely
 • Leipominen, taikinan käyttäytyminen
 • Alku- ja jälkiruoat
 • Kastikkeet, maustaminen
 • Hävikin hallinta
 • Työskentely Via Tribunalissa; napolaisen pizzan valmistus
 • mahdollisuus suorittaa anniskelupassi
 • Koulutuksen päätöspäivä 24.5.2024

TYÖPAIKALLA TAPAHTUVA OPPIMINEN (2.4.-23.5.2024)

 • Via Tribunalin toimipisteissä Helsingissä

VIA TRIBUNALI

Established in 2017 with its first unit on Sofiankatu in Helsinki, Pizzeria Via Tribunali embodies the authentic Neapolitan tradition of pizza making. Our eight restaurants located in Helsinki, Turku, Äkäslompolo and Pirkkala employ over a hundred passionate pizza professionals. The Associazione Verace Pizza Napoletana (AVPN) certificate granted to our restaurants is also a promise that at Via Tribunali, you will experience pizza that is certified to be as good as, or even better than, in Naples.

At Pizzeria Via Tribunali, we believe in the power of people and community. Outstanding individuals – each with their unique personality and skills – create not only an inspiring and positive work environment but also a unique customer experience. For this reason, we invest in our employees’ wellbeing and development, offering opportunities for professional growth in a close-knit and supportive community. As an employee at Via Tribunali, you join a family where everyone’s contribution is equally valuable, and together we create something special: the best Neapolitan pizza experience in Finland.

VIA TRIBUNALI

Vuonna 2017 Helsingin Sofiankadulle ensimmäisen toimipisteen avannut Pizzeria Via Tribunali edustaa aitoa napolilaista perinnettä pizzanvalmistuksessa. Kahdeksan ravintolaamme Helsingissä, Turussa, Äkäslompolossa sekä Pirkkalassa työllistävät yli sata intohimoista pizzan ammattilaista. Ravintoloille myönnetty Associazione Verace Pizza Napoletana (AVPN) -sertifikaatti on myös lupaus siitä, että Via Tribunalissa pääset maistamaan pizzaa, joka on sertifioidusti yhtä hyvää tai jopa parempaa kuin Napolissa.

Me Pizzeria Via Tribunalilla uskomme ihmisten ja yhteisön voimaan. Loistavat yksilöt – jokainen uniikilla persoonallaan ja kyvyillään – luovat paitsi inspiroivan ja positiivisen työympäristön, myös ainutlaatuisen asiakaskokemuksen. Tästä syystä panostamme työntekijöidemme hyvinvointiin ja kehitykseen, tarjoamalla mahdollisuudet ammatilliseen kasvuun tiiviissä ja tukevassa työyhteisössä. Via Tribunalin työntekijänä liityt perheeseen, jossa jokaisen jäsenen panos on yhtä arvokas ja jossa yhdessä luomme jotain erityistä: Suomen parhaan napolilaisen pizzaelämyksen.

PURPOSE AND AIM OF THE TRAINING

 • Develop the capabilities to start working in the kitchen at Via Tribunali’s restaurant,
 • Get acquainted with the restaurant industry and Via Tribunali’s restaurants, thus exploring opportunities provided by the restaurant industry and the employer,
 • The aim of Via Tribunali RecruitmentTraining is to be employed as a Neapolitan pizza chef in the recruiting company Via Tribunali after successfully completing the training.
 • After completing RecruitmentTraining there is an opportunity for the students to apply to study further at Perho Culinary, Tourism and Business College.

KOULUTUKSEN TAVOITE

Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija

 • kehittää valmiuksia keittiötyöskentelyn aloittamiseen Via Tribunalin toimipisteissä,
 • tutustuu ravintola-alaan ja Via Tribunalin pizzerioihin, sitä kautta alan ja työnantajan tarjoamiin mahdollisuuksiin,
 • koulutuksen hyväksytysti suoritettuaan voi työllistyä Pyöreän Pöydän Pääty Oy:n Via Tribunalin toimipisteeseen, alan työtehtäviin,
 • RekryKoulutuksen jälkeen on mahdollisuus hakea Perho Liiketalousopistoon ravintola-alan opintoihin.

MUUTA

Koulutus on opiskelijalle maksutonta.

APPLICATION AND SELECTION PROCESS FOR THE TRAINING

Fill out an electronic application at www.tyomarkkinatori.fi > Henkilöasiakkaat > TE-palveluiden Oma asiointi > Haussa oleva työvoimakoulutus (the keyword is number 718286), or a paper application with TE Office/local government pilot on employment. If needed, you can find the paper application (TEM601) at www.suomi.fi. If you fill out an electronic application without a bank ID, you must confirm your application at TE Office/local government pilot on employment before the end of the application period.

Representatives from TE Office Uusimaa, Perho Culinary, Tourism and Business College and Via Tribunali make a pre-selection based on the applications.

In the application, it is important to highlight the suitability (see the above-mentioned requirements) and motivation to work as a Neapolitan pizza chef at Via Tribunali. Please fill out the application in English.

After the pre-selection, some of the applicants will be invited for selection interviews. The small group interviews will be organized by Perho Culinary, Tourism and Business College and Via Tribunali at Perho Culinary, Tourism and Business College Campus Töölö (Helsinki) on February 27th, 2024.

Please note that the training application is binding and cannot be withdrawn without a valid reason. By submitting an application to this training, you agree to participate in the selection process and to take part in the training if you are selected for it. If you cancel the application, do not participate in the selection process, or do not start the training, the TE Office/local government pilot on employment will review your entitlement to unemployment benefit (TTL 2 a luku 9 § 7 a-7 b sekä 2 a luku 10 §).

KOULUTUKSEEN HAKEMINEN JA VALINTA

TE-palveluiden, kouluttajan sekä työnantajan edustajat tekevät esivalinnan koulutushakemusten perusteella. Hakemuksessa on tärkeää tuoda esille motivaatiota ja soveltuvuutta pizzeriassa työskentelemiseen, sekä valmiutta ilta- ja viikonlopputyöhön.

Esivalinnan jälkeen osa hakijoista kutsutaan kouluttajan ja työnantajan järjestämään valintahaastatteluun. Valintahaastattelussa on myös tärkeää tuoda esille soveltuvuutta ja motivaatiota koulutukseen sekä positiivista asennetta uuden oppimiseen. Valintahaastattelut järjestetään pienryhmähaastatteluina Perho Liiketalousopiston tiloissa Töölön kampuksella Helsingissä 27.2.2024.

Jättämällä koulutushakemuksen sitoudut aloittamaan koulutuksen, mikäli tulet siihen valituksi. Mikäli et osallistu valintatilaisuuteen, tai perut koulutukseen osallistumisen ilman pätevää syytä, TE-toimisto selvittää oikeutesi työttömyysetuuteen (Työttömyysturvalaki 2 a luku 12 §).

Opiskelijavalinnasta vastaa Uudenmaan TE-toimisto.

FURTHER INFORMATION

You can get more information about labor market trainings and financial support/benefits during the training by phone (in English) at 0295 020 713 (Mon-Fri 9 am to 4.15 pm); see more:

https://tyomarkkinatori.fi/en/info/national-guidance-services/guidance-services-for-personal-customers/education-and-training-guidanc

TE-palveluiden Koulutusneuvonta:

https://tyomarkkinatori.fi/info/valtakunnalliset-neuvontapalvelut/henkiloasiakkaan-neuvontapalvelut/koulutusneuvonta

Perho Culinary, Tourism and Business College:

Sami Rantanen (available after January 2nd, 2024)
Perho Culinary, Tourism and Business College

sami.rantanen@perho.fi, 040 595 9644
www.perhopro.fi

 Pyöreän Pöydän Pääty Oy/Via Tribunali:

Hanna Rauhala (available after January 8th, 2024)

Pyöreän Pöydän Pääty Oy/Via Tribunali

hanna.rauhala@viatribunali.fi, 050 551 9947

www.viatribunali.fi