Työvoimakoulutus

TYÖTTÖMILLE TAI TYÖTTÖMYYSUHAN ALAISILLE AIKUISILLE

Maksuttoman ammatillisen työvoimakoulutuksen tavoitteena on suorittaa perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinto tai tutkinnon osa. PerhoPROssa suoritat yleensä tutkinnon osan ammattitutkinnosta, jonka jälkeen voit joko työllistyä alalle tai jatkaa opintoja ammattitutkintoon saakka.

Työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille tai työttömyysuhan alaisille aikuisille, jotka ovat suorittaneet oppivelvollisuutensa. Yrittäjyyttä harkitsevalle tai yrittäjäksi aikovalle järjestetään uravalmennusta yrittäjyyteen ja yrittäjäkoulutusta. Yritystoiminnan aloittamisen voi joustavasti yhdistää yrittäjäkoulutukseen.

Työvoimakoulutus yhteistyössä TE-palvelujen kanssa

Perho PRO suunnittelee ja toteuttaa koulutuksen TE-palvelujen kanssa. Koulutuksiin voivat osallistua myös yrittäjäksi ryhtyvät tai yrittäjä työntekijöidensä lisäksi sekä yrityksessä työskentelevät vuokratyöntekijät.

Työvoimakoulutuksen aikana saat samaa etuutta kuin työttömänä.