Koulutussopimus

OPPIA JA OSAAMISTA KÄYTÄNNÖN TYÖTEHTÄVISSÄ

Käytännön työtehtävien yhteydessä toteutettavaa koulutusta voi järjestää koulutuksen järjestäjän ulkopuolisella työpaikalla esimerkiksi koulutussopimukseen perustuvana koulutuksena. Tutkinnon tai tutkinnon osan voi suorittaa koulutussopimukseen perustuen sekä myös yhdistää koulutus- ja oppisopimusmuotoisia opintoja.

Työpaikalla järjestettävä koulutus suunnitellaan yhteistyössä eri osapuolten (mm. opiskelija, Perho PRO ja työpaikka) kesken ja siihen liitetään henkilökohtainen osaamisesi kehittämissuunnitelma (HOKS).  Perho PRO vastaa koulutuksen ohjauksesta sekä siitä, että opintosi etenevät suunnitellun mukaisesti.

Opintojen henkilökohtaistaminen ja HOKS

Oppisopimuksen tai koulutussopimuksen tekeminen edellyttää, että koulutustyöpaikalla on riittävästi tuotanto- ja palvelutoimintaa, tarpeelliset työvälineet ja ammattitaidoltaan, koulutukseltaan ja työkokemukseltaan pätevä henkilöstö, josta nimetään opiskelijalle vastuullinen työpaikkaohjaaja.