Koulutussopimus

Koulutussopimus on kirjallinen sopimus, joka laaditaan yksilöllisesti jokaiselle opiskelijalle erikseen tutkinnon osa tai sitä pienempi kokonaisuus kerrallaan. Jos opiskelija solmii työpaikan kanssa koulutussopimuksen, hänen katsotaan pysyvän opiskelijana, joten hänelle ei makseta palkkaa eikä muuta vastiketta.

Milloin koulutussopimus?

  • Koulutussopimuksella hankitaan ja vahvistetaan osaamista työpaikalla opiskelijana (entinen työssäoppiminen).
  • Koulutussopimus suunnitellaan aina yhdessä työnantajan kanssa.
  • Sopii kaikenikäisille.
  • Opiskelija ei ole työsuhteessa yritykseen ja työaika on 1-5 päivää viikossa. Tuntimäärä sovitaan yksilöllisesti.
  • Työnantaja ei maksa opiskelijalle palkkaa tai tarjoa muuta korvausta. Opiskelija voi saada opintotukea ja muita opintososiaalisia etuja.
  • Työnantajalle ei makseta koulutuskorvausta.
  • Koulutussopimus suunnitellaan ja suoritetaan tutkinnon yksi tai useampi tutkinnon osa tai pienempi osa kerrallaan.

Koulutussopimustyöpaikan tarjoajalla on velvollisuus seurata opiskelijan osaamisen kehittymistä, velvollisuus ryhtyä toimenpiteisiin silloin, kun opiskelijan suunniteltua osaamista ei pystytä saavuttamaan sekä velvollisuus raportoida koulutuksen järjestäjälle opiskelijan osaamisen hankkimisen toteutumisesta.

Oppisopimuksen ja koulutussopimuksen ero on se, että oppisopimuksessa työnantaja maksaa opiskelijalle palkkaa. Koulutussopimus on ns. työharjoittelijan sopimus, josta ei makseta palkkaa. Jos mietitään opiskelua koulutussopimuksella, voi työtön työnhakija hakea esim. työttömyysetuutta TE-toimistosta (omaehtoinen opiskelu) opintojen ajaksi.

Työttömyysetuus

Työttömyysetuudella tuetaan vain päätoimista opiskelua. Päätoimiseksi opiskeluksi katsotaan esim. ammatillinen perustutkinto tai tutkinnon osa tai ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus. Opintojen tulee johtaa esim. ammatilliseen perustutkintoon, ammattitutkintoon tai erikoisammattitutkintoon. Katso tarkemmat tiedot TE-toimiston sivuilta.

Työtön työnhakija voi hakea koulutussopimuksella opiskeluun TE-toimistolta työttömyysetuutta opintojen ajaksi. https://www.te-palvelut.fi/tyonhakijalle/ammatinvalinta-koulutus/omaehtoinen-opiskelu

Jos hakee oppisopimuspaikkaa, TE-toimistolta voi jo etukäteen tiedustella, onko työnantajan mahdollista hakea palkkatukea työttömän palkkaamiseen oppisopimuksella. https://www.te-palvelut.fi/tyonhakijalle/tukea-tyollistymiseen/tyollisty-palkkatuella