Oppisopimus

OSAAMINEN SYNTYY TEKEMÄLLÄ

Yksittäinen henkilö voi suorittaa Perho PROssa ammatti- tai erikoisammattitutkinnon tai osan siitä oppisopimuksella.

Oppisopimuskoulutus on määräaikaiseen työsuhteeseen perustuvaa, suurimmaksi osaksi omassa työssä (työaika min 25 t/vko) tapahtuvaa ohjattua opiskelua, missä nimetty työpaikkakouluttaja vastaa opetuksesta ja ohjauksesta. Yleensä opiskelija hankkii oppisopimustyöpaikan itse.

Työn ohessa

Oppisopimusmuotoinen koulutus antaa joustavan ja työelämälähtöisen mahdollisuuden oppia uuden ammatin tai kehittää osaamista vaativampiin työtehtäviin. Opiskelu suunnitellaan jokaiselle henkilökohtaisesti, lähtötason osaaminen huomioiden. Lähiopetuksena tai esim. verkossa tapahtuva teoriaopetus täydentää työssä oppimista aina tarpeen mukaan.

Työssä oppimisen ajalta saat työehtosopimuksen mukaista palkkaa ja lähiopetuksen ajalta opintososiaalista tukea, mikäli et saa palkkaa. Työttömien oppisopimuskoulutuksesta työhallinto voi maksaa työnantajalle lisäksi palkkatukea.

Oppisopimuskoulutus on hyvä vaihtoehto sinulle, kun

  • haluat kehittää ammattitaitoasi työn ohessa
  • haluat täydentää osaamistasi edetäksesi uralla eteenpäin
  • haluat vaihtaa alaa ja kouluttautua uuteen ammattiin
  • opit parhaiten tekemällä töitä käytännössä
  • toivot, että aiemmin hankittu osaamisesi huomioidaan opintojen suunnittelussa
  • olet valmis ottamaan vastuuta omasta oppimisestasi ja kehittymisestäsi
  • olet valmis sitoutumaan tutkintotavoitteiseen opiskeluun työn ohessa

Oppisopimus yritykselle >>


Lisätiedot

Juha Turtiainen, Perho Pron Päällikkö
050 310 0716
juha.turtiainen (at) perho.fi