Oppisopimus

Opiskelet työtä tehden, saat palkkaa ja kerrytät työkokemusta.

Oppisopimuksella voit suorittaa perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon tai tutkintojen osia. Työnantaja ja oppisopimusopiskelija solmivat oppisopimuksen, joka on samalla määräaikainen työsopimus. Oppisopimuksen aikana työnantaja maksaa opiskelijalle palkkaa työehtosopimuksen mukaisesti. Oppisopimuskoulutus sopii kaikille yli 15-vuotiaille.

Oppisopimus tarkoittaa työsuhteessa tapahtuvaa opiskelua, jolloin opiskelija saa palkkaa. Koulutussopimuksella opiskelija opiskelee työpaikalla opiskelijana, ilman työsuhdetta.

Oppisopimuskoulutusta varten sinulla täytyy olla:

  • alan työpaikka, jossa voit kehittää tutkinnon edellyttämää osaamista ja suorittaa tutkintoon kuuluvat näytöt
  • työaika vähintään 25 tuntia viikossa
  • työnantajasi suostumus ja tarve kouluttamiseen
  • työnantajasi valmius osallistua kouluttamiseen työpaikallasi
  • työpaikaltasi nimetty ammattitaitoinen työpaikkaohjaaja

Työn ohessa

Oppisopimuskoulutuksessa pääosa opinnoista järjestetään käytännön työtehtävissä työpaikalla, joita täydennetään tietopuolisilla opinnoilla. Oppisopimuskoulutus on päätoimista ja vaatii oma-aloitteellisuutta, aktiivisuutta ja itsenäistä otetta opiskeluun. Opiskelijan aikaisempi osaaminen otetaan huomioon koulutusta suunniteltaessa ja jokaiselle tehdään henkilökohtainen opiskeluohjelma, josta selviää muun muassa opintojen sisältö ja kesto. Oppisopimus perustuu määräaikaiseen työsopimukseen.

Työnantaja maksaa opiskelijalle työ- tai virkaehtosopimuksen mukaisen palkan. Jos oppisopimuskoulutettava on työtön, työnantaja voi hakea palkkatukea TE-toimistosta. Jos oppisopimuskoulutettava on työtön työnhakija ja työllisyyden kuntakokeilun asiakas, työnantaja hakee palkkatuen asiakkaan kotikunnasta. Laki ammatillisesta koulutuksesta ja työsopimuslaki määrittävät sekä työnantajan että opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet (pl. L 531/2017, 77§).

Oppisopimuskoulutus on hyvä vaihtoehto

  • koulutetaan henkilöstöä uusiin ja muuttuviin tehtäviin
  • työntekijältä puuttuu ammatillinen koulutus
  • halutaan päivittää henkilöstön osaamista ja ammattitaitoa
  • rekrytoidaan uusia työntekijöitä
  • yrittäjä haluaa kouluttaa ja kehittää itseään omassa yrityksessään.

Oppisopimuspaikan vaihtaminen

Vaihto edellyttää vanhan sopimuksen purkamista ja uuden oppisopimuksen solmimista uuden työnantajan kanssa.

Oppisopimuksen päättäminen

Opiskelija ja hänen työnantajansa voivat purkaa oppisopimuksensa yhteisellä sopimuksella. Purkaminen merkitsee oppisopimuksen ja työsuhteen välitöntä päättymistä. Molemmat osapuolet voivat purkaa sopimuksensa koeajan kuluessa ilman erityisempää perustetta, jos koeajasta on nimenomaisesti sovittu.