Green Start – kestävä kehitys ja vastuullisuus liiketoiminnassa 1 pv

Tämä koulutuspäivä antaa yritykselle eväät ja työkalut kertoa asiakkailleen kestävistä valinnoista liiketoiminnassaan. Samalla sitoutetaan henkilöstö tekemään jatkuvia pieniä vastuullisia tekoja lähiympäristössään. Kestävät valinnat voidaan tehdä helpoiksi asiakkaille, kun yritys toteuttaa vastuullista toimintaa itse. Kysymys on asenteesta, sillä pienillä asioilla voidaan säästää rahaa ja luontoa.

Koulutuspäivän aikana yritys valitsee vähintään viisi kehittämiskohtaa vuodeksi eteenpäin. Yritys sitoutuu ottamaan uusia askeleita kohti vastuullista liiketoimintaa. Koulutuksen aikana aloitetaan käytännönläheisen toimintasuunnitelman laatiminen ympäristöasioiden ja vastuullisuuden edistämiseksi. Koulutuksessa käydään läpi vastuullisen liiketoiminnan eri osa-alueet ja samalla kirjataan tehtyjä toimenpiteitä sekä seuraavat askeleet.

Koulutuspäivä järjestetään yritys- tai yritysryhmäkohtaisesti joko omana koulutuksenaan tai osana Laatutonni-koulutusta.

Kysy lisää

Tom Källroos, koulutusasiantuntija
0400 184 165
tom.kallroos (at) perho.fi