LAATUTONNI Q1000

Laadunkehittämisohjelma matkailualan yrityksille

Matkailualalle räätälöity ja kansainvälisiin laatupalkintokriteereihin pohjautuvasta Perho PROn Laatutonni Q1000 -laadunkehittämisohjelma ja siitä myönnettävä Laatutonni-diplomi luovat matkailualan yritykselle uskottavuutta myös kansainvälisillä markkinoilla.

Me suomalaiset pidämme itsestäänselvyytenä suomalaisen tuotteen ja palvelun korkeaa laatua. Pelkkä tuntuma ei kuitenkaan riitä kansainvälisillä markkinoilla.

Erinomaisen laatutason saavuttamiseksi tarvitaan henkilökunnan käyttöön sopivia laatutyökaluja ja yhteisiä tapoja tehdä asioita sekä taitoa kuunnella asiakasta.
Erilaiset tunnustukset ja diplomit ovat yksi tapa osoittaa, että toiminta vastaa annettuja asiakaslupauksia.

Laatuvalmennus

Käytännönläheisessä Laatutonni-valmennuksessa koulutetaan käyttämään erilaisia laadun kehittämisen työkaluja, joilla henkilöstösi voi itsenäisesti kehittää yrityksesi tuotteiden, palvelujen ja toiminnan laatua.

Itsearvioinnilla, joka jatkossa toimii yrityksesi sisäisen laatuauditoinnin työkaluna, tunnistetaan kehittämiskohteet ja suunnitellaan kehittämistoimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi. Yrityksen oma palautteenkeruujärjestelmä on työväline laadun kehittymisen seurantaan ja siihen tärkeimpään: asiakkaan kuuntelemiseen yrityksen toiminnan kehittämiseksi. Valmiit ja ketterät työpohjat helpottavat palautteen dokumentointia.

Kuuntele Yle Areenan podcast: Kuka tarvitsee matkailun laatujärjestelmää >>
”Koko tasavallan media kummastelee, että mistä kumman syystä Lapin matkailu porskuttaa ja paikat hohkavat punaisena. Moni pitää sitä kansainvälisenä muoti-ilmiönä, joku toinen onnenkantamoisena ja joku muu pelkkänä sattumana, on vihdoin Lapin vuoro. Mutta kuinka moni ajattelee, että jospa Lapin matkailu onkin matkailijoiden kokemuksen mukaan laadultaan korkeaa? Jospa onnistumisen taustalla onkin määrätietoinen kehittämistyö ja korkea osaaminen?”


 

Laatutonni Q1000 – lähde mukaan kehittymään

Yritysryhmävalmennukset – paikka myös verkostoitumiselle

Yritysryhmävalmennus soveltuu parhaiten 4–10 henkilötyövuotta ympärivuotisesti työllistäville yrityksille. Yli 10 hengen yrityksille suosittelemme ensisijaisesti Laatutonnin yrityskohtaista valmennusta. Valmennuksen aikana tapahtuva verkostoiminen tuo yrittäjien toimintaan myös kaivattua keskusteluyhteyttä muiden yrittäjien kanssa.

Valmennukset ketjuyrityksille

Laatutonnin itsearviointi on hyvä työväline myös ketjuyrityksen yksiköiden työympäristön kehittämisalueiden kartoittamisessa. Laatutonni ei kilpaile ketjukonseptin kanssa, vaan tuo siihen täydennystä ja tehoa sen kehittämiseen

Hinta

• 3 pv laatuvalmennus: 750 eur + alv 24% / yritys (max. 2 hlö / yritys)
• 4 pv laatuvalmennus (3 pv laatuvalmennusta ja 1 pv vastuullisen matkailun valmennusta): 900 eur + alv 24% (max. 2 hlö / yritys)

Hinnat sisältävät valmennuksen materiaaleineen. Helsingin ulkopuolella tapahtuviin valmennuksiin lisätään valmentajan matkakulut toteutuneen mukaan.

Kysy tarjousta myös yrityskohtaisesta valmennuksesta.

Laatutonni koulutus, myynti ja tiedustelut

Tom Källroos, koulutusasiantuntija, Perho PRO
0400 184 165
tom.kallroos (at) perho.fi

Laatutonni  – taustaa

Suomen matkailun laatupolitiikan ja sen toteuttamisohjelman suunnitteluhanke sai alkunsa vuonna 2001 Matkailun edistämiskeskuksen aloitteesta. Hankkeen tarkoituksena oli nostaa matkailupalveluiden laatu niiden hintaa vastaavalle tasolle. Työtä vauhdittamaan käynnistettiin ”Laatutonnin” suunnitteluprojekti. Laatutonnille asetettiin tavoitteeksi luoda matkailun pk-yrityksille yhtenäisiä laatukriteereitä ja mittareita, jotka soveltuvat laajalti elinkeinon eri sektoreihin ja eri yrityksiin. Laatutonni-vision mukaan koulutuksen, kenttäohjauksen ja muun tuen avulla tuhat yritystä on mukana ohjelmassa muutamassa vuodessa. Projektille asetetuista tavoitteista tärkeimpiä oli myös se, että Laatutonni-valmennuksen jälkeen yritys kykenee itse jatkamaan ja ylläpitämään systemaattista laatutyötä.

Laatutonni Q1000 vs. muut laatuohjelmat

EFQM- ja Malcom Baldrige-mallit, Maakuntien Parhaat, ISO-sertifikaatti

EFQM- ja Malcolm Baldrige -mallit 

Laatutonni-valmennus pohjautuu kansainvälisiin laatupalkintokilpailukriteeristöihin.
Tällä hetkellä Suomessa matkailualalla on käytössä ainakin sekä USA:n kansallinen
Malcom Baldrige >>-malli että sen eurooppalainen versio EFQM >>. Erot järjestelmien
välillä ovat lähinnä painotuksellisia, sisällöt vastaavat näissäkin kahdessa mallissa toisiaan.

Laatutonni-valmennukset antavat hyvät lähtökohdat jatkuvalle laadun kehittämistyölle. Valmennuksessa käydään läpi kaikki ne oleelliset
osiot, jotka löytyvät niin Malcom Baldrige -mallista kuin sen eurooppalaisesta versiostakin.

Valmennus alkaa aina Malcom Baldrige-malliin pohjautuvalla itsearvioinnilla, jonka
avulla löydetään tehokkaasti yrityksen kehittämiskohteet laadun osalta.

Maakuntien parhaat

Maakuntien parhaat >>ja Laatutonni ovat toisilleen vaihtoehtoisia laatuohjelmia.

Mikäli yritys on saanut Maakuntien Parhaat -sertifioinnin, ja se on auditoitu viimeisen kahden vuoden sisällä, yritys pääsee mukaan Laatutonni-ohjelmaan pelkän itsearvioinnin läpikäymällä.

Laatutonni-yritys voi puolestaan hakea ilman erillistä auditointia Maakuntien Parhaat -tunnuksen täyttäessään sille asetetut kotimaisuusaste- ja MALO-luokitusvaatimukset. Maaseutukeskusten laatuneuvoja auditointi tehdään, mikäli Laatutonni-auditoinnista on kulunut yli vuosi tai hakemuksen dokumenttien perusteella on syytä tarkistaa vaatimusten täyttyminen.

ISO-standardien mukainen kehittäminen

Laatutonni-valmennus soveltuu myös erinomaisesti täydentäväksi laatuvalmennukseksi ISO-standardeja >>käyttäville yrityksille. Mikäli yritys on jo saanut ISO-sertifikaatin toiminnalleen, pääsee se mukaan Laatutonni-ohjelmaan pelkän itsearvioinnin (1 pv) läpikäymällä ja ottamalla LaatuVerkon käyttöönsä.