Oppisopimus yrityksille

Kouluta tai rekrytoi uutta osaamista organisaatioosi

Työnantajalle oppisopimus on oivallinen ja joustava tapa kehittää ja uudistaa työntekijöiden osaamista, pätevöittää hyvät tyypit ammattilaisiksi tai yhdistää kokonaan uusien osaajien rekrytointi ja koulutus.

Oppisopimus on ratkaisu silloin, kun…

 • yritykseenne on syntynyt uusia työtehtäviä, joihin haluatte kouluttaa työntekijöitänne
 • työntekijöiltänne puuttuu ammatillinen tutkinto kokonaan
 • haluatte kannustaa ja tukea työtekijöidenne etenemistä uralla ja sitouttaa heitä kehittämällä heidän ammattiosaamistaan
 • yrityksenne tarvitsee uutta työvoimaa bisneksen kasvaessa tai muuttuessa
 • yrityksenne on halukas ja sitoutunut ohjaamaan työpaikalla tapahtuvaa oppimista yhteistyössä PerhoPROn kanssa

Oppisopimuskoulutus pähkinänkuoressa

 • soveltuu kaikenikäisille riippumatta pohjakoulutuksesta
 • osaaminen hankitaan sekä työpaikalla että PerhoPROn lähi- ja etäopetuksessa
 • tutkinto suoritetaan osoittamalla osaaminen näytöillä työpaikalla
 • työnantaja nimeää vastuullisen työpaikkaohjaajan ja osallistuu opiskelijan osaamisen kehittämiseen
 • työnantaja huolehtii siitä, että opiskelija osallistuu lähiopetukseen henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmansa (HOKS) mukaisesti
 • työnantajalle maksuton
 • työantaja voi päättää, maksaako se lähiopetuspäivistä palkkaa vai ei, jolloin PerhoPRO maksaa opiskelijalle opintososiaalista tukea (mm. päiväraha)
 • työnantajan ja opiskelijan välillä on työsuhde tai määräaikainen työsopimus, jonka mukaan työnantaja maksaa vähintään TESin mukaisen palkan
 • oppisopimusopiskelijan työaika on vähintään keskimäärin 25h/vko
 • opinnot henkilökohtaistetaan lähtötason osaamisen mukaan yksilöllisesti ja työnantajan tarpeet huomioiden
 • oppisopimus on tutkintotavoitteista, mutta työnantajan tarpeisiin myös tutkinnon osaan tai osiin voidaan tehdä lyhyempi oppisopimus

Lisätietoa oppisopimuskoulutuksista

Lisätietoa oppisopimus.fi –sivustolta ja työpaikkaohjaamisesta ohjaan.fi –sivustolta sekä PerhoPROn avoimesta Työpaikkaohjaaja-verkkokurssista.

Kaikkia PerhoPROn ammatillisia tutkintoja voidaan opiskella oppisopimuksella.