iPERHO

Verkkokampus

iPerho-verkkokampus tarjoaa valmennuksia ja tutkintoon johtavaa koulutusta valtakunnallisesti sekä monimuoto- että verkko-opintoina. Kohderyhmänä ovat yritykset ja muut oppilaitokset sekä yksityishenkilöt.

iPerhon avulla tuemme erityisesti työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Koulutuksen siirtyessä yhä enemmän työpaikoille, meille on tärkeää, että yhteys opiskelijan, oppilaitoksen ja työnantajien välillä toimii mutkattomasti. Verkkokampus tarjoaa välineet yhteydenpitoon, kokemusten ja ajankohtaisten asioiden jakamiseen.

Kehitämme jatkuvasti henkilöstömme osaamista niin verkkopedagogiikassa kuin käytettävän tekniikan hallinnassakin. Kehitystyössä tärkeitä elementtejä ovat sekä henkilöstön koulutus että oppilaitoksen sisäiset ja ulkoiset hankkeet. Perho liiketalousopisto osallistuu useisiin kehittämishankkeisiin, joissa verkkopedagogiikka on keskeisessä roolissa. Näistä hyvänä esimerkkinä on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama ja Perho Liiketalousopiston koordinoima Tasa-arvoinen oppiminen 24/7 -hanke, jossa 19 koulutuksenjärjestäjää ja lukuisa joukko yrityksiä kehittää verkkopedagogiikkaa ja mallia tutkintojen suorittamiseen muissa oppilaitoksissa.