MAJOITUS- JA RAVITSEMISALAN ESIMIESTYÖN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

Keittiömestari/ Salipuolen esimies

Esimiestyön osaamista ja sen kehittämistä joustavasti työn ohella.

Perho PROn Majoitus- ja ravitsemisalan esimiestyön valmennusohjelmassa keskitytään sisältöihin, jotka antavat opiskelijoille oivalluksia ja työkaluja sovellettavaksi esimiestyön arkeen. Valmennuksessa tuetaan lisäksi esimiehenä kasvamista ja oman esimiesidentiteetin rakentumista, harjoitellaan vuorovaikutustaitoja ja ihmisten kohtaamista ja rohkaistaan asiakaspalvelun, laadun ja tuottavuuden arviointiin ja aktiiviseen kehittämiseen.

Voiko sinusta tulla Keittiömestari tai Salipuolen esimies?

Ravintola- ja matkailualan esimiehille, joilla on alaisia johdettavana, erilliset koulutukset sekä sali- että keittiöpuolen esimiehille.

Koulutuksen kesto

Perho PROn Majoitus- ja ravitsemisalan esimiestyön valmennusohjelma muodostuu ohjelman mukaisista lähipäivästä, soveltavista oppimistehtävistä ja erikoisammattitutkinnon suorittamisesta. Tutkinto suoritetaan osoittamalla osaaminen aidoissa esimiestehtävissä omalla työpaikalla. Valmennuksen kokonaiskesto on 10 – 15 kk, lähtötilanteen osaamisesta riippuen.

Koulutuksen hinta

Perho PROn Majoitus- ja ravitsemisalan esimiestyön valmennus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena, jossa esimiestyön ammattitaito opitaan ensisijaisesti omalla työpaikalla, nimetyn työpaikkakouluttajan ohjauksessa.

Koulutuksen hinta on 250€.

Milloin Majoitus- ja ravitsemisalan esimiestyön eat koulutukseen voi hakea?

Koulutus alkaa 4.-5.5.2021.

Hakuaika 4.1.-9.4.2021

Lisätietoja Keittiömestari ja Salimestari koulutuksista

Raija Soive, koulutusasiantuntija
050 330 8390
raija.soive (at) perho.fi