URAOHJAUS

Kohti omaa unelmaa

Uraohjauksen avulla Perho Liiketalousopisto kannustaa ja tukee opiskelijoitaan opintojen alusta lähtien oppimaan ja omaksumaan ammatti-identiteetin, johon kuuluvat ammatillisen osaamisen lisäksi muun muassa myös hyvinvointi ja työssäjaksaminen.

Tavoitteena on, että opiskelija löytää oman unelmauransa ja rakentaa sitä myös itse; opiskelijasta kehittyy palvelualan ammattilainen – perholainen!

Uraohjaus edistää opiskelijoiden opintokohtaista ryhmäidentiteettiä ja hyvähenkistä ryhmäytymistä. Oma yhteisö edistää myös opintoihin sitoutumista.

Oppilaitoksen ja uraohjauksen tehtävä on tsempata opiskelijaa eteenpäin elämässä ja tukea hänen omia valintojaan.

Uraohjaajan tehtävät

• Käy aloituskeskustelun opiskelijan kanssa heti opintojen alussa.
• Pitää yhteyttä alaikäisten opiskelijoiden huoltajiin.
• Raportoi opiskelijoiden opinnoista ja ryhmän yleisestä tilanteesta opiskelijahuoltoryhmään.
• Perehdyttää opiskelijat opiskeluun liittyviin pelisääntöihin ja käytänteisiin, opetussuunnitelmaan ja Perho Liiketalousopiston opetustarjontaan.
• Selvittää opiskelijalle osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja ohjaa osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen prosessin eri vaiheissa oikealle vastuutaholle.
• Informoi opiskelijaa koulunkäyntiin liittyvissä kysymyksissä.
• Seuraa säännöllisesti osaamisen kehittymistä.
• Tarvittaessa puuttuu poissaoloihin.
• Ohjaa opiskelijoita ammatilliseen kasvuun ja myönteisen minäkuvan kehittymiseen.
• Ohjaa opiskelijoita yhteistoimintaan.
• Ohjaa opiskelijoita ammatilliseen kasvuun ja urakehitykseen liittyvissä valinnoissa.

Lisäksi uraohjaaja toimii yhteistyössä eri toimijoiden kanssa: opintojen loppuvaiheessa yhteistyössä urapalveluiden kanssa edistäen opiskelijan työllistymistä.

Uraohjaajat 1.1.2018

Ravintola-ala

PT17A: Juha Kuokkanen
PT17B: Satu Korkiakoski
PT17C: Taina Rytilä
PT17D: Marian Paloheimo
PT17E: Kaarina Hyrkäs
PT17F: Jaana Kokkonen
RYP17: Päivi Kaksonen
KY17B: Jarkko Ahvenainen
KY17C: Petri Wainio
RC17: Sari Tuovinen
KP16A: Jarmo Liimatainen
KP16B: Hannele Klinberg
KP16C: Aki Nikula
KP16D: Sampo Kantele
TP16A: Leena Korhonen
RYP16: Päivi Kaksonen
KY16C: Petri Wainio
KY16D: Jarkko Ahvenainen
16KY2A: Mervi Vilén-Peltoniemi
16KY2B: Mervi Vilén-Peltoniemi
RC16: Sari Tuovinen
KY17A: Jarmo Mylläri
KP15A: Jarmo Liimatainen
KP15B: Hannele Klinberg
KP15C: Jarmo Mylläri
KP15D: Sampo Kantele
TP15: Marja Hemmi
RYP15: Päivi Kaksonen
KY18A: Mervi Vilén-Peltoniemi

Matkailuala

MT16K: Riitta Ylipaavalniemi
MT17K: Sinikka Savela
MT18K (aloittaa tammikuussa 2018): Virpi Lehtisalo
MT16A: Pauliina Lehtinen
MT16B: Laura Sipi syyslukukausi 2017, Terhi Lohimäki kevätlukukausi 2018
MT17A: Laura Sipi
KT15MT: Riitta Ylipaavalniemi syyslukukausi 2017, Terhi Lohimäki kevätlukukausi 2018
KT16MT: Anne Maijala
KT17MT: Pauliina Lehtinen
MT16PK: Anne Maijala

Liiketoiminta

Asiakaspalvelu ja markkinointi
PM17A: Liisa-Maria Patjas
PM17B: Mirjami Lehikoinen
PM17C: Leni Palminkoski- Pihlamo
KT17LT: Tiina Varis
PM16A: Leni Palminkoski- Pihlamo
PM16B: Mirjami Lehikoinen
PM16C: Liisa-Maria Patjas
PM16T: Milja Pohjamo
KT16LT: Tiina Varis
PM15A: Mika Salminen
PM15B: Minna Luikku
PM15T: Milja Pohjamo
KT15LT: Karoliina Kemppainen

Urheilu 
UAM17: Venla Keskisarja
UAM17: Tiina Meriluoto
UAM16: Venla Keskisarja
UAM16: Jari Mether
UAM15: Jari Mether
KT14UAM: Tuuli Merikoski
KT15UAM: Jari Mether
KT16UAM: Venla Keskisarja
KT17UAM: Venla Keskisarja
KT17UAM: Tuuli Merikoski
YUAM16/17: Tuuli Merikoski

Myynti, finanssiala sekä talous- ja toimistopalvelut 

YS17M: Karoliina Kemppainen
YS17F: Saara Kallio
YS17T: Katja Rumpunen
YK18M: Saara Kallio
YK18T: Marileena Rossi
YK17M: Johanna Pyhälä
YK17T: Hannele Myllykoski
YS16M: Johanna Pyhälä
YS16F: Kirsi Kärki-Luoto
YK16M: Karoliina Kemppainen
YK16T: Katja Rumpunen