Travel Assistant

”Koulutuksen tavoitteena on hankkia valmiudet työskennellä Travel Assistant -apuoppaana kansainvälisten matkailijaryhmien parissa satamissa ja lentokentällä.”

VOISIKO SINUSTA TULLA TRAVEL ASSISTANT?

Koulutus sopii sinulle,

 • jolla on hyvän suullisen ja kirjallisen suomen kielen taidon lisäksi hyvä englannin kielen taito sekä ainakin yhden muun vieraan kielen sujuvaa taito (mikäli opastustehtävissä käytettävä kieli ei ole englanti)
 • jolla on vahva motivaatio alan tehtäviin
 • jolla on kokemusta asiakaspalvelutyöstä
 • jolla on työhön soveltuvaa fyysistä terveyttä (työn luonteeseen kuuluu merkittävässä määrin seisomista ja kävelemistä)
 • jolla on valmius verkko-opiskeluun

Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija kehittää valmiuksia työskennellä kansainvälisessä työympäristössä pääkaupunkiseudun matkailun parissa; luo, avartaa ja vahvistaa matkailualan ammatillista minäkäsitystään; löytää ja ymmärtää omat kehittämisalueensa; saa tiedolliset, taidolliset ja asenteelliset perusvalmiudet, joiden avulla matkailualan työssä toimiminen onnistuu; selkeyttää koulutus- ja työllistymismahdollisuuksiaan matkailualalla; rakentaa matkailualan ammatillisia verkostojaan; suorittaa Opastaminen vieraalla kielellä -tutkinnon osan ja työllistyy koulutuksen jälkeen matkailualan tehtäviin (esimerkiksi ns. kevytyrittäjänä laskutuspalvelun kautta) tai jatkaa kokemusta kerättyään Opastuspalvelujen ammattitutkinto–opintoihin, mikä mahdollistaa hakemaan jäsenyyttä Helsinki Oppaat ry:ssä ja toimimaan sitä kautta auktorisoituna oppaana.

MITÄ OPASTAMINEN VIERAALLA KIELELLÄ -TUTKINNON OSAN SUORITTAMINEN SISÄLTÄÄ?

Koulutus on työelämälähtöisesti suunniteltua, matkailun asiakaspalvelu- ja opastustaitoihin keskittyvää koulutusta, jossa tavoitteena tutkinnon osan suorittaminen. Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena, johon kuuluu lähi- ja verkko-opetusta sekä opastusharjoituksia. Lähitapaamiset toteutetaan pääsääntöisesti päiväsaikaan Perho Liiketalousopiston tiloissa (Töölön kampus, Malmin kampus) ja Helsingin keskustan alueella. Opiskelijat suorittavat koulutuksen aikana Opastaminen vieraalla kielellä -tutkinnon osan (Opastuspalvelujen ammattitutkinto).

Opastustehtävissä yleisenä työkielenä on englanti. Koulutuksen pääasiallisena opetuskielenä on suomi, mutta opetus tapahtuu osittain myös englannin kielellä. Koulutukseen liittyvää ohjausta on myös saatavissa englannin kielellä.

Kaikille opiskelijoille tehdään opintojen henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Opintojen kesto voi vaihdella yksilöllisesti henkilökohtaistamisen mukaisesti.

Koulutuksen sisältö:

 • Koulutuksen aloituspäivät (4.-5.3.2021), sisältö, ohjeet ja apuvälineet (verkkokampus)
 • Matkailun perusteet ja toimialan tuntemus
 • Travel Assistant –apuoppaan työnkuva
 • Matkailun turvallisuus
 • Ensiaputaidot
 • Vastuullinen toiminta
 • Asiakaspalvelu ja palvelumuotoilu
 • Opastus- ja vuorovaikutustaidot
 • Käytännön opastusharjoitukset
 • Tutkinnon osan näytöt ja arviointikeskustelu
 • Koulutuksen päätöspäivä (18.6.2021)

KUINKA KAUAN KOULUTUS KESTÄÄ?

Koulutus alkaa 4.3.2021 ja päättyy 18.6.2021.

KOULUTUKSEN HINTA

150 eur

MILLOIN KOULUTUKSEEN VOI HAKEA?

Hakuaika on päättynyt.

Kutsu valintahaastatteluun lähetetään hakemusten perusteella valituille hakijoille.

Haastattelut pidetään 15.-16.2.2021.

Lisätietoja koulutuksesta

Karla Ruutu, koulutusasiantuntija
0400 520335
karla.ruutu (at) perho.fi