Travel Assistant

Travel Assistant (703665)

Opastaminen vieraalla kielellä -tutkinnon osa (Opastuspalvelujen ammattitutkinto)

”Koulutuksen tavoitteena on hankkia valmiudet työskennellä Travel assistant -apuoppaana kansainvälisten matkailijaryhmien parissa satamissa ja lentokentällä.”

Haku on päättynyt  

Koulutusaika: 30.8.-13.12.2022
Hakuaika: 1.7.-9.8.2022.
Soveltuvat hakijat kutsutaan haastatteluihin, jotka pidetään 17.-18.8.2022

Tähän koulutukseen voit hakea myös TE-toimiston kautta. Koulutus on suunnattu työttömille ja työttömyysuhan alaisille TE-toimiston ja kuntakokeilujen asiakkaille, jotka haluavat työskennellä opastuspalvelutehtävissä kansainvälisten asiakkaiden parissa.

Tutustu tarkemmin ja hae:

Travel Assistant palautetta

Koulutuksesta saatua palautetta:
- Pidin koulutuksesta kovasti, tehtävät olivat sopivan haastavia. 
  Ohjeet olivat selkeät. Apua sai aina tarvittaessa.
- Erittäin hyviä kouluttajia kaikki, ammattilaiset asialla.
- Opastusharjoituksia oli sopivasti ja ne oli hyvin pilkottu pieniin osiin, 
  loppua kohden opastukset pitenivät.
- Etätöitä oli vähän liikaa mutta minkäs voit näin korona-aikaan.

KENELLE KOULUTUS SOPII?

Koulutus sopii sinulle,

– joka olet motivoitunut ja halukas toimimaan asiakaspalvelutehtävissä ja Travel assistant -apuoppaana kansainvälisessä työ-ympäristössä
– jolla on kokemusta asiakaspalvelutyöstä, oma-aloitteisuutta, hyvät vuorovaikutustaidot ja kyky tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa
– jolla on hyvän suullisen ja kirjallisen suomen kielen taidon lisäksi hyvä englannin kielen taito sekä soveltuva fyysinen terveys ja kunto (työhön kuuluu merkittävä määrä seisomista ja kävelemistä)

MITÄ KOULUTUS SISÄLTÄÄ?

Koulutus on työelämälähtöisesti suunniteltua, matkailun asiakaspalvelu- ja opastustaitoihin keskittyvää koulutusta, jossa tavoitteena tutkinnon osan suorittaminen. Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena, johon kuuluu lähi- ja verkko-opetusta sekä opastusharjoituksia. Lähitapaamiset toteutetaan pääsääntöisesti päiväaikaan Perho Liiketalousopiston tiloissa (Töölön kampus, Malmin kampus) ja Helsingin keskustan alueella.

Opiskelijat suorittavat koulutuksen aikana Opastaminen vieraalla kielellä -tutkinnon osan (Opastuspalvelujen ammattitutkinto).

Opastustehtävissä yleisenä työkielenä on englanti. Koulutuksen pääasiallisena opetuskielenä on suomi, mutta opetus tapahtuu osittain myös englannin kielellä.

Kaikille opiskelijoille tehdään opintojen henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Opintojen kesto voi vaihdella yksilöllisesti henkilökohtaistamisen mukaisesti.

Koulutuksen sisältö:

– Koulutuksen aloituspäivät (30.-31.8.2022)

– Matkailun perusteet ja toimialan tuntemus

– Travel Assistant -apuoppaan työnkuva

– Matkailun turvallisuus

– Ensiaputaidot

– Vastuullinen toiminta

– Asiakaspalvelu

– Opastus- ja vuorovaikutustaidot

– Käytännön opastusharjoitukset

– Tutkinnon osan näytöt ja arviointikeskustelu

– Koulutuksen päätöspäivä (13.12.2022)

KOULUTUKSEN TAVOITTEET

Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija

– kehittää valmiuksia työskennellä kansainvälisessä työympäristössä pääkaupunkiseudun matkailun parissa

– luo, avartaa ja vahvistaa matkailualan ammatillista minäkäsitystään

– löytää ja ymmärtää omat kehittämisalueensa

– saa tiedolliset, taidolliset ja asenteelliset perusvalmiudet, joiden avulla matkailualan työssä toimiminen onnistuu

– selkeyttää koulutus- ja työllistymismahdollisuuksiaan matkailualalla

– rakentaa matkailualan ammatillisia verkostojaan

– suorittaa Opastaminen vieraalla kielellä -tutkinnon osan ja työllistyy koulutuksen jälkeen matkailualan tehtäviin (esimerkiksi ns. kevytyrittäjänä laskutuspalvelun kautta) tai jatkaa kokemusta kerättyään Opastuspalvelujen ammattitutkinto -opintoihin, mikä mahdollistaa hakemaan jäsenyyttä Helsinki Oppaat ry:ssä ja toimimaan sen myötä virallisena Helsinki-oppaana.

KOULUTUKSEN HINTA

150 euroa.

JOS JÄI KYSYTTÄVÄÄ KOULUTUKSESTA, OTA YHTEYTTÄ!

Karla Ruutu, koulutusasiantuntija (yhteydenotot 1.8.2022 alkaen).
0400 520 335
karla.ruutu (at) perho.fi