Opastuspalvelujen ammattitutkinto, matkaopas nro 687560

Juomien myynti ja tarjoiluJuomien myynti ja tarjoilu

Opastuspalvelujen ammattitutkinto, matkaopas -koulutus on suunnattu ensisijaisesti ilman ammatillista koulutusta oleville vähintään 18-vuotiaille työttömille ja työttömyysuhan alaisille henkilöille. Toissijaisena kohderyhmänä ovat työttömät ja työttömyysuhan alaiset alalle suuntaavat ammatinvaihtajat. Koulutuksen tavoitteena on hankkia valmiudet työskennellä matkaoppaan tehtävissä kansainvälisten ryhmien parissa pääkaupunkiseudulla, satamissa ja lentokentällä.

Hakijoilta edellytetään suomen kielen taidon (vähintään B1.1.) lisäksi hyvää englannin kielen taitoa sekä ainakin yhden vieraan kielen sujuvaa taitoa. Mikäli hakijan opastuskielenä on englanti, muuta kuin mainittua suomen kielen taitoa ei edellytetä. Hakijoilta edellytetään opastustehtävissä tarvittavan kielitaidon lisäksi myös vahvaa motivaatiota alan tehtäviin, kokemusta kansainvälisestä asiakaspalvelutyöstä, kykyä tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa, oma-aloitteisuutta, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä työhön soveltuvaa fyysistä terveyttä.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opastuspalvelujen ammattitutkinto, matkaopas -koulutus on työelämälähtöisesti suunniteltua, matkailun kansainvälisiin asiakaspalvelu- ja opastustaitoihin keskittyvää tutkintotavoitteista koulutusta. Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena, johon kuuluu lähi- ja verkko-opetusta. Lähitapaamiset toteutetaan pääsääntöisesti päiväsaikaan Perho Liiketalousopiston tiloissa ja Helsingin keskustan alueella. Opiskelijat suorittavat koulutuksen aikana opastuspalvelujen ammattitutkinnon.

Opastustehtävissä yleisenä työkielenä on englanti. Koulutuksen pääasiallisena opetuskielenä on suomi, mutta opetus tapahtuu osittain myös englannin kielellä. Koulutukseen liittyvää ohjausta on myös saatavissa englannin kielellä.

Kaikille opiskelijoille tehdään opintojen henkilökohtaistaminen (HOKS). Opintojen kesto voi vaihdella yksilöllisesti henkilökohtaistamisen mukaisesti.

Koulutuksen sisältö

 • koulutuksen aloitus (01.10.2019), sisältö, ohjeet ja apuvälineet (verkkokampus)
 • matkailun perusteet ja toimialan tuntemus
 • matkaoppaan työnkuva
 • opastuspalvelun tuotteistaminen ja toteuttaminen
 • matkailun turvallisuus
 • ensiaputaidot
 • vastuullinen toiminta matkailualalla
 • asiakaspalvelu ja palvelumuotoilu
 • lähdekriittinen tiedonhankinta
 • opastus- ja vuorovaikutustaidot (sis. European Vocational Skills Week 13.-18.10.2019)
 • käytännön opastusharjoitukset
 • tutkinnon osan näytöt ja arviointikeskustelu
 • koulutuksen päätöspäivä 31.03.2020

Koulutuksen tavoitteet

 • kehittää valmiuksia työskennellä kansainvälisessä työympäristössä pääkaupunkiseudun matkailun parissa
 • avartaa ja vahvistaa ammatillista minä-käsitystään
 • löytää ja ymmärtää omat kehittämisalueensa
 • saa tiedolliset, taidolliset ja asenteelliset perusvalmiudet, joiden avulla alan työssä toimiminen onnistuu
 • selkeyttää koulutus- ja työllistymismahdollisuuksiaan
 • rakentaa ammatillisia verkostojaan
 • suorittaa opastuspalvelujen ammattitutkinnon, mikä mahdollistaa hakemaan jäsenyyttä Helsingin opasyhdistyksessä ja toimimaan sitä kautta auktorisoituna oppaana.

Hakuaika

Hakuaika päättyy 1.9.2019

Koulutus alkaa 1.10.2019

Koulutukseen hakeminen

Täytä koulutushakemus työhallinnon internet-sivuilla (www.te-palvelut.fi > Haussa oleva työvoimakoulutus > hakusanana koulutuksen numero 687560 > haettavan koulutuksen Tiedot-välilehti) tai jätä paperihakemus työ- ja elinkeinotoimistoon. Paperihakemuslomakkeen löydät osoitteesta www.suomi.fi hakusanalla TEM601. Mikäli täytät sähköisen hakemuksen ilman pankkitunnuksia, sinun tulee vahvistaa hakemuksesi TE-toimistossa ennen hakuajan päättymistä. Koulutushakemuksesi käsittelyä voit seurata www.te-palvelut.fi > Oma asiointi > Työvoimakoulutus

Esivalinta tehdään koulutushakemusten perusteella. Hakemuksessa on tärkeää tuoda esille soveltuvuutta ja motivaatiota koulutukseen. Esivalinnan jälkeen osa hakijoista kutsutaan valintahaastatteluun. Ryhmähaastattelut järjestetään Perho Liiketalousopiston tiloissa viikolla 38. Opiskelijavalinnasta vastaa Uudenmaan TE-toimisto.

Tietoa työvoimakoulutuksesta ja koulutuksen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista saa puhelimitse p. 0295 020 702 ma-pe klo 9-16.15 tai sähköpostilla koulutusneuvonta@te-toimisto.fi tai www.facebook.com/koulutusneuvonta

Lisätietoja

Sari Vuontisjärvi, koulutusasiantuntija, Perho Liiketalousopisto Oy/Perho PRO
sari.vuontisjarvi@perho.fi
040 714 4290
www.perhopro.fi