MIKÄ ON NÄYTTÖTUTKINTO

Tutkinto aikuis-/monimuoto-opinnoilla

Kenelle

Näyttötutkintomuotoiset opinnot ovat oikea valinta sinulle, joka olet jo hankkinut työkokemusta opiskelemasi alan tehtävissä, mutta tutkinto puuttuu tai haluat syventää osaamistasi. Voit olla nuori ylioppilas, pitkän työ- ja elämänkokemuksen hankkinut aikuinen tai jotain siltä väliltä.

Sisältö ja toteutustapa

Opintojen alussa määritellään aiemman osaamisesi pohjalta valmistavan koulutuksen tarve (nk. henkilökohtainen opiskelusuunnitelma). Valmistava koulutus koostuu lähi- ja etäopetuksesta. Opiskeltavien lähiopetustuntien määrä määräytyy opintosuunnitelmasi perusteella. Opetuksen tukena käytetään verkko-oppimisalustaa (Moodle). Näyttötutkinnon ja siihen valmistavan koulutuksen voi suorittaa työn ohella.

Näyttötutkintotilaisuudet ovat tilanteita, joissa tutkinnon suorittajan osaamista arvioidaan aidoissa työtilanteissa. Tutkintoa suorittava opiskelija osoittaa käytännön työtehtävissään osaamisensa tutkinnon perusteiden mukaisesti. Osaamisensa voi osoittaa näyttötutkintotilaisuuksien kautta missä vaiheessa opintoja tahansa, kun osaamista on karttunut riittävästi. Tutkintotilaisuuksissa työskentelyä on arvioimassa henkilöitä sekä tutkinnon suorittajan oppilaitoksesta että työpaikalta, jossa tutkintotilaisuus suoritetaan.

Useimmat näyttötutkinnot voi suorittaa oppisopimuksella. Jos sinulla on alan työpaikka tai toimit yrittäjänä, voit ehdottaa työnantajalle oppisopimusta .

Mikäli nykyinen osaamisesi/työtehtäväsi vastaavat tutkinnon osien ammattitaitovaatimuksia ja sinulla on jo vaadittu osaaminen, voit osallistua suoraan näyttötutkintotilaisuuksiin ilman valmistavaa koulutusta ja osoittaa osaamisesi aidoissa työtilanteissa.

Hinta

Koulutuksen alussa peritään 58 euron tutkintomaksu. Oppisopimusmuotoisena koulutus on muutoin maksutonta.  Matka- ja oppimateriaalikustannuksista opiskelija vastaa aina itse.

Sinulla voi olla mahdollisuus suorittaa tutkinto opintososiaalisin eduin, jos taustaasi perustuva henkilökohtainen suunnitelma täyttää kokoaikaisen opiskelun ehdot. Selvitä oma tilanteesi ennen koulutuksen alkua.

Tutkinnon suorittamisen jälkeen sinulla voi olla oikeus Koulutusrahaston ammattitutkintostipendiin >>

Väylä korkeakouluopintoihin

Ammatillisista perustutkinnoista sekä ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista saa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammatti- ja tiedekorkeakouluihin.