Ruoanvalmistus ravintolakeittiössä – Minustako kokki?! (nro 695433)

                  

Ruoanvalmistus ravintolakeittiössä – minustako kokki?! Koulutusnumero 695433

Koulutus (18.1.-18.6.2021) on suunnattu ensisijaisesti ilman ammatillista koulutusta oleville vähintään 20-vuotiaille työttömille ja työttömyysuhan -alaisille, jotka haluavat työskennellä kokin tehtävissä. Koulutuksen toissijaisena kohderyhmänä ovat uudelle alalle suuntaavat työttömät ja työttömyysuhan alaiset ammatinvaihtajat. Hakijoilta edellytetään vahvaa motivaatiota kokin työhön, kiinnostusta palvelualalla työskentelemiseen, keittiötyöskentelyyn soveltuvaa terveyttä, valmiutta käsitellä ja maistaa kaikkia ruoanvalmistamisessa käytettäviä raaka-aineita, valmiutta ajoittain nopeatempoiseen vuorotyöhön sekä riittävää suomen kielen taitoa. Koulutus toteutetaan suomenkielellä.

Keittiökoulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, johon kuuluu lähi- ja verkko -opetusta ja työelämässä tapahtuvaa oppimista. Koulutukseen kuuluvan työelämässä tapahtuvan oppimisjakson aikana opiskelijat suorittavat tutkinnon osan ruokapalvelujen ammattitutkinnosta. Suoritettava tutkinnon osa määräytyy työssäoppimispaikan mukaan. Tutkinnon osa on joko ruoanvalmistus ravintolakeittiössä tai ruoanvalmistus suurtaloudessa.

Kaikille opiskelijoille tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Opintojen kesto voi vaihdella yksilöllisesti henkilökohtaistamisen perusteella.

Koulutus on opiskelijalle maksutonta.

Minustako kokki?! LÄHIOPETUKSEN SISÄLTÖ (18.1. – 19.3.2021, 9 viikkoa)

– Koulutuksen aloitus, sisältö, ohjeet ja apuvälineet (verkkokampus)

– Kokin työnkuva ja toimialatuntemus

– Keittiön koneet, laitteet ja välineet, ergonomia ja turvallinen työskentely

– Ammattimainen työskentely ravintolakeittiössä

– Lounas- ja à la carte – ruokien valmistaminen (liha-, kala- ja kasvisruoat, erityisruokavaliot, alku-, pää- ja jälkiruoat sekä aamiainen)

– Hygieniaosaaminen, testi

– Mahdollisuus suorittaa anniskelulainsäädännön tentti

– Työyhteisö- ja vuorovaikutustaidot

KOULUTUKSEN MUU SISÄLTÖ, (22.3. – 18.6.2021, 13 viikkoa)

– Työpaikalla tapahtuva koulutus (työssäoppiminen)

– Tutkinnon osan näytön suorittaminen ja arviointikeskustelu

KOULUTUKSEN TAVOITE

Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija kehittää valmiuksiaan keittiötyöskentelyn aloittamiseen sekä selkeyttää koulutus- ja työllistymismahdollisuuksiaan. Opiskelija saa tiedolliset, taidolliset ja asenteelliset perusvalmiudet, joiden avulla työssäoppiminen ammattikeittiössä, työelämässä oppimisen -jaksolla, onnistuu. Työelämässä oppimisen -jaksolla opiskelija suorittaa tutkinnon osan ruokapalvelujen ammattitutkinnosta, ruoanvalmistus ravintolakeittiössä tai ruoanvalmistus suurtaloudessa. Työssoppimisjaksolla opiskelija suorittaa tutkinnon osan vaatimia työtehtäviä.

Koulutuksen tavoitteena on työllistyä koulutuksen jälkeen alan työtehtäviin tai jatkaa Ruokapalvelujen ammattitutkinto-opintoja. Koulutuksen jälkeen opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa Ruokapalvelujen ammattitutkinto kokonaisuudessaan oppisopimuksella.

KOULUTUKSEEN HAKEMINEN

Täytä koulutushakemus työhallinnon internet-sivuilla (www.te-palvelut.fi > Haussa oleva työvoimakoulutus > hakusanana koulutuksen numero 692443 > haettavan koulutuksen Kuvaus-/Tiedot-välilehti) tai jätä paperihakemus työ- ja elinkeinotoimistoon. Paperihakemuslomakkeen löydät osoitteesta www.suomi.fi hakusanalla TEM601. Mikäli täytät sähköisen hakemuksen ilman pankkitunnuksia, sinun tulee vahvistaa hakemuksesi TE-toimistossa ennen hakuajan päättymistä. Koulutushakemuksesi käsittelyä voit seurata www.te-palvelut.fi > Oma asiointi > Työvoimakoulutus

Esivalinta tehdään koulutushakemusten perusteella. Hakemuksessa on tärkeää tuoda esille soveltuvuutta ja motivaatiota koulutukseen. Esivalinnan jälkeen osa hakijoista kutsutaan valintahaastatteluun, joka toteutetaan ryhmähaastatteluna. Ryhmähaastattelut järjestetään Perho Liiketalousopiston tiloissa viikolla 39. Opiskelijavalinnasta vastaa Uudenmaan TE-toimisto.

Tietoa työvoimakoulutuksesta ja koulutuksen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista saa puhelimitse p. 0295 020 702 ma-pe klo 9-16.15 tai sähköpostilla koulutusneuvonta@te-toimisto.fi tai www.facebook.com/koulutusneuvonta

Hakuaika päättyy 8.12.2020.

LISÄTIETOJA Minustako kokki?!  -koulutuksesta

Tom Källroos, Perho Liiketalousopisto Oy/Perho PRO

tom.kallroos@perho.fi

0400 184 165