MARKKINOINTIVIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO

Kansainvälinen matkailumarkkinointi, markkinointiassistentti

Hanki tehokkaat toimintatavat ja työkalut kansainvälisen matkailumarkkinoinnin toteuttamiseen!

Markkinointiviestinnän ammattitutkintokoulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka toimivat erilaisissa markkinoinnin tehtävissä: yksityishenkilöille, yrittäjille sekä myös yrityksille, jotka haluavat kouluttaa itselleen uusia osaajia. Opintojen avulla markkinoinnin ja myynnin parissa työskentelevä pystyy poimimaan ja toteuttamaan uusia ideoita ja vahvistamaan omaa rooliaan opintojen kautta.

Tutkintokoulutuksen yhteydessä ja niihin liittyvissä tehtävissä käsitellään kansainvälisen matkailumarkkinoinnin pääteemojaja markkinoita käytännönläheisin keinoin.

Tutustu tutkinnon rakenteeseen >>

Kenelle koulutus sopii?

Koulutus on tarkoitettu yrittäjille (yrittäjän oppisopimus) sekä markkinoinnin tehtävissä toimiville henkilöille (normaali oppisopimus). Koulutus sopii myös markkinoinnin tehtäviin pyrkiville henkilöille. Markkinointiviestinnän ammattitutkinnon suorittaneet henkilöt työskentelevät monipuolisesti erilaisten yritysten ja organisaatioiden markkinointiviestinnän tehtävissä.

Oppisopimuskoulutuksen avulla voit myös rekrytoitua alan työtehtäviin.  Työnantajalle oppisopimus tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden kouluttaa omaa henkilökuntaa.

Koulutuksen tavoite

Tavoitteena on kasvattaa osallistujan ymmärrystä kansainvälisestä markkinoinnista sekä parantaa tuloksellisen markkinoinnin toteuttamisen taitoja. Koulutuksen avulla luomme osallistujalle valmiuksia toimia tämän päivän kansainvälisen markkinoinnin projekteissa sekä omatoimisesti että suunnitelmallisesti myös nykyaikaisia sähköisiä välineitä hyödyntäen.

Koulutuksen sisältö

1. Kansainvälisen matkailumarkkinoinnin strategia ja suunnittelu sekä Venäjän, UK:n ja USA:n markkinan erityispiirteet

2. Kiinan ja Japanin matkailumarkkinat

3. Kansainvälinen matkailumarkkinointi- ja liiketoiminta Keski-Euroopassa sekä käytännön myyntiharjoituksia

4. Matkailun kansainväliset jakelukanavat ja sähköinen markkinointi

Koulutuspäivien aiheet

Ensimmäisen koulutuspäivän aikana perehdytään aiheeseen pääasiassa teorian ja käytännön esimerkkien avulla, toisena koulutuspäivänä työstetään aiheeseen liittyviä tehtäviä oman yrityksen tai toimenkuvan näkökulmasta. Lisäksi opiskelijat perehtyvät päivien koulutusaiheisiin ennakkotehtävien avulla. Koulutuspäivien lisäksi aiheita työstetään joko henkilökohtaisessa- tai pienryhmäohjauksessa. Koulutus on käytännönläheinen ja sisältää runsaasti konkreettisia esimerkkejä.

Päivämäärien ja sisältöjen muutokset mahdollisia.

1. Koulutuksen aloitus 28.11.2018 klo 10–16

• Tutkinnon tavoitteet ja osaamisvaatimukset
• Tutkinnon aikana suoritettavat tehtävät ja näytöt
• Näyttötutkintovaatimusten ja koulutuskokonaisuuden ymmärtäminen
• Oppisopimukset
• Lähipäiväjaksojen sisällöt, käytännön harjoittelua ja case-esimerkki

2. Kansainvälisen matkailumarkkinoinnin strategia ja suunnittelu sekä Venäjän, UK:n ja USA:n markkinoiden erityispiirteet 23.–24.1.2019

• Kansainvälisen markkinoinnin strategia
• Markkinoinnin suunnittelu: kohderyhmä- ja kilpailija-analyysi, kanavavalinnat ja segmentointi, markkinointiviestien ja -sisältöjen suunnittelu, tavoitteellisuus ja mittaaminen
• Venäjän markkinan erityispiirteet
• Iso-Britannian ja Yhdysvaltojen matkailumarkkinoiden haasteet: perinteiset jakelutiet ja eMarkkinointi, työntöja vetovoimatekijät, liike- ja vapaa-ajan matkustus

3. Kiinan ja Japanin matkailumarkkinat 19.–20.3.2019

• Kiiinan outbound matkailumarkkinat: tuotteistus ja palvelumuotoilu, kiinalaisten erityistoiveet, markkinointi- ja myynti B2B-kanavissa, tärkeimmät kuluttajamarkkinointikanavat
• Japanin matkailumarkkinat murroksessa: työntö- ja vetovoimatekijät, asiakassegmentit, perinteiset jakelutiet ja eMarkkinointi, tuotekehitys- ja asiakaspalvelu, kulttuurien välinen viestintä

4. Kansainvälinen matkailumarkkinointija liiketoiminta Keski-Euroopassa sekä käytännön myyntiharjoituksia 7.–8.5.2019

• Markkinatrendit
• Asiakastarpeet ja kuluttajakäyttäytyminen
• Euroopan jakelutiet, matkanjärjestäjien merkitys
• Markkinalähtöinen tuotteistaminen
• Hinnoittelu vientikaupassa
• Käytännön myyntiharjoituksia

5. Matkailun kansainväliset jakelukanavat ja sähköinen markkinointi 17.–18.9.2019

• Matkailun kansainvälinen monikanavainen myynti; mitä se tarkoittaa ja mitä se edellyttää
• Sähköisten jakelukanavien vastuut ja velvoitteet
• Verkkosivustot ja verkkokauppamarkkinat; kuinka toteutetaan hyvät verkkopalvelut kansainvälisille markkinoille
• Sisällön luominen verkkoon; sisältö- ja vaikuttajamarkkinointi kansainvälisen markkinoinnin välineenä
• Sosiaalisen median hyödyntäminen kansainvälisessä markkinoinnissa

Päätöspäivä 10.12.2019

Toteutus

Koulutus toteutetaan oppisopimuksella, tutkintokoulutus koostuu lähiopetuspäivistä ja pienryhmäohjauksesta sekä etätehtävistä ja työpaikalla oppimisesta normaaleissa työtehtävissä. Lisäksi opiskelijat tutustuvat aiheen kirjallisuuteen ja verkkomateriaaleihin sekä tekevät lähipäivillä ryhmätöitä.

Koulutuksen voi suorittaa myös etänä.

Paikka

Koulutuspäivät toteutetaan lähiopetuksena Helsingissä. Koulutukseen voi osallistua verkossa etäopiskelun muodossa (koulutuspäivät videoidaan) tai paikan päällä. Videoäänitteet voi kuunnella myös myöhemmin koulutuksen aikana.

Hinta

Koulutuksen hinta on 150 eur.

Koulutuksen toteuttaja

Perho PRO ja NordicMarketing.

Tutustu kouluttajiin >>

Hakeminen

Haku viimeistään 26.10.2018 mennessä alla olevalla lomakkeella.

Lisätiedot

Perho PRO
Sini Nuorgam, koulutustarkastaja
050 5448 107
sini.nuorgam (at) perho.fi

Nordic Marketing
Greta Tanskanen
040 162 4466
greta.tanskanen (at) nordicmarketing.fi

Esite (pdf) >>

Halulomake

Hakijoiden tietoja käsittelevät Perho PRO ja NordicMarketing Finland Oy.

Markkinointiviestinnän ammattitutkinto

  • Date Format: DD dot MM dot YYYY
  • Nykyinen työpaikka

    (Huomioithan, että näyttötutkinnon suorittaminen oppisopimusmuotoisena edellyttää, että sinulla on hakemaasi tutkintoon sopiva työpaikka.)
  • Suoritetut tutkinnot