Kokin RekryKoulutus StaffPoint (701490)

Kokin RekryKoulutus StaffPoint (701490)

Kokin RekryKoulutus StaffPoint (28.2.-9.5.2022) on suunnattu vähintään 18-vuotiaille työttömille ja työttömyysuhan alaisille TE-toimiston/kuntakokeilujen asiakkaille, joiden tavoitteena on kokin ammatissa työskenteleminen. RekryKoulutuksen tavoitteena on opiskelijoiden työllistyminen koulutuksen päätyttyä.

EDELLYTYKSET

Koulutuksen kohderyhmään kuulumisen lisäksi hakijoilta edellytetään vahvaa motivaatiota kokin työhön, kiinnostusta palvelualalla työskentelemiseen, keittiötyöskentelyyn soveltuvaa terveyttä, valmiutta käsitellä ja maistaa kaikkia ruoanvalmistamisessa käytettäviä raaka-aineita, valmiutta ajoittain nopeatempoiseen vuorotyöhön sekä riittävää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa.

KOULUTUKSEN TOTEUTUS

Kokin RekryKoulutus on työelämälähtöisesti suunniteltua, keittiötyöskentelyn perustaitoihin keskittyvää rekrytoivaa koulutusta. Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena, johon kuuluu lähi- ja verkko-opetusta sekä työpaikalla tapahtuvaa oppimista.

Koulutus toteutetaan yhteistyössä StaffPoint Oy:n kanssa. Työpaikalla tapahtuva oppiminen järjestetään StaffPointin asiakasyritysten toimipisteissä Uudellamaalla.

Koulutus on kokopäiväistä opiskelua.

Koulutuksen opetuskielenä on suomi.

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ

  • LÄHI- JA VERKKO-OPETUS (28.2.-1.4.2022. 9.5.2022)

– Koulutuksen aloitus, sisältö, ohjeet ja apuvälineet (verkkokampus)

– Keittiön koneet, laitteet ja välineet, ergonomia ja turvallinen työskentely

– Hygieniaosaaminen, testi

– Työyhteisö- ja vuorovaikutustaidot

– Aamiais-, lounas- ja annosruokien valmistaminen (liha-, kala- ja kasvisruoat, jälkiruoat, erityisruokavaliot)

– Koulutuksen päätöspäivä

  • TYÖPAIKALLA TAPAHTUVA OPPIMINEN (4.4.-8.5.2022)

– StaffPointin asiakasyritysten toimipisteissä (Uusimaa)

KOULUTUKSEN TAVOITE

Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija

– kehittää valmiuksia keittiötyöskentelyn aloittamiseen

– tutustuu ravintola-alaan ja sitä kautta alan tarjoamiin mahdollisuuksiin

– koulutuksen hyväksytysti suoritettuaan voi työllistyä alan työtehtäviin StaffPoint Oy:n asiakasyrityksiin

– saa valmiudet hakea suorittamaan Ravintola- ja catering-alan perustutkintoa tai Ruokapalvelujen ammattitutkintoa oppi- tai koulutussopimuksella

Satu Koivisto on ruokakirjoittaja ja toimittaja, joka opiskelee kokiksi Perho Liiketalousopistossa. Tutustu Satuun tarkemmin: https://satukoivisto.fi

KOULUTUKSEEN HAKEMINEN JA VALINTA

Täytä koulutushakemus työhallinnon internet-sivuilla (www.te-palvelut.fi > Haussa olevat työvoimakoulutukset > hakusanana koulutuksen numero 701490 > haettavan koulutuksen Kuvaus-/Tiedot-välilehti) tai jätä paperihakemus työ- ja elinkeinotoimistoon. Paperihakemuslomakkeen löydät osoitteesta www.suomi.fi hakusanalla TEM601. Mikäli täytät sähköisen hakemuksen ilman pankkitunnuksia, sinun tulee vahvistaa hakemuksesi TE-toimistossa/kuntakokeilussa ennen hakuajan päättymistä. Koulutushakemuksesi käsittelyä voit seurata www.te-palvelut.fi > Oma asiointi > Työvoimakoulutus

TE-toimiston ja kouluttajan edustajat tekevät esivalinnan koulutushakemusten perusteella. Hakemuksessa on tärkeää tuoda esille soveltuvuutta ja motivaatiota koulutukseen. Esivalinnan jälkeen osa hakijoista kutsutaan työnantajan järjestämään valintahaastatteluun. Valintahaastattelut järjestetään pienryhmähaastatteluina Perho Liiketalousopiston tiloissa viikolla 7/2022.

Jättämällä koulutushakemuksen sitoudut aloittamaan koulutuksen, mikäli tulet siihen valituksi. Mikäli et osallistu valintatilaisuuteen, tai perut koulutukseen osallistumisen ilman pätevää syytä, TE-toimisto selvittää oikeutesi työttömyysetuuteen (Työttömyysturvalaki 2 a luku 12 §).

Koulutus on opiskelijalle maksutonta.

Hakuaika: 13.12.2021-7.2.2022

Hakeminen TE-toimiston sivulla koulutusnumerolla 701490:

LISÄTIETOJA

Tietoa työvoimakoulutuksesta ja koulutuksen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista saa puhelimitse p. 0295 020 702 ma-pe klo 9–16.15 tai www.facebook.com/koulutusneuvonta tai nettisivuilta https://www.te-palvelut.fi/nain-asioit-kanssamme/te-palvelut/puhelinpalvelut/puhelin-koulutusneuvonta, jossa chat-palvelu ma-pe 9-16

Sami Rantanen, Perho Liiketalousopisto Oy/Perho PRO
sami.rantanen@perho.fi,   040 595 9644
www.perhopro.fi

Sanna Helttunen, StaffPoint Oy
sanna.helttunen@staffpoint.fi, 044 7866 007

Salla Frydrychová, Uudenmaan TE-toimisto Koulutuspalvelut
salla.frydrychova@te-toimisto.fi