Kestävä kehitys ja vastuullinen toiminta

Kestävän kehityksen perusmääritelmänä kansainvälisestikin käytetään vuonna 1987 julkaistun Brundlandin komission ”Yhteinen tulevaisuutemme” -raportin mukaista määritelmää:

Kestävä kehitys on kehitystä, joka tyydyttää nykyhetken väestön tarpeet vaarantamatta tulevien sukupolvien mahdollisuutta tyydyttää tarpeensa. Kestävä kehitys sisältää kolme toiminnallista ulottuvuutta; ekologinen, taloudellinen ja sosio-kulttuurinen kestävyys.

Opiskelijoille eettisestä vastuullisuudesta tuli ensimmäisenä mieleen mm. kohtuullisuus, suomalaisuus, aitous ja välittäminen. Ekologisesta vastuullisuudesta ympäristö, kierrätys ja luontoa säästävä. Sosio- kulttuurinen vastuu tarkoittaa sitä, että käytetään paikallisia palveluja ja kunnioitetaan kohdemaan kulttuuria. Taloudellinen vastuu huomioi mm. raaka-aineiden alkuperän todentamista ja hävikin minimointia. Oletko jo kuullut ravintoloista, jotka hyödyntävät hävikin joko kokonaan tai osittain? Miten sinä toimit kotona -heitätkö ruokaa surutta roskiin vai muistatko kierrättää ja minimoida hävikkiä?

Samalla kun mietit omaa toimintaasi, voit myös miettiä millainen matkailija olet. Tyyppivaihtoehdot käytiin läpi Anu Nylundin Kestävä Kehitys ja Vastuullinen toiminta -koulutuspäivän aikana ja pätkän näet seuraavalla videolla. Kokeile tunnistatko, mihin ryhmään kuulut.